Vil avsløre terrorister på nett

Etterretningsfolk håper nå å kunne lære noe av Wikipedia for å kunne avsløre nye, store terroranslag.

Internett
Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP

Det er forskeren Anthony Williams som lanserer ideen om å ta i bruk et nettleksikon på linje med Wikipedia, der alle parter kan endre og tilføye nye opplysninger.

- Etterretningstjenestene fikk sterk kritikk etter terrorangrepet den 11. september 2001, fordi de ikke på forhånd var i stand til å samle alle  opplysninger de hadde, sier Anthony Williams til Knowledge@Wharton.

Kan lære av Wikipedia

Folk i etterretningskretser stiller seg nå spørsmålet om de har noe å lære av måten Wikipedia fungerer på, der viten på tvers av organisasjoner kan fordeles og spres på en enklere måte.

Det høres kanskje vel futuristisk ut, men det finnes allerede spion-nettverk på Internett allerede.

Prosjektet, kalt IntelliPedia er selvsagt unndratt offentligheten, ifølge Williams.

Nye former for samarbeid

Denne formen for masse-samarbeid går langt utover bare å gjelde for etterretningstjenesten.

Williams mener at brukerstyrte organisasjonsforemer på nettet vil revolusjonere fremtidens måte å drive forretninger på.

- Den nye tilgangen til økonomien vil endre den måten vi vi finner opp, produserer, designer og distribuerer produkter, mener han.

Verdens største leksikon

Wikipedia er, ifølge Wikipedia, verdens største leksikon med over seks millioner artikler, skrevet av frivillige bidragsytere verden over. I den norske utgaven finnes nesten 100.000 artikler.

Leksikonet er, ifølge bt.dk, tross en rekke skandaler, regnet som like troverdig som klassiske Encyclopedia Britannica.

SISTE NYTT

Siste nytt