Virtuell terapi for skadde soldater

Virtuell virkelighet blir brukt i behandlingen av amerikanske soldater som kommer tilbake fra Irak med posttraumatiske stress-syndromer.

Virtuell virkelighet
Foto: ODED BALILTY / AP

I en rapport fra 2004 ble det anslått at nesten en av åtte amerikanske soldater som kom tilbake fra krigen i Irak, led av posttraumatiske stress-syndromer (PTSD.

Vanligvis ble symptomene behandlet med psykoterapi eller medisiner, men i det siste har legene også tatt i bruk såkalt kunstig eller virtuell virkelighet.

Det vil si at pasientene blir utsatt  for en datasimulert virkelighet som tar sikte på å bringe dem tilbake til den situasjonen de var i da skaden oppsto.

De deltar i "krigsspill", som også omfatter lyder og lukter, og tanken er at de selv skal gjenoppleve de situasjonene som gjorde dem syke,  samtidig som psykologene bedre skal kunne avgjøre graden av sykdom.

Fire frivillige har allerede gjennomgått terapien ved Universitetet i Sør-California.

- Og vi har sett gode resultater. Særlig synes terapien å hjelpe mot søvnløshet og såkalte flashbacks, sier legen Skip Rezzo, som har vært med på å utvikle terapien.

Eksponering

Posttraumatiske stress-syndromer er en betegnelse som blir brukt i forbindelse med en lang rekke psykologiske symptomer som kan oppstå etter å ha vært utsatt for traumatiske, gjerne livstruende, situasjoner.

Søvnløshet, fobier, "flashbacks", mareritt og irritabilitet er bare noen av dem, og psykologene har lenge forsøkt å behandle dem ved såkalt eksponeringsterapi, men kan altså nå ha fått et nytt  hjelpemiddel.

- Det vi gjør, er å gjenskape den sykdomsfremkallende situasjonen i Irak, men på en slik måte at pasienten kan nærme seg den gradvis,  forklarer Rezzo.

Og legger til at liknende behandlinger blir brukt til å behandle Vietnam-veteraner og overlevende etter Tvillingtårn-angrepet i 2001.

SISTE NYTT

Siste nytt