Visepresidentens seremoni

Senatets president, USAs visepresident, avlegger sitt embetsløfte like før presidenten avlegger sitt.

George W. Bush avlegger visepresidenteden

3. januar 1985 gjentok George H.W. Bush sin visepresidented til lederen av Sentaet, dagens visepresident Joe Biden. Biden som var blitt enkemann hadde med datteren Ashley mens sønnene Beau og Hunt fikk holde bibelen.

Foto: Lana Harris / AP

Rett før den nye presidenten avlegger embetseden på innsettelsesdagen, går visepresidenten frem på plattformen og gjentar sin embetsed.

Selv USAs grunnlov dikterer presidentens ed, sier den bare at visepresidenten og andre folkevalgte bør avlegge en ed som underbygger grunnloven. Den spesifiserer ikke hvordan denne eden skal lyde.

Den første Kongressen la ned en lov om eden den 1. juni 1789, og ga bare senatorer retten til å bestyre eden til visepresidenten - som tjener som Senatets president. Senere samme år ga lovgiverne domstolene retten til å administrere alle slike embetsløfter.

Visepresidentens embetsed

Siden 1789 har eden flere ganger blitt endret av Kongressen. Eden som i dag gjentas av USAs visepresident, senatorer, medlemmer av Representantenes hus og andre folkevalgte, har vært i bruk siden 1884.

Visepresidentens ed er slik:

I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.

USAs presidents embetsed

Ifølge tradisjonen er det USAs høyesterettsjustitiarius som bestyrer eden til presidenten, mens det er mange forskjellige personer som har forvaltet visepresidentens. Siden andre verdenskrig har visepresidenten valg venner og nære medarbeidere til å administrere sin embetsed.

Måtte vri urviserne tilbake

Stedet der visepresidentens embetsed har blitt avlagt har også forandret seg siden John Adams ble president George Washingtons visepresident i 1789.

I dag gjengir visepresidenten eden på platået på vestsiden av Capitol.

Før 1937 avla de fleste visepresidentene eden inne i Senatet, før presidentens innsettelsesseremoni.

De aller fleste innsettelsesdagene har funnet sted på datoen 4. mars. På morgenen ble galleriene inne i Senatet fylt av familie og venner av senatorer, medlemmer av Representantenes hus og av presidenten og visepresidenten. Så ankom representantene, diplomater, regjeringsmedlemmer og dommere fra høyesterett. Og til slutt kom den nye visepresidenten, og den avtroppende og den påtroppende presidenten inn i Sentatet, som da kom til ro for å høre den gamle visepresidentens avskjedstale.

Midt på dagen - og her måtte man ofte skru urviserne bakover for å tilfredsstille kravet til tidspunktet - avla visepresidenten embetseden før han ga sin tiltredelsestale. Etterpå kalte den nye visepresidenten Senatet inn til et ekstraordinært møte der de nyvalgte senatorene avla sine embetseder.

Til slutt tok prosesjonen form og alle gikk utenfor Capitol for bivåne presidentens innsettelse.

Fra Senatet til Capitols vestside

I 1937 ble innsettelsesdagen flyttet til 20. januar - som en følge av grunnlovens 20. tillegg. Visepresidentens innsettelse ble også flyttet, fra Kongressens senatsrom til platformen på Capitols østside. I 1981 ble innsettelsesseremoniene flyttet til vestsiden av Capitol, og der har de blitt holdt siden.

Selv om visepresidentens innsettelse har mistet noe av sin egenart etter at den ble flyttet ut av Senatet, har den nå fått et stort publikum - noe som reflekterer den viktige rollen visepresidenten spiller i dagens USA.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt