– Jeg forventer barnevernsbråk

Da Inga Marte Thorkildsen la frem forslag om å bedre beskyttelse av barns rettigheter ble hun for første gang drapstruet på Facebook. Nå vil hun begrense mors og fars rettigheter i barnevernssaker.

Inga Marte Thorkildsen

– Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet, mener SV-nestleder Inga Marte Thorkildsen. Nå venter hun seg bråk.

Foto: Daniel Eriksen / NRK

– Det er grunnlag for å si at barnevernet har lagt for stor vekt på foreldres beste fremfor barns beste i barnevernssaker.

Barne-, likestillings- og diskrimineringsminister Inga Marte Thorkildsen har akkurat gått av talerstolen på SVs landsmøte.

Fra talerstolen har hun sagt at det såkalte «biologiske prinsipp» ikke skal stå så sterkt i barnevernssaker som det har vært til nå.

– Mor og far skal ikke gå på bekostning av barnet

Fra talerstolen sa hun blant annet:

– I dag kan jeg avsløre at vi innfører et nytt prinsipp i barnevernet. Det er et prinsipp som skal ta utgangspunkt i om barnet har det bra og vokser opp i omgivelser som støtter barnets utvikling. Det biologiske prinsipp skal ikke hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet. Mors og fars rett til å være foreldre skal ikke gå på bekostning av barns rett til trygghet.

Hun pekte på at fagfolk, forskere og barnevernsbarn har uttalt at det prøves for lenge og for mye før barn får starte på nytt et annet sted.

– Audun Lysbakken satte ned et utvalg for å se nærmere på dette. Magne Raundalen, hele Norges barnepsykolog, ledet et utvalg og ga oss noen klare anbefalinger: «Dere må beskytte barna bedre. Barnevernet må gjøre en større forskjell for barna», sa Thorkildsen før hun fortsatte:

– Hensynet til barnet har blitt for svakt, og hensynet til foreldrene har blitt for sterkt.

Truet på livet

Etter talen gjorde hun det klart at hun regner med at det nye prinsippet som skal innføres i barnevernet kommer til å skape bråk.

– Det er veldig mye følelser knyttet til dette. Den eneste gangen jeg har blitt drapstruet på Facebook var da jeg tok til orde for bedre beskyttelse av barns rettigheter. Men det er nødvendig, sier SV-nestlederen.

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «Valgresultat banner» i nytt vindu

Les mer om stortingsvalget