Hopp til innhold

Vanunu har fått innvilget opphold i Norge

Den israelske atomvarsleren Mordechai Vanunu har fått innvilget familiegjenforening med sin norske ektefelle.

Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu viser frem tegninger over det israelske anlegget for atomvåpen.

Foto: Oded Balilty / AP

Det er Utlendingsdirektoratet som i dag har gjort vedtaket om familiegjenforening:

– Vi fikk søknaden tilbake fra departementet forrige uke, og har deretter behandlet den på vanlig måte, og innvilget søknaden om familiegjenforening. Det skriver avdelingsdirektør i UDI Karl Erik Sjøholt i en epost.

Det var TV2 som først fortalte at teologiprofessor, Kristin Joachimsen, har fått svaret hun har ventet på i to år:

– Jeg er veldig glad for at vi har fått innvilget den retten vi har. Når vi søkte om familiegjenforening, så er det akkurat det det handler om, at ektepar og familier skal få leve sammen. Så selv om jeg vet at saken i visse kretser er kontroversiell, så var det familieverdiene som slo igjennom, sier Kristin Joachimsen til TV 2.

Søknaden ble liggende på Listhaugs bord

Ekteparet søkte UDI om familiegjenforening for to år siden. Søknaden skal så i hemmelighet ha blitt overført til Justisdepartementet i juni i fjor, ifølge TV2, og ble så liggende på innvandringsminister Sylvi Listhaugs bord i 15 måneder.

Først etter at Siviliombudsmannen i sommer startet undersøkelser om hvorfor saken tok så lang tid, sendte departementet søknaden tilbake til UDI, skriver TV 2 som skal ha fått bekreftet at departementet ikke har instruert UDI om vedtak i saken.

Hverken Listhaug eller andre i Justisdepartementet er tilgjengelig for intervju i kveld, men statssekretær Vidar Brein-Karlsen (FrP) skriver følgende i en epost:

– Søknaden om familiegjenforening har vært forelagt Justis- og beredskapsdepartementet, men departementet har overlatt til UDI å behandle og avgjøre saken. Saksbehandlingen har tatt lang tid fordi det er en vanskelig sak som har krevd grundige avveiinger.

– Håper han får komme til Norge

Amnesty International i Norge har lenge ment at dette ville være den riktige avgjørelsen fra norske myndigheters side, sier generalsekretær John Peder Egenæs til NRK.

– Vi ønsket i utgangspunkett at han skulle få komme til Norge da han søkte asyl for mange år tilbake. Nå håper vi at israelske myndigheter akspterer at han er gift med en norsk kvinne, at han har mulighet til å komme hit og lar ham reise, sier Egenæs.

I 2004 søkte Vanunu asyl i Norge og flere andre land. Det ble senere kjent at daværende kommunalminister Erna Solberg (H) instruerte UDI til å avvise søknaden.

Også Stolteberg-regjeringa sa nei til å behandle en søknad om asyl fra Vanunu i 2008.

Ikke fått utreisetillatelse

Vanunu ble i 1986 dømt til 18 års fengsel etter å ha avslørt hemmeligheter om det israelske atomvåpenprogrammet til Sunday Times.

I 2015 giftet han seg med norske Kristin Joachimsen, en teologiprofessor ved Menighetsfakultetet i Oslo.

Det var på denne bakgrunn han søkte om familiegjenforening, noe som nå er innvilget.

Vanunu ble satt fri fra fengselet i Israel i 2004, etter å ha sonet hele straffen på 18 år.

Han ble da ilagt strenger reiserestriksjoner og har siden ikke fått lov til å forlate Israel.

Amnesty har vært svært kritisk til Israels behandling av Vanunu:

– Israels behandling av Vanunu har vært kontinuerilige mennesekrettighetsbrudd. Først gjennom den vanvittig lange isolasjonen han opplevde i fengsel, og så alle restriksjoner han ble pålagt etter at han ble løslatt og ferdig med straffen og burde fått leve som en fri mann, sier Egenæs.

Det er ikke klart om det at norske myndigheter har innvilget Vanunu familiegjenforening, gjør at han får forlate Israel og flytte til Norge.

SISTE NYTT

Siste nytt