Bruker 135 milliarder oljekroner i neste års statsbudsjett

STORTINGET (NRK.no): Det vil si at den rødgrønne regjeringen bruker 54 milliarder kroner mindre enn det handlingsregelen tilsier.

Se finanstalen direkte fra Stortinget fra klokken 10, hvor statsbudsjettet legges frem.

Se fremleggelsen av statsbudsjettet direkte.

  • Reduserer antallet som må betale arveavgift med 65 prosent
  • Over 2 milliarder kroner skal styrke pasientbehandlingen
  • Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året
  • Kommunene får reell inntektsvekst på 7,7 milliarder kroner, hvorav 5,2 milliarder er frie inntekter
  • Regjeringen vil ha 400 nye studieplasser
  • Studiestøtten økes

Det totale budsjettet er på 1114 milliarder kroner.

Den rødgrønne regjeringen foreslår også å øke CO2-avgiften med 110 kroner per tonn til 330 kroner. Dette vil blant annet ramme flytrafikken.

Videre fortsetter regjeringen omleggingen til grønne avgifter når det gjelder biltrafikken. Det vil si mindre avgift på motorkraft og mer avgift på utslipp.

Langt færre må betale arveavgift

Som ventet foreslår også regjeringen å øke bunnfradraget når det gjelder arveavgiften til 1 million. Det reduserer antallet som må betale arveavgift med 65 prosent.

Regjeringen øker også bunnfradraget når det gjelder formuesskatten til 1 million.

Det vil nå bare være 14 prosent av skatteyterne som skal betale formuesskatt.

Regjeringen gir også 2 milliarder kroner ekstra til helseforetakene som skal gå til å styrke pasientbehandlingen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jens Stoltenberg og Sigbjørn Johnsen

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen i godt humør i Stortingets vandrehall. I dag legger de frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år, før regjeringen går av.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

7,7 milliarder til kommunene

Den avtroppende regjeringen legger opp til at kommunene skal få en reell inntektsvekst på 7,7 milliarder kroner i 2014.

Dette skal sikre fortsatt vekst i de kommunale tjenestene, sier kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp).

– Vi etterlater kommunene i god stand, når vi nå går av. Det har vært en reell vekst på 70 milliarder kroner over åtte år. Tallet på kommuner som er under administrasjon av fylkesmannen, er gått drastisk ned. Antallet årsverk er siden 2005 økt med 59.000. Tegnene peker i riktig retning, sier Navarsete.

Hun erkjenner at tallet på ansettelser ikke er det eneste målet på velstand i kommunene, men understreker at et stadig økende behov for kommunale tjenester og en økende befolkning, krever stadig flere ansatte.

Av tallet på 7,7 milliarder er 5,2 milliarder såkalte frie inntekter. Dette skal dekke merutgiftene som kommunene får som følge flere barn og eldre og et generelt økende folketall.

Økte pensjonskostnader og tilbakebetaling av gjeld må også tas fra de frie inntektene.

Vil innføre to barnehageopptak i året

Regjeringen foreslår å bevilge 136 millioner kroner til tiltak mot barnefattigdom.

Regjeringen gjør det klart at de vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping. Dermed vil de oppfylle et lenge varslet løfte. I neste års statsbudsjett foreslår de å bevilge 241 millioner kroner til etablering av rundt 2900 nye barnehageplasser.

I tillegg vil de rødgrønne øke støtten til statlig og kommunalt barnevern. 62.000 flere barn har fått plass i barnehage siden Stoltenberg-regjeringen kom til makten i 2005.

Flere studieplasser og mer til beredskap

For de litt eldre vil den rødgrønne regjeringen ha 400 nye studieplasser fra neste høst, samt bevilge 1,3 millioner kroner til bygg i universitets- og høyskolesektoren.

I statsbudsjettet økes bevilgningene til grunnopplæringen med 750 millioner kroner, eller drøyt 9 prosent.

I tillegg foreslår regjeringen å innføre elleve måneders studiestøtte, mot dagens ti. Støtten skal også prisjusteres. Dette vil øke grunnstøtten til studentene med over 11.000 kroner i 2014-2015.

Den avtroppende regjeringen foreslår også å øke bevilgningene til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner neste år.

Den foreslåtte økningen inkluderer blant annet 164 millioner kroner til å opprette stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2014, samt 150 millioner kroner til helårsvirkning av årsverk som ble opprettet i 2013 til nyutdannende fra Politihøgskolen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 41 milliarder kroner til Nasjonal transportplan-formål i 2014. Bevilgningene til veg økes med 1,8 milliarder kroner.

Bevilgningene til jernbane økes med 4,2 milliarder kroner.

Når 1-prosentmål

Kulturbudsjettet øker med 840 millioner kroner og passerer for første gang 10 milliarder i statsbudsjettet som legges fram mandag.

Den rødgrønne regjeringen innfrir dermed valgløftet om at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål, skriver avisen.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget

Flere hundre mennesker møtte opp i Dronningparken for å gå et glimt av Erna Solberg og den nye borgerlige regjeringen.

– Siv får gjennomført det hun lover

Den nyvalgte regjeringen ble mottatt som superstjerner da de møtte folket i Dronningparken i Oslo i ettermiddag.

– Eg veit at eg kjem i et departement der det jobbar dyktige folk, seier påtroppande kommunalminister Jan Tore Sanner. Han har lang erfaring frå Stortinget, og seier at han føler seg godt førebudd til jobben.

– Har sommerfugler i magen

Statsminister Erna Solberg ringte aldri Jan Tore Sanner da hun skulle tilby ham statsrådspost. – I vår moderne tid driver vi med dørbank, så Erna kom og banket på hos meg, sier han.

Jens Stoltenberg sa at han har fått et nært og fint forhold til kongen idet han gikk inn til sitt siste statsråd i denne omgang.

Stoltenberg: - Gleder meg til å bo hjemme!

– Det har vært veldig fint å bo i statsministerboligen med mye praktisk hjelp og nærheten til Slottet og Stortinget, men det skal bli godt å bo hjemme!

Slik blir trolig kabalen

Desse blir statsrådar

Her er lekkasjane frå statsrådskabalen til den nye regjeringa. Onsdag får du se om kabalen går opp.