Hopp til innhold

USA truer Den internasjonale straffedomstolen

USA truer Den internasjonale straffedomstolen med sanksjoner hvis den går videre med å straffeforfølge amerikanere. Domstolen vurderer å tiltale tjenestemenn for mishandling av fanger i Afghanistan.

John Bolton

Sikkerhetsrådgiver John Bolton sier USA vil arrestere ICC-medarbeidere hvis de forsøker å reise sak mot amerikanske statsborgere.

Foto: Andrew Caballero-reynolds / AFP

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton sier amerikanerne vil bruke alle midler for å beskytte sine borgere mot urett fra Den internasjonale domstolen i Haag (ICC), som han kaller illegitim.

– Vi vil ikke samarbeide med ICC. Vi vil ikke bidra og vi vil ikke bli med i ICC. Vi vil la ICC dø. For vår del er ICC allerede død, sa sikkerhetsrådgiveren da han talte for The Federalist Society, en konservativ, Washington-basert tenketank.

Sikkerhetsrådgiver John Bolton.

Bolton sa videre at ingen utenlandske nasjoner skal fortelle USA hvordan landet skal styre eller forsvare seg selv.

– USA vil pågripe og rettsforfølge både dommere og andre ICC-medarbeidere hvis de forsøker å reise sak mot amerikanske statsborgere, sa Bolton.

USA er ikke medlem i domstolen som har mottatt uttalelser fra mer enn én million afghanere som sier de har vært utsatt for krigsforbrytelser.

Den internasjonale straffdomstolen i Haag

123 stater er medlemmer av Den internasjonale domstolen i nederlandske Haag. USA er ikke medlem.

Foto: Mike Corder / AP

Hevder det finnes bevis for overgrep

På slutten av 2017 begynte Den internasjonale straffedomstolen å samle inn materiale som eventuelt vil kunne føre til en formell etterforskning av krigsforbrytelser begått i Afghanistan. Flere av vitnemålene inneholdt anklager mot den USA-ledede koalisjonen, utenlandske og afghanske etterretningstjenester og afghanske regjeringsstyrker.

 Fatou Bensouda

ICCs sjefanklager Fatou Bensouda sier det finnes bevis for at amerikanere har begått krigsforbrytelser i Afghanistan.

Foto: Isaac Kasamani / AFP

ICCs sjefanklager Fatou Bensouda har uttalt at det finnes bevis for at det er begått krigsforbrytelser av medlemmer av USAs væpnede styrker og CIA på afghansk jord.

ICC holder til i Haag i Nederland og har mandat til å rettsforfølge krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.

President Bill Clinton signerte Romavedtektene som innebar opprettelsen av ICC, men hans etterfølger George W. Bush trakk siden USAs støtte av frykt for at landet ville bli urettmessig rettsforfulgt av politiske årsaker. Totalt er 123 stater medlemmer av domstolen.

SISTE NYTT

Siste nytt