Hopp til innhold

Vil gjenåpne saken mot «Danmarks verste massedrapsmann»

Den norske avhørseksperten Asbjørn Rachlew har deltatt i arbeidet med å gå gjennom saken, og mener Danmark kan stå overfor sin største rettsskandale i nyere tid.

Erik Solbakke

Erik Solbakke ble dømt for å ha drept 38 mennesker. Han døde i 1997.

Foto: Privat/TV 2 Danmark

I 1989 ble Erik Solbakke, som da var 40 år gammel, dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha drept 38 mennesker.

Han tilsto blant annet å ha stått bak brannen på Hotel Hafnia i København, der 35 personer omkom, og drapet på en 15 år gammel jente på øya Fanø utenfor Esbjerg.

Tidligere hadde han erkjent å stå bak en togbrann og 27 påsatte branner. Solbakke ble kjent som Danmarks verste massedrapsmann gjennom tidene.

Solbakke var psykisk utviklingshemmet, og ifølge danske TV 2 var det ingen tekniske beviser eller vitner som kunne bekrefte at han var gjerningsmannen. Hans egen tilståelse ble derfor avgjørende.

Nå kan det vise seg at tilståelsene var falske.

Endret forklaring flere ganger

I dokumentarserien «Tilståelsen» på dansk TV 2 kommer det frem at 85 av 89 politiavhør foregikk uten advokat eller annen bistand, og at Solbakkes forklaringer endret seg flere ganger.

Erik Solbakke

Erik Solbakke døde i 1997, 48 år gammel.

Foto: Privat/TV 2 Danmark

TV 2 har gått gjennom samtlige dokumenter i saken. En av dem som har bidratt er Asbjørn Rachlew, som omtales som en av verdens ledende avhørseksperter.

Han er politioverbetjent i Oslo politidistrikt, tidligere etterforsker og har en doktorgrad i kriminologi. Det siste tiåret har han vært sentral i arbeidet med å innføre en ny avhørsmetode for norsk politi, som også vurderes som ny global standard i FN.

– Jeg frykter at Danmark her kan stå overfor sin største rettsskandale i nyere tid, sier Rachlew i dokumentaren.

Rachlew sier til NRK at Solbakkes forklaringer stadig endrer seg fra å passe dårlig til politiets opplysninger, til å bli mer detaljerte og sammenfallende underveis.

– Jeg så ganske raskt, og gradvis økende, at denne sårbare mannen ble ledet gjennom politiavhørene. Da jeg leste avhørene, spørsmål for spørsmål, og holdt dem opp mot domspremissene, så jeg at det var noe som ikke stemte. Avhørene er fulle av ledende spørsmål, sier han.

Asbjørn Rachlew utenfor politihuset horisontal

Asbjørn Rachlew håper dansk politi benytter anledningen til å ta et oppgjør med egne avhørsmetoder.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Ledet gjennom avhørene

I dommen legges det til grunn at avhørene er gjort med «maksimal forsiktighet» og uten ledende spørsmål, og at Solbakke aldri er tatt i løgn.

Rachlew har brukt 500 timer på å analysere samtlige avhør, og konkluderer med at disse premissene er feil.

I de første avhørene kom Solbakke med opplysninger som ikke stemte. Etter at etterforskerne fikk saksdokumentene, begynte han å endre forklaringene sine.

– Jo mer jeg leste, jo mer forsto jeg at den svært sårbare mannen er ledet gjennom avhørene. Jeg er sikker i min konklusjon, sier han.

Etterforskningslederen i Solbakke-saken, som døde i 2017, skrev selv at Solbakke måtte snakkes til som et barn på 6-8 år, og at alle temaer måtte gjennomgås muntlig med ham før avhøret ble skrevet ned.

Det har også kommet frem at etterforskningslederen tok med seg Solbakke på lange bilturer og restauranter.

«For meg fremstår det klart at etterforskeren leder Solbakkes tilståelse ned til de minste detaljer, slik at den til slutt passer til sakens øvrige opplysninger», skriver Rachlew i sin rapport.

Anbefaler gjenopptakelse

Erik Solbakke døde i 1997, 48 år gammel. Han satt da på spesialinstitusjonen Kofoedsminde på Lolland.

Rachlew mener en gjenopptakelseskommisjon må se på saken, og får støtte av forsvarsadvokat og tidligere aktor Mette Grith Stange.

Rachlew sier til NRK at han ser klare likhetstrekk mellom Solbakke-saken og sakene mot Thomas Quick og Fritz Moen. Han satt selv i den norske granskingsgruppen i Quick-saken.

– Det er brukt gammeldagse, tilståelsesfokuserte avhørsmetoder mot sårbare personer, og hele domfellelsen er basert på mannens tilståelse, sier han.

– En av mine motivasjoner for å stille opp var også at dansk politi, i motsetning til oss, ikke har tatt et oppgjør med gammeldagse og hemmelige avhørsmetoder. De nekter fortsatt å bruke lydopptak. Jeg håper politiet i Danmark nå benytter anledningen til å se seg selv i speilet i et kritisk lys. Har dansk politi egentlig tatt et oppgjør? Jeg er usikker, sier Rachlew.

SISTE NYTT

Siste nytt

Mammas stol på podiet er tom

Stolen som årets fredsprisvinner Narges Mohammadi skulle sittet i står tom i Oslo rådhus. Ved siden av sitter hennes barn, Kiana og Ali, som tar mot prisen på morens vegne.