Yukos-dømt nektes behandling

En tidligere direktør i det russiske oljeselskapet Yukos har både aids og kreft, men nektes behandling på sykehus.

Aleksanian føres ut av rettslokalet

Aleksanian føres ut av rettslokalet i Moskva etter å ha fått avslag på begjæringen om å bli overført til sykehus.

Foto: Sergey Ponomarev / AP

Vasilij Aleksanian var en av de hovedtiltalte i Yukos-saken.

Nå er han kritisk syk av både aids og kreft, og hans advokater har bedt om at han må løslates mot kausjon, slik at han kan få den sykehusbehandlingen han trenger.

Men i dag avviste en domstol i Moskva begjæringen.

SE OGSÅ: SULTESTREIKER FOR VENN

Aleksanian sier at han er i ferd med å bli blind fordi han ikke får tilstrekkelig behandling i fengselet.

Yukos var Russlands største private oljeselskap, ledet av Mikhail Khodorkovskij. Khodorkovskij ble arrestert i 2003, siktet for korrupsjon og skattesnyteri, og soner nå en dom på åtte år, men mange mener at kneblingen av Yukos var politisk motivert, og at president Vladimir Putin sto bak.

- Fengselslegene avgjør 

Menneskerettighetsorganisasjoner følger derfor saken til Aleksanian nøye, og da rettsavgjørelsen i dag ble kjent, samlet hans tilhengere seg utenfor fengselet og ropte "frihet", frihet".

Samtidig sa aktor at det var opp til fengselslegene å ta den endelige avgjørelsen. - Vi er jurister, ikke leger, sa han.

SISTE NYTT

Siste nytt