Frode Berg kan få lese rapporten om seg selv – dersom han får vitne

Stortingskomiteen som jobber med Frode Berg-saken vurderer å invitere ham til å vitne. Det betyr at han kan få tilgang til den hemmeligstemplede EOS-rapporten om seg selv.

Frode Berg i retten

Frode Berg under et rettsmøte i Moskva i juni 2018.

Foto: Morten Jentoft

Etter det NRK får opplyst, kommer Frode Bergs mulighet til å få lese rapporten om sin egen sak til å bli et tema under det første formelle møtet i den særskilte komiteen Stortinget har nedsatt.

Komiteen skal drøfte hva som skal skje med den hemmeligstemplede rapporten. Den ble laget av Stortingets eget utvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene, EOS-utvalget.

Den tidligere grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva 5. desember 2017 og seinere dømt til 14 års fengsel for spionasje mot Russland.

Ilja Novikov og Frode Berg

Frode Berg og hans russiske advokat Ilja Novikov i retten i Moskva 3. mai 2018.

Foto: Morten Jentoft

Han ble seinere benådet i forbindelse med en utveksling mellom Litauen og Russland.

Han har vært svært kritisk til at den norske etterretningstjenesten brukte, og ifølge ham selv, presset ham til å fungere som kurer på oppdrag i Russland.

Hemmeligstemplet alt

Etter en lang tautrekning med Forsvarsdepartementet måtte EOS-utvalget 25. februar gi Stortinget beskjed om at de ikke kunne offentliggjøre innholdet i sin omfattende gransking av Frode Berg-saken.

EOS-utvalgets leder Svein Grønnern sa til NRK at han og utvalget mente at deler av rapporten og konklusjonene burde kunne offentliggjøres.

Stortinget valgte så å nedsette en egen komite for å jobbe med denne saken, der representanter fra alle politiske partier er med.

Leder for kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Dag Terje Andersen, leder også denne særskilte komiteen.

En svært alvorlig sak

Stortinget fikk allerede 26. februar oversendt noen kopier av EOS-utvalgets rapport, og utvalgets medlemmer har denne uken fått lest rapporten, i et spesielt rom som Stortinget har stilt til disposisjon.

– Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig sak sa SVs Freddy André Øvstegård til NRK etter at han hadde lest rapporten, uten at han var villig til å si noe mer om innholdet. Det samme sa utvalgsleder Dag Terje Andersen til NRK etter sin første gjennomlesning før helgen.

Dag Terje Andersen

Dag Terje Andersen leder Stortingets særskilte komite for Frode Berg-saken.

Foto: Morten Jentoft

Etter det NRK kjenner til, peker rapporten bare på feil og mangelfull vurderingsevne hos ansatte i etterretningstjenesten i forbindelsen med bruken av Frode Berg til oppdragene i Russland.

Den peker ikke mot hvem som burde vært gjort politisk ansvarlig for det mange mener er den største skandalen i nyere norsk etterretningshistorie.

Kjell Grandhagen, som var etterretningssjef da Frode Berg ble vervet og sendt på oppdrag til Russland døde i 2019.

Hans etterfølger Morten Haga Lunde gikk av høsten 2020. Daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er nå norsk utenriksminister.

Bakke Jensen: Stortinget bestemmer

I Dagsnytt 18 tirsdag 1. mars gjentok forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at det er hensynet til rikets sikkerhet og de metoder som etterretningstjenesten jobber etter som gjør at rapporten er hemmeligstemplet.

Frank-Bakke-Jensen og Erna Solberg

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg under et besøk i Litauen i september 2020.

Foto: Morten Jentoft

Han sa også at det er han som forsvarsminister som i siste hånd er ansvarlig for det som etterretningstjenesten gjør.

Men han sa det nå er opp til Stortinget å ta stilling til hva som skjer videre, noe utvalgsleder Dag Terje Andersen reagerer på.

– Det er bare Forsvarsdepartementet som kan avgradere denne rapporten, sier Andersen, som i Dagsnytt 18 var kritisk til det at forsvarsministeren nå ser ut til å skyve ansvaret for bråket rundt hemmeligholdet av Frode Berg-rapporten over på Stortinget.

– Vi Stortinget kan selvfølgelig vedta særlover som avgraderer en slik rapport, sier Freddy André Øvstegård.

– Men for tilliten til de hemmelige tjenestene, så er det viktig med åpenhet, selv om jeg selvfølgelig mener at det her er ting som ikke burde eller kan bli delt med offentligheten.

Freddy Andre Øvstegård

Freddy André Øvstegård fra SV har nå lest EOS-utvalgets rapport om Frode Berg-saken.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Blir Frode Berg invitert?

Frode Berg selv var svært kritisk til at Forsvarsdepartementet valgte å hemmeligholde rapporten som skulle gi ham svar hvorfor E-tjenesten valgte å bruke ham, en pensjonert offiser, til «et skarpt oppdrag» inne i Russland.

Han har skrevet et åpent brev til komiteen som nå jobber med saken og bedt om at både han selv og andre får maksimalt innsikt i innholdet i rapporten.

Frode Berg hadde som offiser sikkerhetsklarering fram til han ble pensjonist i 2014.

Manglende sikkerhetsklarering kan brukes som argument mot at Berg blir invitert til å møte kommisjonen, og dermed få lese rapporten om sin sak.

SISTE NYTT

Siste nytt