Frp tviholder på klimaskeptisk linje

GARDERMOEN (NRK.no):Frp står fast på at det «hersker stor usikkerhet» rundt hva som fører til klimaendringer, og advarer mot ukritisk bruk av føre-var-prinsippet.

siv jensen og per sandberg

SKEPTISK: Frp vil kutte norske CO2-utslipp, men vil ikke si hvor mye. De er ennå ikke overbevist om at størstedelen av klimaendringene er menneskeskapte.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Som NRK.no fortalte fredag morgen er skepsisen mot FNs klimapanel og deres konklusjoner fortsatt stor i Frp.

Ingen av partiets førstekandidater til Stortinget tror man kan slå fast at klimaendringene i stor grad er menneskeskapte.

Vil ikke ha miljøavgifter

I programmet Frp nå har vedtatt vedgår partiet at advarslene fra FNs klimapanel gir grunnlag for varsomhet, men legger til:

«Samtidig er det spekulativt og opportunistisk når noen grupper kobler enhver flom, hete- eller kuldebølge, storm etc til påstandene om menneskeskapte klimaendringer.»

Frp slår også fast at partiet er skeptisk til det de kaller «ukritisk bruk av føre-var-prinsippet», og advarer mot å bruke klimapolitikken til å øke skatter og avgifter for norske bedrifter.

Tidligere klimapolitiske talsmann i Frp, Ketil Solvik-Olsen, som i utgangspunktet ville ha et klimakapittel som tonet ned klimaskepsisen, fikk imidlertid gjennomslag for at Frp skulle programfeste at Norge skal gjennomføre «fornuftige tiltak for å kutte CO2-utslipp både nasjonalt og internasjonalt».

– Vi har fått til vårt eget klimaforlik, sa leder for prorgramkomiteen, Per Sandberg, da han la fram forslaget som nå ble vedtatt.

Hevder SV ødelegger debatten

Også Solvik-Olsen avviser at det er en intern krangel om klima i Frp.

Ifølge han har Frp alltid sagt at det er en sammenheng mellom klimaendringer og menneskelig aktivitet som CO2-utSlipp og avskoging.

– Det er en sammenheng, men diskusjonen er hvor stor sammenhengen er, sa han under programdebatten.

Ketil Solvik-Olsen

ENIG: Solvik-Olsen avviser at det hersker uenighet om klimapolitikken i Frp.

Foto: Per Onsheim / NRK

Ifølge Solvik-Olsen ødelegger SV klimadebatten når de hevder at «alle som er uenig med dem er kjøpt og betalt av oljeindustrien».

– Det er derfor vi er opptatt av å påpeke av at det er en debatt.

Men flere av hans partifeller er overbevist om at menneskets påvirkning på klimaet er minimal.

Stortingsrepresentant Jan-Henrik Fredriksen fra Finnmark sa til NRK fredag at FNs klimapanel er preget av juks, politiske føringer og skjulte agendaer.

Ifølge han har CO2-utslipp trolig ingenting med klimaendringer å gjøre.

– Vi har hatt ei istid før. Vi vil ha det igjen. Det er altså slik at det er de store syklusene på jorda, og jordas vinkel i forhold til sola, som avgjør det klimaet vi har, sa han.

Møter motstand

Frp er det eneste norske politiske partiet som ikke tror at klimaendringene først og fremst er menneskeskapte.

Etter NRK.nos oppslag fredag sendte Venstre ut en pressemelding der de gikk til angrep på Frps klimapolitikk.

– Forskere, norsk næringsliv, folk flest og de tre andre borgerlige partiene anerkjenner at klimaendringene er menneskeskapte. Det er kun Frp som stikker hodet i sanden og ikke vil innse at klimaendringene er menneskeskapt og fører til mer nedbør, varmere og villere vær, uttalte nestleder i Venstre Terje Breivik i pressemeldingen.

En gjennomgang av 4000 forskningsrapporter viser en bred akademisk enighet: 98 prosent av klimaforskerne mener at menneskene er skyld i klimaendringene.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget