Tidligere ISAF-sjef til NRK: Viktig for Taliban å spolere valget

WASHINGTON DC (NRK): Taliban vil forsøke hardere enn noen gang å hindre folk i å stemme. Det sier tidligere øverstkommanderende for de internasjonale styrkene i Afghanistan, general John Allen til NRK.

tidligere øverstkommanderende for de internasjonale styrkene i Afghanistan, general John Allen

General John Allen ledet internasjonale styrkene i Afghanistan mellom 2011 og 2013. Nå håper han Ashraf Ghani vinner valget på lørdag.

Foto: MOHAMMAD ISMAIL / Reuters

Allen mener også at valget er en viktig test for om det internasjonale samfunnet har lyktes i Afghanistan.

General John Allen ledet ISAF-styrkene i Afghanistan fra 2011 til 2013, en periode preget av stadig synkende oppslutning om krigsdeltakelsen i NATOs medlemsland – og intense forberedelser til at Afghanistans egne styrker skulle overta hovedansvaret for sikkerheten.

Dette vil være det valget hvor det internasjonale samfunnet kommer til å måle om det har vært verdt anstrengelsen, verdt de livene, de barna og pengene som er investert de siste ti-tolv årene, sier Allen.

– Derfor er det også så viktig for Taliban å hindre at folk slutter opp om valget. Så langt har Taliban stått bak noen angrep som har fått mye medieoppmerksomhet, men antall drept har vært lite, og ødeleggelsene har vært relativt små, sier Allen.

Det store spørsmålet er om Afghanistans egne styrker kan sørge for den landsomfattende sikkerheten som er nødvendig, og det tror jeg de kan, sier den nå pensjonerte generalen -som deltok på et Afghanistan-seminar ved tenketanken Brookings her i Washington denne uka.

Store afghanske tap

Rundt 3500 soldater fra USA og de andre deltakerlandene i ISAF-styrkene har mistet livet i Afghanistan fra høsten 2001 til nå.

– Til sammenligning ble 4700 afghanske soldater og politi drept, bare i fjor, forteller Allen, før ha fortsetter.

– Måten å krige på er forskjellig fra ISAF-styrkenes, ikke minst fordi de har langt dårligere utstyr, så godt som ikke noe flyvåpen eller redningshelikoptre – og i snitt langt mindre trening.

– Vi har gitt dem pansrede kjøretøy utstyrt for medisinsk evakuering og førstehjelp, sier generalen. Men det er klart at evakueringen av sårede vil gå langsommere enn når våre helikoptre var til stede i kampsonene.

AFGHANISTAN stemmebokser

Sikkerheten rundt valget i Afghanistan er stor og alle de som skal jobbe ved valglokalene sjekkes nøye.

Foto: BEHROUZ MEHRI / Afp

De afghanske styrkene klare for oppgaven

Allen tror at de afghanske sikkerhetsstyrkene er sterke nok til å hindre at Taliban får kontroll over deler av landet, selv fra 2015, da mesteparten av ISAFs styrker skal være ute av Afghanistan.

– Spørsmålet er ikke om det finnes opprørere, men om opprørerne klarer å true Afghanistans eksistens. Jeg tror de afghanske sikkerhetsstyrkene er i stand til å hindre det, sier Allen.

– Vi snakker her altså om en relativ fred, om et Afghanistan som må leve med lommer hvor det er krig. Jeg spør hvem av presidentkandidatene Allen tror er best egnet til å hindre at landet splittes av krigsherrer, Taliban og politikere med ulik etnisk bakgrunn.

Ghani best egnet

– Jeg tror Ashraf Ghani, sier Allen og legger til at Abdullah Abdullah, den tidligere utenriksministeren fra Nordalliansen også kan klare oppgaven. Abdullah er halvt pashtun, halvt tadsjik.

Ghani tilhører den største folkegruppen, pashtunerne. Han har vært finansminister under president Karzai, og har utdannelse som antropolog fra USA. For å sikre seg stemmer fra den usbekiske befolkningen i nord, har Ghani valgt som sin visepresidentkandidat den ekstremt rå og uberegnelige Abdul Rashid Dostum, tidligere krigsherre, men under Karzai forsøksvis nøytralisert og innlemmet – som stabssjef i hæren.

– Vesten vil få problemer med Dostum, og det blir en belastning for Ghani, mener ISAFs tidligere øverstkommanderende.

Men uten Dostum har Ghani ingen sjanse til å bli blant de to som går videre fra første valgomgang i morgen. Ved presidentvalget i 2009 fikk Ghani nemlig under tre prosent av stemmene. Men siden den gang har den tidligere eksil-afghaneren reist rundt i landet som president Karzais utsending.

Han er blitt kjent med landet og afghanerne er blitt kjent med ham. Skulle Abdullah Abdullah få flest stemmer i første valgomgang, vil Ghani fortsatt ha sjanse til å vinne andre runde, ettersom han da også vil få støtte fra pashtunere som nå vil stemme på tidligere utenriksminister og nå Karzai-favoritt, Zalmai Rassoul.

– Avtalen blir undertegnet

– Jeg er overbevist om at sikkerhetsavtalen mellom USA og Afghanistan blir undertegnet av den nye presidenten, sier general Allen. Karzai har trosset sin egen rådsforsamling, Lloya Jirgaen, og nektet å undertegne BSA-avtalen. Avtaleteksten sier ikke hvor mange amerikanske soldater som skal bli igjen i Afghanistan etter 2014, men regulerer styrkenes oppgaver og betingelsene for nærværet.

I interne dokumenter som er lekket fra det amerikanske forsvarsdepartementet opereres det med mellom 8.000 og 10.000 amerikanske soldater. Dessuten er avtalen en forutsetning for at Afghanistan skal motta 4.1 milliarder dollar årlig fra NATOs medlemsland, penger som blant annet skal gå til å lønne landets egne soldater.

– Det har hele tiden vært forutsetningen at soldater fra NATO skal fortsette opplæringen og støtten til landets egne styrker også etter 2014, sier tidligere øverstkommanderende for ISAF-styrkene i Afghanistan.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt