Våpenhvile inngått i Sør-Sudan

Sør-Sudans president Salva Kiir og tidligere visepresident Riek Machar har inngått våpenhvile.

Regjeringssoldater i Bentiu, Sør-Sudan

Regjeringssoldater går i Bentiu, en av byene hvor det har vært harde kamper de fire siste ukene.

Foto: SIMON MAINA / Afp

Avtalen ble signert i Addis Abeba i Etiopia i ettermiddag, hvor forhandlingene mellom de stridene partene har foregått de siste to ukene.

Våpenhvilen skal vare minst i fem uker, ifølge internasjonale nyhetsbyråer og en gruppe observatører skal sikre at den overholdes. Våpenhvilen skal tre i kraft i løpet av de neste 24 timene. Hjelpearbeidere skal også sikres full adgang til alle områder av landet.

Avtalen innebærer i tillegg at 11 av Machars støttespillere, som ble arrestert etter at konflikten eskalerte og kamper brøt ut 15. desember, løslates. Det skal ikke være oppgitt noe tidspunkt for løslatelsene, og spørsmålet skal ha vært det vanskeligste under forhandlingene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Signert foran diplomater og presse

Det er den østafrikanske samarbeidsorganisasjonen IGAD som har meklet mellom presidenten Salva Kiirs folk og de som representerer hans tidligere nestkommanderende Riek Machar.

USA, Storbritannia og Norge har også vært dypt inne i prosessen fordi troikaen av FN er gitt et oppfølgingsansvar for verdens nyeste stat – en stat som de siste ukene har vært herjet av vold, drap og splittelse.

Avtalen om våpenhvile ble signert av forhandlingslederne Nhial Deng Nhial (Kiir) og Taban Deng Gai (Machar) foran meklere, diplomater og pressefolk.

Begge uttrykte en viss optimisme etter underskriftene var satt på papiret.

– Vi håper avtalen kan føre til en skikkelig nasjonal politisk dialog som vil sikre freden i Sør-Sudan, sa Taban Deng Gai, som tilhører opprørssiden.

– Det har ikke vært enkelt, og vi håper dette kan ende blodbadet, sa presidentens utsendte, Nhial Deng Nhial, men la likevel ikke skjul på sin skepsis.

– Vi frykter at enkelte av opprørsgrupperingene ikke vil stanse kamphandlingene og fortsette sin fiendtlighet, la han til.

Det er trolig en ungdomsmilits som kaller seg "White Army" og sivile som sluttet seg til kampene og som ikke er vant til å adlyde og respektere en militær ordre som regjeringssiden sikter til.

Brende lover støtte

– Det er viktig at partene nå holder løftene sine. Alle kamphandlinger må stanse umiddelbart og sivile må få tilgang til humanitær hjelp, sier Norges utenriksminister Børge Brende i en offisiell kommentar.

Også USA uttrykker stor tilfredshet med våpenhvileavtalen.

Ingen har foreløpig fullt og helt oversikt over hva den månedslange konflikten har ført til. Men FNs representanter anslår at nær 10.000 mennesker er drept. Nærmere 500.000 er fordrevet fra hjemmene sine.

Mange av dem som har flyktet har søkt tryggheten i FN-baser, som i fire uker har vært sprengt til randen og som ikke egentlig har fasiliteter til å huse så mange mennesker.

Men FNs spesialutsending Hilde Frafjord Johnson har flere ganger lovet sivile sørsudanere om at FN ikke ville svikte dem og har tatt imot alle som har trengt det. Også kirker har åpnet dørene, i håp om at kirkebygg ikke ville bli angrepet.

Ved nyttår ble FN-kontingentene forsterket, både mannskapsmessig og utstyrsmessig, uten at det virket nevneverdig avskrekkende på partene som fortsatte å slåss.

– FN og fredsoperasjonen UNMISS har en sentral rolle i arbeidet med å stabilisere situasjonen i Sør-Sudan. Jeg vil uttrykke full støtte til UNMISS i denne situasjonen, sier den norske utenriksministeren.

Heller ikke det store antallet diplomater som rykket inn rundt juletider har lyktes, før nå.

Må følges opp

Børge Brende er klar på at dagens signerte våpenhvile kun må være første skritt på veien.

– Partene må raskt forhandle frem neste skritt, å få på plass en bred og inkluderende politisk prosess, hvor det sivile samfunnet inkludert organisasjoner for kvinners rettigheter må ha en sentral plass.

– Gjennom en slik prosess kan grunnlaget bli lagt for en mer robust demokratisk utvikling, hvor en får løst de underliggende årsakene til denne alvorlige krisen, sier Brende.

SISTE NYTT

Siste nytt