Varsler katastrofale flommer i synkende storbyer

Storbyer som London, Bangkok og Houston kommer til bli utsatt for enorme ødeleggelser i fremtiden som et resultat av at byene synker og global oppvarming.

Handout picture from London Fire Brigade shows cars submerged in flood water in London

Under en flom i 2016 ble deler av London lagt under vann.

Foto: Handout / Reuters

Enkelte av verdens storbyer synker med så mye som 25 centimeter i året, skriver bistandsorganisasjonen Christian Aid i en rapport som publiseres i dag.

Samtidig ligger mange av verdens storbyer ved kysten og er utsatt for stigninger i havnivået.

Det er ventet at havnivået vil stige med over 40 centimeter i år 2100. dersom man lykkes med å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Lykkes man ikke, vil havet stige enda mer.

Kombinasjonen av at byene synker og at havnivået er ventet å stige gjør at mange byer er ekstremt utsatt for oversvømmelser.

Åtte byer

Rapporten fra Christian Aid har sett nærmere på åtte byer som i dag synker kraftig:

Jakarta er den byen i verden som synker mest i dag. Indonesias hovedstad synker årlig med 25,4 centimeter, først og fremst fordi grunnvannet under byen brukes opp. Rundt 40 prosent Jakarta ligger allerede under havoverflaten.

Bangkok synker i dag med to centimeter i året, delvis på grunn av at grunnvannet brukes opp og delvis på grunn av vekten av skyskrapere. I 2015 advarte byens myndigheter om at byen kunne komme til å stå under vann i løpet av 15 år.

London synker først og fremst som er resultat av geologiske justeringer i etterkant av siste istid. Det fører til at byen synker med rundt to millimeter i året.

Houston opplevde store oversvømmelser etter orkanen «Harvey» i fjor. Deler av byen synker i dag med rundt fem centimeter i året. Mye av grunnen til at byen synker er utvinningen av olje under byen.

Lagos i Nigeria ligger ved kysten og på øyer og er allerede ekstremt flomutsatt. En rapport advarer om at en havstigning på 20 centimeter vil gjøre 740.000 mennesker blir hjemløse.

Shanghai er en annen by som synker på grunn av at grunnvannet brukes opp og vekten av tunge skyskrapere presser byen ned. Sentrum av forretningsstrøket har sunket med 2,6 meter siden 1921.

Manila på Filippinene synker med ti centimeter i året, først og fremst på grunn av overforbruk av grunnvann. Ettersom byen i gjennomsnitt ligger fem meter over havet, står det i rapporten at Manila lever på lånt tid.

Dhaka synker med 1,4 centimeter i året. Hovedstaden i Bangladesh er offer for både overforbruk av grunnvann og geologiske endringer.

Oversvømmelser i Houston

Orkanen «Harvey» førte til at store deler av Houston sto under vann i fjor.

Foto: David J. Phillip / AP

Manglende planlegging

Rapporten fra Christian Aid advarer om manglende planlegging og forberedelser i de synkende storbyene.

Særlig pekes det på at man må sette i verk tiltak for å beskytte de fattigste i byene ettersom det er de som er mest utsatt for oversvømmelser.

The Guardian skriver at rapporten fra Christian Aid kommer i forbindelse med at FNs klimapanel (IPCC) mandag i neste uke kommer med en ny rapport om hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

IPCC-rapporten ventes å si 1,5 grader vil passeres rundt 2040 hvis verden fortsetter som i dag.

Trolig kommer klimapanelet til å varsle at verden må gjennom en sjokkbehandling for at 1,5-gradersmålet nås.

SISTE NYTT

Siste nytt