Voronin gir frå seg makta

Presidenten i Moldova, Vladimir Voronin. seier at han gir frå seg makta i landet til opposisjonen.

Moldovas president Vladimir Voronin

Vladimir Voronin gir frå seg makta i Moldova.

Foto: Gleb Garanich / REUTERS

Kommunisten Voronin, ein av dei lengstsitjande statsleiarane i Europa, seier det er med tungt hjarte han overlet makta til den pro-vestlege opposisjonen.

Fråsegna vart publisert i dei statlege morgonavisene i Moldova.

Den tidlegare Sovjetrepublikken Moldova blir rekna som det fattigaste landet i Europa.

Voronin seier at han no vil representere partiet sitt i nasjonalforsamlinga.

Dei fire opposisjonspartia har slått seg saman i det dei kallar ein allianse for euorpeisk integrasjon. Dei vil truleg prøve å danne regjering, men det er uklart om dei vil få det til.

Skillelinene i moldovsk politikk er som i nabolanda mellom dei pro-vestlege og dei pro-russiske.

Dei borgarlege partia vil at landet skal løyse på banda til Russland, og heller nærme seg EU.

Desse partia fekk fleirtal i nasjonalforsamlinga ved valet i saommar, men fleirtalet var ikkje stort nok til at dei fekk valt ein president på eiga hand.

Politiet gjeninntok parlamentet

En kvinne har mistet livet i demonstrasjonene

SISTE NYTT

Siste nytt