Popov 18 april 2009

Oleg Popov fortsatte å opptre helt fram til sin død. Her er han fotografert i Düsseldorf under en forestilling 18. april 2009

Foto: HORST OSSINGER / Afp

Russlands største klovn er død

Han gjorde klovnerollen til en av de mest sentrale i russisk og sovjetisk kunst, og var neppe særlig begeistret for at klovner de siste ukene er blitt et skjellsord i mange land.

Det snakkes ofte om å dø på sin post, og det var nesten det Oleg Popov gjorde. Den 86 år gamle Popov var i den sørrussiske byen Rostov na Donu i forbindelse med et gjestespill på byens sirkus, da hjertet stoppet om kvelden 2. november.

Riktignok skjedde det ikke inne i sirkusmanesjen, men på hotellrommet, der Popov slappet av mellom prøver og forestillinger. Han tilhører en generasjon av sirkusartister og klovner som har hatt en helt sentral plass i russisk og sovjetisk historie.

Oleg Popovs liv er eventyret om fattiggutten som gjennom hardt arbeid ble et navn som alle i Sovjetunionen kjente til, ikke minst etter at TV-mediet erobret landet etter 1960.

Hans skuffelse over sammenbruddet i samfunnet rundt 1990, og emigrasjonen til Tyskland, er også noe mange kjenner seg igjen i.

Vendte tilbake til Russland i 2015

Så valgte han 85 år gammel i 2015, etter invitasjon direkte fra president Vladimir Putin, å vende tilbake til Russland, der han ble tatt imot som den hjemvendte sønn som alltid har elsket sitt hjemland.

Derfor har nyheten om hans død toppet russiske nyhetssendinger det siste døgnet, og minneordene om stor kunstner, har vært mange.

POPOV-OBIT

Oleg Popov var Russlands mest kjente nålevende klovn. Han døde 2. november

Foto: HORST OSSINGER / Afp

Oleg Popov var født i en fattig russisk familie utenfor Moskva, og hans livsløp ligner mange av dem som vokste opp før og under 2. verdenskrig.

Faren ble drept under krigen, men Oleg klarte 14 år gammel å komme seg inn på en sirkusskole, der han lærte flere grunnleggende sirkuskunstner, som å gå på line og sjonglering med gjenstander i luften. Dette var egenskaper som han seinere brukte aktivt også når han framstod som klovn.

Klovnene kunne speile «det andre livet»

I 1954 kom det store gjennombruddet da han steppet inn for sjefsklovnen på sirkuset i Saratov, etter at denne hadde brukket armen. Seinere skulle han bli en av de første russiske klovnene som også opptrådte internasjonalt, etter at sovjetmyndighetene forsto at det høye nivået på russiske sirkus var noe som kunne skape sympati i utlandet.

Gjennombruddet i 1954

Oleg Popov fikk sitt gjennombrudd som klovn på sirkuset i byen Saratov i 1954

Foto: Fra Oleg Popovs hjemmeside

Han deltok i mange filmer og ble en fast gjest i sovjetisk TV, noe som gjorde at han etter hvert fikk stjernestatus hos svært mange innenfor Sovjetunionens grenser. Og det gjaldt i like stor grad voksne som barn. Han fikk tilnavnet sol-klovnen, ikke minst fordi han opptrådte med et gult hår under klovnehatten.

Oleg Popov er også kjent for et norsk publikum gjennom sin rolle som Bjørnen i filmen "Med Grim og gru" som ofte har vært sendt på TV i forbindelse med julen.

I 1981 vant han "Den gyldne klovn-prisen" under den store sirkusfestivalen i franske Monte Carlo. Oleg Popov sto på toppen av sin karriere.

Vi klovner speiler den andre siden av livet var et uttrykk Oleg Popov kom tilbake til i mange intervjuer.

Og dette var viktig under sovjettiden da det ofte var liten åpen diskusjon om det som skjedde i samfunnet, men der kunsten og altså også klovene på sirkus var viktige pustehull for frie uttrykk.

Konflikter og intriger

Men statusen som sirkuset hadde og har i det russiske samfunnet gjorde at dette også var stedet for intriger og misunnelse. Kloven Oleg Popov var i høyeste grad også en del av dette. Den andre store klovnen i Sovjetunionen etter 2. verdenskrig var Jurij Nikulin, som blant annet har fått oppkalt det gamle sirkuset i sentrum av Moskva etter seg.

Oleg Popov hadde sin arbeidsplass på det andre store sirkuset i Moskva, som holder til i nærheten av Universitetet litt sørvest i den russiske hovedstaden.

Det var en offentlig hemmelighet at det var et dårlig forhold mellom de to store klovnene, og Popov har selv sagt at han var bitter over Nikulin og ikke han selv fikk stillingen som sjef for et av de store sirkusene i Moskva.

Men Popov sa også mot slutten av sitt liv at han respekterte Nikulin, og det finnes også bilder der Nikulin hyller Popov for hans karriere.

Emigrerte til Tyskland og ble til «Lykkelige Hans»

Da Sovjetunionen brøt sammen rundt 1990, rammet det også Oleg Popov hardt og han mistet mye av de verdier han hadde samlet opp som superstjerne i Sovjetunionen. Han valgte å flytte til Tyskland, der han startet en ny karriere som «Lykkelige Hans».

Gyldne klown

Oleg Popov med den 'Gyldne klovn' i 1981

Foto: Fra Oleg Popovs hjemmeside

Selv om han fikk mange tilbud, avviste Oleg Popov alle tilbud om å vende tilbake til Russland for å opptre. Dette selv om han aldri lærte seg å snakke skikkelig tysk.

–Mitt språk er klovnens og der er internasjonalt sa ofte Popov, når han ble spurt hvorfor han ikke ville lære seg sitt nye hjemlands språk.

Brevet fra Putin

Men i 2014 fikk han et brev direkte fra president Vladimir Putin, som takket Popov for den innsats han hadde gjort for russisk sirkus.
I 2015 vendte han tilbake til sitt hjemland, og ble mottatt med stormende juble både i manesjen og ikke minst av russisk media, som hyllet den hjemvendte sønn.

Han har likevel valgt å bli boende i Tyskland, der han i 1992 giftet seg med den 30 år yngre tyske kvinnen Gabriela Lehmann. Hun har siden den gangen styrt den administrative siden av Oleg Popovs karriere.

Det var derfor en epoke som går langt utover sirkusmanesjen som var over da hjertet til Oleg Popov stoppet uten noe forhåndsvarsel sør i Russland onsdag.

Selv om han etter alt og dømme blir gravlagt i sitt nye hjemland Tyskland, så trykker russerne han nå til sitt hjerte som sin egen. Som klovnen som gjennom sitt spill fikk fram skjulte sider av dem selv.