Urix forklarer

USA og våpen forklart i ni grafer og diagrammer

Hvor mange amerikanere blir drept med våpen? Hvor mange våpen er det i USA? Hvem er mest utsatt for å bli drept? NRK har sett nærmere på en del av tallene rundt våpen og våpenbruk i USA.

Butikkvinduet til Riverview Gun Sales i East Windsor, Connecticut.

Butikkvinduet til Riverview Gun Sales i East Windsor, Connecticut. Riflen som Adam Lanza brukte da han drepte 20 barn og sju voksne Sandy Hook Elementary School 14. desember 2012, ble kjøpt i denne butikken.

Foto: JOHN MOORE / Afp

1. Over 38.000 drepte i året

Inkludert selvmord og ulykker døde 38.658 mennesker av skuddskader i 2016. Det viser tall fra Center for Disease Control som Everytown har publisert.

Tallene viser en klar oppgang de siste årene, fra 2013 til 2017.

2. Nedgang i antall håndvåpen-drepte i forhold til folketall

Målt i forhold til antall innbyggere ble antall drepte med håndvåpen nesten halvert i løpet av 1990-tallet. Tallet inkluderer ikke selvmord.

Selv om den første grafen viser at antall drepte med håndvåpen har gått opp de siste årene, gjør altså befolkningsveksten i USA at det har vært en nedgang i antall drepte per 100.000 innbyggere

Nedgangen faller sammen med den generelle nedgangen i kriminalitet det tiåret.

Etter oppgang i antall drap i 2015 ble 4,0 mennesker per 100.000 drept med håndvåpen i USA det året.

3. Nesten halvparten av alle våpen

Nesten halvparten (48 prosent) av alle verdens håndvåpen eies av amerikanere, skriver CNN.

En beregning fra National Institute of Justice viser at amerikanerne eier 310 millioner av verdens 650 millioner håndvåpen.

I nummer to på listen, India, er det rundt 46 millioner håndvåpen.

Målt etter innbyggere ligger også USA langt foran alle andre land. Selv i borgerkrigsherjede Jemen er det bare litt over halvparten så mange våpen per innbygger som i USA.

4. Langt farligere enn i andre land

Tallene viser en dramatisk forskjell mellom USA og andre industrialiserte land.

En oversikt fra 2010 viser at faren for å bli drept med håndvåpen i USA (ikke selvmord) er over sju ganger så stor som i land nummer to på listen, Canada.

I forhold til Norge var faren for å bli drept med håndvåpen 180 ganger større i USA.

5. Flest selvmord

Drøyt 60 prosent av de som er drept med håndvåpen, er selvmord viser tall fra Center for Disease Control.

Forskning om selvmord viser en klar sammenheng mellom tilgjengelige metoder og antall selvmord.

Ifølge nettstedet Lost all hope ble håndvåpen brukt i 50,9 prosent av alle selvmord i USA i 2012.

Tilsvarende tall for England og Wales var 1,8 prosent.

6. Flere drept med håndvåpen enn i krig

Flere mennesker er drept med håndvåpen i USA de siste 50 årene, enn amerikanske soldater som er drept i kriger i landets historie.

Nesten 1.6 millioner er drept med håndvåpen i USA i de 50 årene som har gått siden 1968. Selvmord, som utgjør over 60 prosent av dødsfallene, er inkludert i de 1,6 millionene.

Det er rundt 100.000 flere enn de amerikanere som er drept i alle landets kriger til sammen, siden revolusjonskrigen på 1700-tallet, via borgerkrigen, første og andre verdenskrig, Vietnamkrigen og frem til våre dagers kriger i Afghanistan og Irak.

En rekke medier har presentert sine egne regnestykker rundt håndvåpen og døde soldater.

Tallene som er presentert her, kommer fra en faktasjekk gjort av nettstedet Snopes 12. oktober 2017.

7. Svarte menn 13 ganger mer utsatt

Svarte amerikanere blir fengslet fem ganger oftere enn hvite, viser tall fra NAACP.

Når det gjelder risikoen for å bli drept med håndvåpen (ikke selvmord) er forskjellen enda mer dramatisk.

30,7 svarte menn per 100.000 innbyggere blir drept med håndvåpen. Det er 13 ganger mer enn tilsvarende tall for hvite menn, viser tall fra Everytown.

Svarte utgjør rundt 14 prosent av USAs befolkning, men over halvparten av alle ofre for drap med håndvåpen.

8. Masseskytingene blir verre

Da Charles Joseph Whitman i 1966 klatret opp i tårnet på University of Texas i Austin og begynte å skyte, innledet han en trist æra med masseskytinger i USA. Da politiet til slutt fikk skutt Whitman, hadde han tatt livet av 18 mennesker.

I årene siden 1966 har det vært 19 masseskytinger med minst ti drepte, viser en oversikt fra CNN. Statistikken viser at stadig flere blir drept i masseskytingene.

Tre av de fem dødeligste masseskytingene siden 1966 har skjedd i løpet av de to siste årene, og seks av de ti dødeligste siden 2012.

9. Hva mener amerikanerne?

Et utall forskjellige spørsmålsstillinger gjør det vanskelig å være sikre på amerikaneres meninger om våpen og våpenkontroll.

Det velrenommerte amerikanske forskningsinstituttet Pew Research Center har helt siden 1993 spurt om hva folk synes er viktigst, «å beskytte amerikaneres rett til å bære våpen eller å kontrollere hvem som får eie våpen».

Målingene viser at på 1990-tallet og langt ut på 2000-tallet var det et klart flertall som var for våpenkontroll.

Først etter at Barack Obama hadde tiltrådt som president i 2009, kom det målinger med et flertall mot våpenkontroll.

Det siste tiåret har tilhengere og motstandere av våpenkontroll vært delt i to omtrent like store blokker.

SISTE NYTT

Siste nytt