Hopp til innhold

Storbritannia vil gjøre fengslene røykfrie

Britiske justismyndigheter vil nekte de innsatte å røyke på cellene sine. Fengselsansatte frykter uroligheter dersom fangene blir tvunget til å stumpe røyken.

Røyker med elektronisk fotlenke

Britene ønsker å forby all røyking i landets fengsler innen 2015.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Allerede til våren kan de første innsatte i britiske fengsler miste retten til å ta seg en blås på cella.

Justisdepartementet vil gjennomføre et begrenset forsøk for å se hvor gjennomførbart et totalforbud mot sigarettrøyking er, og har som målsetting at alle landets straffeanstalter skal være røykfrie i løpet av 2015.

Frykter bråk

Bakgrunnen for lovendringen er at en ikke-røykende innsatt i et fengsel har klaget på helseplagene han har fått som følge av passiv røyking. Justismyndighetene risikerer derfor å bli saksøkt om de ikke sørger for å skjerme andre fanger mot røyken.

Ifølge BBC skal fanger som røyker få tilbud om nikotinplaster som erstatning.

Men når 80 prosent av de innsatte i britiske fengsler røyker, frykter de ansatte bråk dersom forbudet blir en realitet.

– Det kan skape uro, men vi registrerer at de har lyktes i Canada og i britiske ungdomsanstalter, sier Steve Gillan i fagforeningen for fengselsansatte til The Times.

– Men vi ønsker dette velkommen. Det er et mål for oss å ha røykfrie fengsler for medlemmene våre. Vi vil samarbeide med myndighetene for at et forbud vil fungere, sier Gillan.

Dersom forbudet blir en realitet vil det gjelde over hele fengselet, også i luftegården.

– Kan føre til psykiske problemer

Men flere røster er kritiske til myndighetenes planer om å stumpe fengselsrøykingen.

Andrew Neilson i Howard league for penal reform tror et forbud vil bli vanskelig å håndheve.

– Fengslene står allerede overfor omfattende budsjettkutt og nedbemanning. Det er sikkert gode intensjoner bak dette forslaget, men det vil utvilsomt øke presset på et fengselsvesen som allerede er strukket langt nok, sier han til BBC.

Han frykter også at et røykekutt på kort sikt vil føre til psykiske problemer for fanger som i utgangspunktet er i en tøff situasjon.

Mark Johnson er tidligere straffedømt og leder en støtteorganisasjon for løslatte fanger. Han mener det bør være en menneskerett for fangene å kunne ta seg en blås på cella.

– Myndighetene sliter med gjengangere i fengslene, og så finner de på dette PR-stuntet. Det er allerede forbudt å røyke i fellesområdene og i dag er det kun på sin egen celle man kan røyke, sier Johnson til statskringkasteren.

I Norge finnes det noen røykfrie fengsler og avdelinger, men i de fleste tilfellene har de innsatte lov til å røyke på sin egen celle.

SISTE NYTT

Siste nytt

Denne videoen skal vise en drone fra det ukrainske forsvaret slippe en granat på russiske styrker utenfor Kharkiv.

Slipper håndgranater fra minidroner

Nye videoer viser at små droner utstyrt med lette granater blir brukt i krigen i Ukraina. Disse blir først og fremst brukt som propaganda, mener ekspert Ole Jørgen Maaø fra Luftkrigsskolen.