Høyre vil ha verneplikt for kvinner

GARDERMOEN (NRK.no): Et overveldende flertall på Høyres landsmøte har vedtatt at partiet skal gå inn for kjønnsnøytral verneplikt.

kvinner forsvar

FLERE KVINNER: Høyre vil ha flere kvinner i Forsvaret, og går inn for kjønnsnøytral verneplikt.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Det som er verdt å forsvare, bør forsvares av oss alle sammen, både kvinner og menn, sa lederen for Utenrikskomiteen på Stortinget, Ine Eriksen Søreide, i sitt innlegg til landsmøtesalen.

Under voteringen fikk hun flertallet med seg.

Høyre gjør som SV, Venstre, Ap og Senterpartiet og sier ja til kjønnsnøytral verneplikt.

Nederlag for ledelsen

Flertallet i programkomiteen ville opprettholde dagens ordning, mens et mindretall ville utvide verneplikten til å gjelde begge kjønn.

Til jubel fra salen fikk dissensen flertall under Høyres landsmøte.

Dermed har Høyre-leder Erna Solberg gått på enda ett nederlag.

Hun ønsket å beholde dagens ordning, og har blant annet begrunnet det med at kvinner ikke bør tas ut av arbeidslivet siden de allerede tar lengre foreldrepermisjon enn menn.

Solberg viser også til at Forsvaret tar ut færre vernepliktige til tjeneste nå enn tidligere.

– For meg er et pragmatisk syn, at det er ikke dette Forsvaret først og fremst trenger. Men nå har vi vedtatt det, fordi mange mente det var en viktig prinsipiell sak, sier hun til NRK.no.

Sesjon fører ikke til førstegangstjeneste

I dag blir kvinner innkalt til sesjon, men få av dem velger å bli i Forsvaret.

I mars skrev Klassekampen at kun 706 av de 6000 kvinnene som ble ansett som tjenestedyktig etter sesjon valgte å fullføre førstegangstjenesten i 2011.

Obligatorisk sesjon for kvinner ble innført i 2010. Forsvaret har hatt en målsetting om en kvinneandel på 15 prosent, men målet er aldri blitt nådd. Likevel er målsettingen økt til 20 prosent innen 2020.

Uansett hvem som vinner valget til høsten ligger det an til at den nye regjeringa vil innføre kjønnsnøytral verneplikt.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget