Vil ha frontkjempere hjem

Røde Kors vil at regjeringen skal gjøre mer for å få hjem levningene etter 100 soldater som kjempet for Tyskland og falt i Russland under krigen.

Skjelett Karelen
Foto: NRK

Regjeringen vil bistå de etterlatte, men vil ikke ta på seg noe ansvar.

Blant annet må SS-soldatenes etterlatte selv dekke kostnadene for å få levningene hjem.

 

Gustav Bøhm
Foto: NRK

Falt i Karelen

Gustav Bøhm var en del av SS-Skijegerbataljon Norge. Han var frivillig i det tyske Waffen-SS under 2. verdenskrig, og ble bare 20 år gammel. Nå ønsker søsknene hans å gi ham et gravsted.

Han ble drept av russiske styrker i Karelen, et øde område mellom Finland og Russland. Her døde flere enn 100 norske frontkjempere i slutten av juni 1944. De fleste ligger der fortsatt. De er ikke gravlagt, og det er ikke reist noe minnesmerke.

Nå vil flere av de pårørende ha levningene hjem til Norge.

Røde Kors har fått til en avtale om at disse personene enten skal få et gravsted, eller deres levninger skal sendes til Norge og gravlegges her.

- Norges ansvar

 

Mads Harlem
Foto: NRK

Fordi frontkjemperne var landssvikere og SS-soldater ble levningene deres ikke sendt tilbake etter krigen. Likevel mener Røde Kors at norske myndigheter har et ansvar for dem som ikke kom hjem.

Norske myndigheter vil hjelpe til med å få levningene hjem til Norge, men SS-soldatenes etterlatte må dekke utgiftene selv.

Regjeringen vil ikke påta seg noe ansvar. Frontkjemperne døde for Tyskland, ikke for Norge, skal være grunnen.

- I henhold til Geneve-konvensjonen og tilleggsprotokollene gjør det ingen forskjell hvilken side av en konflikt soldatene sloss på, sier juridisk rådgiver Mads Harlem i Røde Kors. 

Ingen fra Utenriksdepartementet har villet la seg intervjue om denne saken.  

Hodeskalle, Karelen
Foto: NRK

 

SISTE NYTT

Siste nytt