Solberg: Derfor fikk de jobben

Ni kvinner og ni menn fra alle landsdeler skal styre Norge de neste fire årene. Les hvorfor Erna Solberg valgte akkurat dem.

Erna Solberg og Siv Jensen har valgt sitt mannskap. Her presenterer Erna Solberg navnet på de 18 som skal styre landet fremover.

Nett-tv. Erna Solberg leser opp navnene på de nye statsrådene.

Presis klokken 10, to timer før hun formelt ble landets andre kvinnelige statsminister, presenterte Erna Solberg den nye regjeringen. På forhånd var alle navnene lekket til pressen, og Solberg hadde ingen store overraskelser.

Kvinneandelen er 50 prosent, og Sørvestlandet er godt representert.

– Alle deler av landet er representert. Det har vært viktig å kombinere erfaring fra regjeringsapparatet med høy faglig kompetanse, ikke minst erfaring fra stortingsarbeidet, sa Erna Solberg før hun leste opp listen.

Først presenterte Solberg seg selv som statsminister, før hun leste opp Siv Jensens navn.

– Finansminister Siv Jensen. Siv kommer til å gjøre en utmerket jobb i rollen som finansminister, og jeg gleder meg til å arbeide tett med Siv i regjering, sa Solberg.

Solbergs begrunnelse

Her får du en kort oversikt over statsrådene kommer fra, hva de har gjort og Erna Solbergs begrunnelse for hvorfor hun valgte dem.

De 18 statsrådene Erna Solberg presenterte onsdag har en gjennomsnittsalder på 43,6 år. Hele sju er fra Vestlandet, seks er fra Østlandet, to er fra Nord-Norge, to er fra Trøndelag og én er fra Sørlandet.

Sju representerer Fremskrittspartiet, mens elleve kommer fra Høyre. Ni av dem ble valgt inn for Stortinget i denne perioden, mens fem har representert sine partier på Stortinget tidligere. Kun fire har aldri sittet i Norges folkevalgte forsamling.

Erna Solberg

Erna Solberg.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg, (H)

 • Alder: 52 år.
 • Fra: Bergen i Hordaland.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 1989. Kommunalminister fra 2001 til 2005. Partileder i Høyre siden 2004.
 • Utdanning: Sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk, sosialøkonomi.
 • Yrkeserfaring: Sekretær i Operasjon Dagsverk.
Børge Brende

Børge Brende.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Utenriksminister Børge Brende (H)

 • Alder: 48 år.
 • Fra: Trondheim i Sør-Trøndelag.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant 1997–2009. Miljøvernminister fra 2001 til 2004 og nærings- og handelsminister fra 2004 til 2005. Han har også vært leder i Unge Høyre fra 1988 til 1990.
 • Utdanning: Historie, sosialøkonomi, rettsvitenskap.
 • Yrkeserfaring: Økonomisjef, administrerende direktør i Verdens økonomiske forum, generalsekretær i Norges Røde Kors.
 • – Jeg kjenner Børge godt fra mange år tilbake. Han var en dyktig statsråd i Bondeviks andre regjering, og har de siste årene hatt viktige internasjonale oppdrag som har gitt ham et sterkt internasjonalt kontaktnett og kunnskap. Det blir også en styrke å se Børge samordne utviklingsarbeidet med utenrikspolitikken.
Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

 • Alder: 37 år.
 • Fra: Lørenskog i Akershus.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 2001. Leder i Unge Høyre fra 2000 til 2004.
 • Utdanning: Jus.
 • Yrkeserfaring: Butikkmedarbeider, programleder, trainee i advokatfirma.
 • – Ine er en grundig politiker med stor kunnskap. Som leder av utenriks- og forsvarskomiteen de siste årene, har hun gått grundig igjennom de utfordringene det norske forsvaret står overfor. Hun nyter stor respekt i forsvarskretser, og kommer til å bli en utmerket forsvarsminister.
Bent Høie

Bent Høie.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie (H)

 • Alder: 42 år.
 • Fra: Randaberg i Rogaland.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 2000.
 • Utdanning: 2-årig studie i hotelladministrasjon og grunnfag jus.
 • Yrkeserfaring: Diverse jobber ved Sola Strand Hotell.
 • – Dere vet at Bent har et sterkt engasjement for å bedre kvaliteten til de norske helsetjenestene. Han nyter stor respekt både blant politiske motstander, men også blant veldig mange av dem som jobber i helsesektoren. Med Bent vil vi få en gjennomføringsdyktig og godt kvalifisert helseminister.
Monica Mæland

Monica Mæland.

Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Næringsminister Monica Mæland (H)

 • Alder: 45 år.
 • Fra: Bergen i Hordaland.
 • Politisk erfaring: Byrådsleder i Bergen siden 2003, der hun leder et byråd utgått av Høyre, Frp og KrF.
 • Utdanning: Jus.
 • Yrkeserfaring: Advokat.
 • – Monica har som byrådsleder i Bergen i 10 år vist seg som en dyktig administrator og politiker. Som næringsminister kommer hun til å vise sin lange styringserfaring og gjennomføringsevne i praksis.
Jan Tore Sanner

Jan Tore Sanner.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H)

 • Alder: 48 år.
 • Fra: Bærum i Akershus.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 1989. Leder for Unge Høyre fra 1990 til 1994.
 • Utdanning: Markedsføringsledelse, markedsøkonomi og grunnfag markedskommunikasjon.
 • Yrkeserfaring: Hadde flere deltidsjobber innen salg og tjenesteyting under studietiden.
 • – Jan Tore vil få et stort og veldig viktig ansvarsområde i regjeringen. Jeg har jobbet med ham i mange år, han er pliktoppfyllende, dyktig og jeg vet at det er ingen som kan gjøre jobben med å modernisere offentlig sektor bedre enn ham.
Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker, ( H ), Troms

Elisabeth Aspaker.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)

 • Alder: 51 år.
 • Fra: Harstad i Troms.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 2005. Statssekretær i Helsedepartementet fra 2004 til 2005.
 • Utdanning: Lærerhøyskole, samt etterutdanning i mediefag, matematikk og ledelse og organisasjon.
 • Yrkeserfaring: Lærer.
 • – Elisabeth Aspaker har erfaring storting- og regjeringsarbeid. Hun er vel den eneste fra dette regjeringsarbeidet som også var med som rådgiver i Syse-regjeringen. Hun får en viktig oppgave med å gjøre fiskeri til en like viktig fremtidsnæring som det har vært avgjørende som historisk næring.
Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Skoleminister Torbjørn R. Isaksen (H)

 • Alder: 35 år.
 • Fra: Porsgrunn i Telemark.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 2009. Leder for Unge Høyre fra 2004 til 2008.
 • Utdanning: Master i statsvitenskap.
 • Yrkeserfaring: Frilansjournalist, redaktør i Minerva.
 • – Det er jo sånn at denne regjeringen har store ambisjoner i kunnskapspolitikken. Realisering av kunnskap starter i barnehagen og i skolen, og ikke minst gjennom å utvikle gode universiteter. Torbjørn er ung, yngst i regjeringen, men han har mye erfaring og kommer til å bli en god kunnskapsminister.
Thorhild Widvey

Thorhild Widvey.

Foto: Falch, Knut / NTB scanpix

Kulturminister Thorhild Widvey (H)

 • Alder: 57 år.
 • Fra: Karmøy i Rogaland.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant fra 1989 til 1997. Olje- og energiminister fra 2004 til 2005. Medlem av Høyres sentralstyre siden 2008.
 • Utdanning: Idrettsstudier.
 • Yrkeserfaring: Markedskonsulent og idrettsleder. Holder en rekke styreverv i norske bedrifter og forbund.
 • – Mange her kjenner hennes erfaring fra regjering og næringsliv, men jeg kjenner også godt til hennes erfaring og sterke engasjement fra kultur og idrett, ikke minst på lokalt nivå. Torhild er engasjert og det blir en styrke for kultur- og Idretts-Norge å få henne som kulturminister.
Vidar Helgesen

Vidar Helgesen.

Foto: Nejad, Arash A. / NTB scanpix

SMK-statsråd Vidar Helgesen (H)

 • Alder: 44 år.
 • Fra: Nøtterøy i Vestfold.
 • Politisk erfaring: Statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2001 til 05.
 • Utdanning: Jurist.
 • Yrkeserfaring: Spesialrådgiver i Røde Kors. Advokatfullmektig. Generalsekretær i Det internasjonale institutt for demokrati og valgassistanse.
 • – Vidar har lang internasjonal erfaring, men han har også regjeringserfaring. Han har gode samarbeidsevner, og har en stor politisk bredde i det arbeidet han har gjort tidligere.
Tine Sundtoft

Tine Sundtoft.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Miljøvernminister Tine Sundtoft (H)

 • Alder: 46 år.
 • Fra: Lillesand i Aust-Agder.
 • Politisk erfaring: Medlem av Lillesand kommunestyre. Gruppeleder for Høyre i Aust-Agder fylkesting. 2. vararepresentant til Stortinget fra Aust-Agder fra 1989 til 1993.
 • Utdanning: Siviløkonom.
 • Yrkeserfaring: Regiondirektør i NHO i Agder fra 1995 til 2005. Har vært fylkesrådmann i Vest-Agder fylkeskommune siden 2005.
 • – Tine var en del av den grønne Høyre-bølgen på 80-tallet. Hun har fått det viktige ansvaret med å bedre Norges klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Tine har bred erfaring og kunnskap om norsk næringspolitikk, næringsliv og offentlig forvaltning. Det er en stor styrke for regjeringens klimaarbeid, som går over i fasen å få til løsningene, fremfor bare å tenke på virkemidlene.
Siv Jensen

Siv Jensen.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Finansminister Siv Jensen (Frp)

 • Alder: 44 år.
 • Fra: Oslo.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 1997. Leder av Frp siden 2006.
 • Utdanning: Diplomøkonom Norges Handelshøyskole.
 • Yrkeserfaring: Salgskonsulent i radio
 • – Siv kommer til å gjøre en utmerket jobb i rollen som finansminister, og jeg gleder meg til å arbeide tett med Siv i regjering.
 • Sylvi Listhaug (Frp)

  Sylvi Listhaug.

  Foto: Frp
  Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp)
 • Alder: 38 år.
 • Fra: Ørskog i Møre og Romsdal.
 • Politisk erfaring: Vararepresentant Stortinget fra 2001 til 2013, Byråd i Oslo for helse og eldreomsorg fra 2010 til 2012, Byråd i Oslo for velferd og sosiale tjenester fra 2006 til 2010.
 • Utdanning: Adjunkt.
 • Yrkeserfaring: Pleieassistent, lærer og seniorrådgiver i First House.
 • – Sylvi har styringserfaring fra byrådet i Oslo. Hun er opprinnelig odelsjente fra Møre og Romsdal, og skal lede regjeringens arbeid med å videreutvikle norsk landbruk, sørge for nødvendige reformer, men også sørge for et landbruk for fremtiden.
Anders Anundsen

Anders Anundsen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Justisminister Anders Anundsen (Frp)

 • Alder: 37 år.
 • Fra: Stavern, Vestfold
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 2005.
 • Utdanning: Jus.
 • Yrkeserfaring: Lærervikar, konsulent, salgssjåfør.
 • – Anders Anundsen har de siste årene imponert mange som leder av kontroll og konstitusjonskomiteen. Nå blir det hans jobb å bygge på de erfaringene vi har hatt de siste årene som skal gi oss bedre beredskap, samt følge opp de store utfordringene i politiet og rettsvesenet.
Solveig Horne

Solveig Horne.

Foto: Erik Waage/NRK

Barneminister Solveig Horne (Frp)

 • Alder: 44 år.
 • Fra: Haugesund i Rogaland.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant siden 2005.
 • Utdanning: Fagbrev butikkslakter.
 • Yrkeserfaring: Ferskvareleder.
 • Solveig har et sterkt engasjement for barn. Hun har bred erfaring med å jobbe med disse spørsmålene på Stortinget, og det vil gjøre henne til en dyktig statsråd på sitt felt.
Ketil Solvik-Olsen under stortingsvalget 2013

Ketil Solvik-Olsen.

Foto: Siri Wichne Pedersen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

 • Alder: 41 år.
 • Fra: Time, Rogaland.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant 2005-2013, Vararepresentant 2013–2017.
 • Utdanning:, Master i sosialøkonomi fra University of Toledo, Ohio, USA.
 • Yrkeserfaring: Finansanalytiker og prosjektleder.
 • – Ketil kjenner dere som en dyktig, debattsterk og handlingssterk politiker. Han får et viktig ansvar i regjeringen med å følge opp ett av de viktigste prosjektene, nemlig å bygge mer vei og kollektiv raskere.
Robert Eriksson

Robert Eriksson.

Foto: Reynir Johannesson / Frp

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp)

 • Alder: 39 år.
 • Fra: Levanger, Nord-Trøndelag.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant fra 2005.
 • Utdanning: Bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.
 • Yrkeserfaring: Daglig leder ved Vesta Salgssenter.
 • – Han har også jobbet med dette feltet på Stortinget før. Han får det viktige arbeidet med å gjennomføre sluttdelen av pensjonsforliket, og sikre at færre faller gjennom sikkerhetsnettet i vårt samfunn, og han har som ansvar å holde en god dialog mellom partene i arbeidslivet.
Tord Lien

Tord Lien.

Foto: Morten Andersen / NRK

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp)

 • Alder: 38 år.
 • Fra: Øksnes, Nordland.
 • Politisk erfaring: Stortingsrepresentant fra 2005.
 • Utdanning: Cand.philol. hovedfag historie fra NTNU.
 • Yrkeserfaring: Rådgiver. Var inntil nylig direktør for samfunn og informasjon i TrønderEnergi.
 • – Han har erfaring fra Stortinget, både fra energi- og miljøkomiteen og fra kunnskaps- og forskningskomiteen. Det er etter min mening en av de beste kombinasjonene for å være statsråd med ansvar for en næring hvor kunnskap og forskning er avgjørende for å få mest mulig olje ut av olje- og gassvirksomheten.

Les mer om regjeringsdannelsen:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.