Hopp til innhold
Quiz

Vet du hvordan verden virkelig er?

En undersøkelse gjort for Norad viser at nordmenn tror verden er verre enn den virkelig er.

Somaliske jenter på vei ut av en skole

Somaliske jenter på vei ut av en skole i en leir for internt fordrevne i hovedstaden Mogadishu. Hvor mange prosent av verdens jenter som gjør ferdig grunnskolen er et av spørsmålene i quizen.

Foto: MOHAMMED ABDIWAHAB / AFP

I samarbeid med stiftelsen Gapminder har Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) spurt et representativt utvalg nordmenn om hvordan de tror tilstanden er på noen helt grunnleggende forhold i verden.

Resultatet er at nordmenn ser langt mer pessimistisk på verden enn det er gunnlag for.

Ta quizen her og se om du vet mer om den faktiske tilstanden i verden enn folk flest.

1/10 Fattigdom

En tigger i Nepal

Verdensbanken definerer ekstrem fattigdom som å leve for under 1,90 dollar per dag. Nepal, der denne tiggeren lever, er det landet i Asia med flest i ekstrem fattigdom.

Foto: Binod Joshi / AP

I løpet av de siste 20 årene er andelen av verdens befolkning som lever i ekstrem fattigdom …

2/10 Fattig/rik

Hvor bor majoriteten av verdens befolkning?

3/10 Elektrisitet

Røyk stiger opp fra et kullkraftverk i Sør-Afrika.

Røyk stiger opp fra et kullkraftverk i Sør-Afrika. Det bidrar til global oppvarming, men gir også folk tilgang til elektrisitet.

Foto: Siphiwe Sibeko / Reuters

Hvor mange mennesker i verden har tilgang til elektrisitet?

4/10 Jenter på skolen

Hvor mange jenter i lavinntektsland over hele verden blir i dag ferdige med grunnskolen?

5/10 Vaksinert

Et barn blir vaksinert mot polio under en kampanje

Et barn blir vaksinert mot polio under en kampanje mot sykdommen i Kenya i juli.

Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Hvor stor prosentandel av verdens ett år gamle barn er vaksinert mot en eller flere sykdommer?

6/10 Naturkatastrofer

I løpet av de siste 100 årene er andelen som dør av naturkatastrofer...

7/10 Levealder

Feiring for folk over 100

105 år gamle Eli Zebooker (stående) snakker med 106 år gamle Goldye Johnson (sittende) 17. mai i år under det årlige møtet for folk over 100 i Philadelphia i USA.

Foto: Matt Slocum / AP

Hva er forventet levealder i dag i verden som helhet?

8/10 Skoleår

Over hele verden har menn som er 30 år gamle gått i gjennomsnitt 10 år på skole. Hvor mange år har kvinner i samme alder gått på skole?

9/10 Truede dyrearter

Kjempepandaen Hu Bao

Kjempepandaer som Hu Bao ble listet som en truet dyreart i 1996. Er kjempepandaene blitt mer kritisk truet i årene siden?

Foto: China Daily China Daily Informat / Reuters

Tigre, kjempepandaer og svarte neshorn ble listet som truede dyrearter i 1996. Har noen av disse artene, siden 1996, blitt mer kritisk truede?

10/10 Antall barn

Det er 2 milliarder barn i alderen 0 til 15 år i verden i dag. Hvor mange barn kommer det, ifølge FN, til å være i år 2100?

Ditt resultat

Du må svare på alle spørsmålene først.

SISTE NYTT

Siste nytt