Vil anmelde pakistanske etterretningssjefer

Advokat Randi Hagen Spydevold ber den norske regjeringen om å ta initiativ til en internasjonal etterforskning av den pakistanske etterretningssjefen.

General Ahmed Shuja Pasha

Advokat Randi Hagen Spydevold krever at general Ahmed Shuja Pasha etterforskes og stilles for Den internasjonale domstolen i Haag.

Nordmannen Ehsan Arjemandi er forsvunnet i Pakistan

Nordmannen Ehsan Arjemandi sitter fengslet i Pakistan.

Foto: NRK
Advokat Randi Hagen Spydevold

Advokat Randi Hagen Spydevold vil anmelde pakistanske etterretningssjefer.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX
Forsvarsminister Grete Faremo

Forsvarsminister Grete Faremo tok opp saken med sjefen for ISI, generalløytnant Ahmed Shuja Pasha under sitt besøk i Pakistan i desember 2010.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Spydevold ønsker nå et bredt og internasjonalt fokus på forsvinningssaken til nordmannen Ehsan Arjemandi.

Familien til Ehsan Arjemandi i Norge er oppgitt over hvor liten interesse den norske og den pakistanske regjeringen viser for denne saken.

Nå krever familiens advokat, Randi Hagen Spydevold, at etterretningssjefen i Pakistan etterforskes og stilles for Den internasjonale domstolen i Haag.

– Det foreligger flere grove brudd på flere av Romatraktatens artikler, og jeg vil nå be norske myndigheter om å henvende seg til Den internasjonale straffedomstolen i Haag, slik at de straffbare forholdene blir undersøkt og etterforsket, sier Spydevold til NRK.

– Bortført av sivilkledd etterretningen

Ehsan Arjemandi ble sist sett på en buss i Pakistan på vei fra landsbyen Mand i Balochistan til storbyen Karachi i begynnelsen av august 2009. Ifølge øyenvitner og sjåføren ble han bortført av sivilkledde tjenestemenn fra etterretningen og uniformerte politimenn.

Først ett år senere, i juli 2010, bekreftet innenriksministeren i Pakistan Rehman Malik ovenfor NRK at nordmannen var i live. Malik sa at Arjemandi ble arrestert for å reise med falske ID-papirer, og må derfor stå til ansvar for en domstol i Pakistan.

– Han kan ikke slippe ut av Pakistan før han har sonet sin straff, sa Malik i juli 2010.

Men Arjemandi har aldri blitt stilt for en domstol i Pakistan. Heller ikke domstolskomisjonen for savnede personer i Pakistan har klart å finne svar på hvor Arjemandi er, og hvorfor han ikke stilles for en rett.

Mur av taushet

Spydevold har flere ganger vært i Pakistan og opplevd å bli møtt med en mur av taushet rundt Arjemandi-saken fra pakistanske myndigheter.

Hun mistenker at det er sikkertjenesten Inter- Services Intelligence (ISI) som har lagt lokk på saken. I sitt notat til Utenriksdepartementet skriver hun følgende:

”Den måten som ISI arbeider på viser at de er en egen institusjon som de politiske myndighetene ikke kan instruere eller kontrollere. Slik jeg vurderer de kriminelle handlinger som pågår i Pakistan, er de meget omfattende og satt i system. Eshan er en av de som er rammet av den ”lovløsheten” som finner sted.”

Forsvinninger i Balochistan

Ehsan Arjemandi er ikke den eneste som har forsvunnet fra Balochistan de siste årene. Menneskerettighetsorganisasjoner anslår at mellom 900 og 3000 mennesker er enten blitt kidnappet av separatister, kriminelle bander eller militærets etterretningsbyrå Military Intelligence (MI) som igjen er underlagt ISI.

Balochistan er en av fire pakistanske provinser, og sitter på rike naturressurser. I grove trekk er bakgrunnen for konflikten som Arjemandi er en del av, at det i lang tid i Balochistan har foregått en separatistbevegelse.

Separatistene føler at de har blitt neglisjert, og vil danne et eget land av Balochistan-områdene i Pakistan og Iran. Pakistanske myndigheter mener at Arjemandi er en del av denne separatistbevegelsen.

Overvåket i Pakistan

På sin siste tur til Pakistan opplevde Spydevold selv å bli overvåket. Hun skulle bo på et vanlig rom på Sareena Hotel i Islamabad, men ble tildelt en suite.

– Da jeg påpekte at jeg ikke hadde bestilt dette, ga de beskjed om at det var greit, og at jeg ikke skulle betale for det likevel.

UD har ikke tatt stilling

Utenriksdepartementet har ennå ikke tatt stilling til notatet fra Spydevold. Det vil først bli diskutert i et møte som ennå ikke er avtalt.

UD sier til NRK at norske myndigheter vil fortsette med å ta opp saken med pakistanske myndigheter i tiden fremover.

– Det er ønskelig å få fremskaffet en bekreftelse på hvor Arjemandi holdes, konsulær tilgang til ham og forsikring om at han får nødvendig rettslig assistanse og medisinsk oppfølging, sa pressvakt i UD Mariam Naqvi til NRK før påske.

Men NRK vet at Norge allerede har tatt opp saken med ISI uten å komme noen vei. Forsvarsminister Grete Faremo tok opp denne saken konkret med sjefen for ISI, generalløytnant Ahmed Shuja Pasha under sitt besøk i Pakistan i desember 2010.

Men verken Pasha eller Faremo har gjort noe mer utover denne formelle samtalen over bordet.

Til Haag uansett

– Hvis ikke Norge går til domstolen i Haag, vil jeg selv gjøre det på vegne av min klient. Det er viktig å plassere ansvaret hos lederne i etterretningsorganisasjonene. De vet hvor Arjemandi er, sier Spydevold.

Arjemandi kom til Norge som asylsøker gjennom Pakistan som 15-åring i 1990. Han har gått på skole i Norge og har jobbet blant annet på Gardermoen, i Oslo kommune og som tolk for utenriksdepartementet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt