Tetter skattehull for milliarder

Skatteetaten mener multinasjonale selskaper har unndratt nær 17 milliarder skattekroner ved å handle med seg selv. Nå varsler Jens Stoltenberg at han skal tette skattehullet.

Jens Stoltenberg

Statsminister Jens Stoltenberg skal ta de multinasjonale selskapene og konsernene som unndrar seg skatt i Norge.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

I januar skrev NRK at færre enn 100.000 av landets 240.000 skattepliktige virksomheter betalte selskapsskatten på 28 prosent i 2011.

Og over halvparten av de milliardene som Skatteetaten fant ikke var oppgitt til beskatning i 2011, skyldes det etaten mener er regelstridige skattetilpasninger hos multinasjonale selskaper som «handler med seg selv» over landegrensene.

I dag kom svaret fra statsminister Jens Stoltenberg fra talerstolen på Youngstorget.

– Dreier seg om milliarder

– Både gjennom endringer i våre egne skatteregler og internasjonalt samarbeid, skal vi tette hull i skattesystemet, begrense muligheten til urimelig skatteplanlegging og utnyttelse av skatteparadiser, sa Stoltenberg til de fremmøtte før 1. maitoget startet.

Til NRK sa han at ett av tiltakene blir å sette tak på fradrag av gjeldsrenter slik at multinasjonale selskaper ikke skal kunne ha høy gjeld i land, som Norge, med gode fradragsendringer for gjeldskostnader, mens de har overskudd i land med lave skatter.

Et annet forslag er å stramme inn rentefradrag på lån mellom selskaper i ett og samme konsern.

– Vi skal også innføre at skatteetaten skal få adgang til advokaters klientkonti for å få mer åpenhet, og vi varsler enda mer forsterket internasjonalt samarbeid med blant annet skatteparadiser, sa Stoltenberg.

Han kunne ikke si hvor mange penger dette vil gi i statskassen før beregningene blir lagt frem i revidert statsbudsjett.

– Men det er en stadig større bekymring at stadig flere selskaper ikke betaler skatt selv om de har stor omsetning, sa Stoltenberg.

Internasjonal skattekrangel

Internasjonalt har det rast en stor debatt om multinasjonale selskapers skattetilpasninger.

Suksessrike selskaper som Starbucks og Google har kommet i hard vær etter avsløringer om at de betaler lite eller ingen skatt i flere land.

For å bedre sitt omdømme har Starbucks gått med på å betale 20 millioner pund mer i skatt i Storbritannia. Det reiser spørsmålet om selskapsskatten har blitt frivillig.

– De store multinasjonale selskapene som ikke betaler skatt, undergraver i siste instans vår evne til å skattlegge bedrifter, sa professor Jarle Møen ved Norges Handelshøyskole i Bergen da NRK omtalte saken i januar.

Han viste til at lokale næringsdrivende i England har påpekt at det er sterkt konkurransevridende dersom den lokale kaffesjappa må betale 20 prosent skatt, mens Starbucks betaler 2–3 prosent.

– Dette er et tankekors og noe man må ta på alvor. Både for næringslivet og myndighetene i Norge er denne skattedebatten mye viktigere enn debatten om formuesskatten, sa professoren.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget