Full hijab-splid i SV

Toppledelsen i SV er ikke enige i om å innføre forbud mot religiøse plagg som hijab i blant annet politi og domsstol.

lysbakken taler landsmøte

Det er splid i SV om å tillate hijab eller andre religiøse plagg eller symboler i politi eller domstol.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

SU-leder Andreas Halse

Andreas Halse

Foto: SU

SVs ungdomsparti SU har flagget side for lenge siden. De mener hijab i politi og domsstoler må forbys og tror de skal få flertall på partiets landsstyret for å stryke forslaget om at det skal ligge svært tungtveiende hensyn til grunn for å bruke klesplagg eller symboler som uttrykker religiøs tilhørighet dersom du jobber i det offentlige.

Nå får de også støtte fra én av partiets nestledere; miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Har tvilt seg til svaret

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Jeg er for å stryke det avsnittet som åpner for å for eksempel kunne bruke hijab i domstoler og politi.

Det sier Solhjell til NRK.

Han understreker at det er viktig at enhver skal kunne kle seg som man vil, men også at Norge har en livssynsnøytral stat.

– Domstolene og politiet er blant de klareste uttrykkene for statens makt, og det har gjort at jeg har blitt i tvil om det er riktig å åpne for religiøse symboler der.

– Er det slik at du har ombestemt deg?

Ja, tidligere har jeg støttet og stemt for at religiøse symboler der, men har blitt i tvil om det er riktig fordi jeg vektlegger så sterkt at staten skal være livssynsnøytral, og at de sterkeste symbolene for statens makt også bør være det, sier Solhjell.

Det er helt i tråd med SU-leder Andreas Halse og resten av ungdomspartiet mener.

SU: – Dårlig idé med hijab

Han mener Norge skal være bygget på noen felles sekulære verdier.

– Da kan det ikke være slik at vi skal tilpasse oss alle mulige religiøse særkrav fra enkeltgrupper.

– Hvordan tror du avstemmingen går søndag?

– Jeg tror det blir veldig jevnt, men jeg registrerer at vi har flertall i komiteen, og har tro på at grasrota vil være fornuftig i dette spørsmålet, sier Halse.

Han synes også at det er gledelig at Solhjell nå har kommet over på ungdomspartiets side i saken.

Men det er langt fra sikkert om stemmene går deres vei.

Resten av toppledelsen går nemlig ungdomspartiet midt i mot.

SV-leder: – Et dilemma for SV

Inga Marte Thorkildsen

Inga Marte Thorkildsen

Foto: Daniel Eriksen / NRK
Uviklingsminister Heikki Holmås

Heikki Holmås

Partileder Audun Lysbakken innrømmer at hijabsaken er problematisk for partiet.

– Vi er jo for en sekulær stat, samtidig som vi ønsker at flest mulig minoritetskvinner skal komme seg ut i samfunnet og gjerne inn i politiet. Derfor har jeg kommet til at jeg støtter adgangen til å bruke hijab og turban som en del av politiuniformen, sier Lysbakken.

Han mener likevel det er naturlig for et sekulært parti å diskuttere problemstillingen.

Den linjen støttes av nestleder i partiet og leder for SVs programkomité, Inga Marte Thorkildsen.

– Jeg har forståelse for de som er mot det, fordi de mener det skal være et helt nøytralt politi. Dette har vi fått til i forsvaret, så det bør vi klare også i politiet. Jeg kommer til å stemme for forslaget slik det ligger, sier Thorkildsen.

Utviklings- og bistandsminister Heikki Holmås er er mer kategorisk i forhold til hvor hans stemme går.

– Vi Oslo SV har tatt diskusjonen veldig ordentlig og mener det er riktig at folk skal få bruke turban, kalott og hijab også i offisielle stillinger. Slik er det i forsvaret, og det er riktig at de kan bruke det også i denne type jobber, sier Holmås.

Han ser ikke problemet med å bære for eksempel hijab som en del av politiuniformen.

– Disse menneskene er valgt til å gjøre en jobb ut fra hvor skikket de er og fordi de følger norsk lov. Så lenge de gjør det kan de ha på hva de vil for meg.

SU sier nei?

Ja, men Oslo SV sier ja, sier Holmås til NRK.

Halse har likevel håp om at flere skal snu til hans syn.

– Vi får håpe de tar til fornuften de også, er hans kommentar.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget