Godkjenner valggjennomføringen – men oppfordrer til forbedring

De internasjonale observatørene som observerte stortingsvalget, mener det ble gjennomført rettferdig – men med forbedringspotensial.

Valglokale

TO HOVEDUTFORDRINGER: Det internasjonale observatørkorpset mener to ting bør forbedres neste gang det avholdes valg i Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi er stort sett fornøyde med gjennomføringen av valget, men vi har funnet to forbedringspotensialer, sier informasjonsleder og seniorrådgiver Berit Lindemann i Helsingforskomitéen til NRK.

Det ble klart på en pressekonferanse i regi av Helsingsforkomitéen tirsdag formiddag. Observatører fra en rekke tidligere Sovjet-stater var denne gangen på plass for å observere gjennomføringen av stortingsvalget, blant annet fra Russland, Hviterussland, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia og Aserbajdsjan.

Observatørene, som fra sine hjemland ikke ukjent med svært varierende grad av demokratisk ivaretakelse, sier seg imponert over det norske demokratiet.

Stemmesedler og valgkamp utenfor lokalene

– Vi er imponerte over den høye standarden på det norske demokratiet. Mange av oss har observert grunnleggende demokratiske valg for første gang, heter det i en felles uttalelse.

Ifølge dem foregikk stemmegivningen i ro og orden, med høy grad av kompetanse og profesjonalitet blant alle involverte. Stemmelokalene betegnes som velutstyrte og velorganiserte, uten tekniske mangler som nedsetter effektiviteten eller hindrer avstemmingen. Det ble heller ikke registrert noen problemener med mantallene.

Likevel fins det forberedringspotensiale, ifølge observatørkorpset. Hovedutfordringene er, som Lindemann oppsummerer, to forhold:

  • Sikkerheten rundt stemmesedlene: Flere steder var ikke stemmeurnene forseglet, noe som er viktig for at ingen stemmesedler røres før opptellingen. Dette bør helst gjøres i påsyn av observatører og velgere. De etterlyser også klare regler for sikker behandling av stemmesedlene når fulle stemmeurner tømmes i løpet av valgdagen, og urner lagres over natten.
  • Valgkamp utenfor stemmelokalene: Flere velgere klaget ifølge observatørene over at de ble forvirret av listebærere. De stiller spørsmålstegn ved hele praksisen med valgkamp og utdeling av valglister ved stemmelokalene, og mener praksisen bør reguleres. Det kan blant annet gjøres ved å sette en grense for hvor nært stemmelokalene partirepresentantene kan stå.

I tillegg påpekes noen mindre problemer:

  • I fem tilfeller ble det observert mindre avvik mellom antallet avkryssinger i manntallet og antallet faktisk stemmesedler.
  • Det var også noen tilfeller der velgere gikk sammen inn i stemmeavlukket, men dette ble ifølge observatørene slått effektivt ned på av valgfunksjonærene.

Dette forhindrer likevel ikke observatørene i å konkludere med at valget sto til godkjent. De besøkte totalt rundt 140 stemmelokaler mandag, fordelt på Oslo-området, Stavanger, Bergen, Tynset, Bodø, Tromsø, Kirkenes, Eidsvoll, Hole, Drammen, Øvre og Nedre Eiker.

– Til syvende og sist er det ikke regelverk og kontroll som avgjør om et valg er grunnleggende demokratisk eller ikke. Det avgjørende er borgernes aktive deltakelse, engasjement, følelse av ansvar og gjensidig tillit sier observatørene dagen etter valget, sier de.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.