– Vi står mer samlet enn noen gang

Høyre mener det har vært underkommunisert hvor mye opposisjonspartiene faktisk er enige om.

Erna Solberg

Høyre-leder Erna Solberg ønsker først og fremst en regjering bestående av dagens fire opposisjonspartier, men hun sier at hun uansett vil ha et formalisert samarbeid med dem som eventuelt ikke blir med.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Vi er ikke enige om alt, men vi er mer samlet enn noen gang - både politisk og personlig, sier Høyre-nestleder Bent Høie.

Da partiet holdt sin oppsummerende pressekonferanse i Oslo i dag, la de frem et politisk regnskap som skal understøtte enigheten på borgerlig side.

Felles forslag

Høyres regnskap viser at partiet det siste året har vært med å fremme 33 representantforslag på Stortinget. En firedel av dem var fellesborgelige.

– Vi har fremmet en rekke representantforslag i fellesskap. De rødgrønne hadde ingen felles representantforslag i før de gikk i regjering sammen, slik de borgerlige har, sier Høie.

Som eksempler på felles borgerlig politikk peker Høyre på enkeltsaker som blant annet å prioritere etter- og videreutdanning av lærere, prioritere hjelp til rusavhengige og psykisk syke som de mener må vente for lenge på hjelp i dag, utbygging av Fornebubanen, og de understreker at de har samlet seg om fellesmerknader til revidert nasjonalbudsjett og ulike stortingsmeldinger.

– Alle skal få gjennomslag

Alle opposisjonspartiene har gjort det klart at de vil støtte et regjeringsskifte dersom det blir borgerlige flertall. Om det blir en regjering bestående av to, tre eller fire partier som ser dagens lys etter valget i september, er imidlertid ikke klart.

– Ønsket mitt er å få alle i regjering, men uansett vil jeg søke formaliserte samarbeidsformer med dem som har bidratt til et regjeringsskifte, sier Høyre-leder Erna Solberg.

Hun avviser at det bare blir et matematisk styrkeforhold som avgjør hvor stor innflytelse de eventuelt nye regjeringspartiene får på politikken.

– Det er ikke bare matematikk ,det er et spørsmål om at alle partier må være med på å forsvare hovedretningen. Jeg mener det er viktig at alle partier opplever at de får gjennomslag på noen områder, men andre skal heller ikke føle seg overkjørt, sier Solberg.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget