USA gjør det vanskelig for gravide å få visum

Nå vil alle gravide som mistenkes for å være «fødselsturister» bli nektet visum til USA. Barn født i USA er automatisk amerikanske statsborgere.

Maricelda Mejilla

Seks år gamle Maricelda Mejilla holder rundt sin gravide mor, Meregilda. De er nettopp registrert som asylsøkere i McAllen, Texas. Dersom moren føder i USA, vil det barnet automatisk være amerikansk statsborger, mens moren og søsteren risikerer å bli deportert. Bildet er tatt 24. juni 2018.

Foto: David J. Phillip / AP

Meldingen om skjerping av visumreglene kom i form av en uttalelse fra Det hvite hus i dag.

– Regelendringen er nødvendig av hensyn til den offentlige og nasjonale sikkerheten, og for integriteten til vårt innvandringssystem, heter det i pressemeldingen.

Det hvite hus mener at fødselsturismen legger beslag på verdifulle ressurser på sykehusene og er gjennomsyret av kriminelle.

Immigrant woman

En innvandrer fra Honduras med babyen sin i et katolsk mottak på amerikansk side av grensa mot Mexico. Det er ikke kjent om denne babyen ble født i USA. Fra Rio Grande Valley, 23. juni 2018.

Foto: David J. Phillip / AP

Vi stanse misbruk og pengesløsing

– Stenging av dette grelle innvandrings-smutthullet vil redusere endeløst misbruk og beskytte USA fra risikofaktorer som truer den nasjonale sikkerheten, ifølge Trumpadministrasjonen.

Skattebetalerne vil dessuten slippe å bruke hardt opptjente penger på å finansiere trafikken. Integriteten til det amerikanske statsborgerskapet vil bli beskyttet.

Det er opp til USAs konsulater i de enkelte land å avgjøre om gravide visumsøkere har til hensikt å dra til USA i den hensikt å føde barnet sitt der.

Vanskelig å endre grunnloven

Den 14. endringen i den amerikanske grunnloven gir statsborgerskap til alle personer født i USA, inkludert nylig frigitte slaver.

US Constitution om retten til statsborgerskap for barn født i USA.

Kamper om hvordan en skal tolke grunnloven ender ofte i Høyesterett. Til nå har forsøk på å endre praksis slik at den 14. endringen i grunnloven ikke gjelder for barn av såkalte "ulovlige" innvandrere ikke ført fram.

Foto: J. Scott Applewhite / AP

Endringen ble endelig vedtatt i 1868, og alle borgere ble garantert «likeverdig beskyttelse under loven». Ingen borgere kan derfor «nektes livet, friheten eller eiendom, uten en grundig juridisk prosess».


Trump ønsker egentlig å fjerne dette tillegget i konstitusjonen. Men det er en komplisert og langvarig prosess. Det vanligste er at to tredeler i begge kamrene i Kongressen fremmer et endringsforslag.

Immigration Public Benefits

Papirløse innvandrere i kø foran et immigrasjonskontor i San Fransisco. Kvinnen på bildet er gravid. California har en mer liberal praksis overfor papirløse enn de fleste andre delstater i USA. Fra 31. januar 2019.

Foto: Eric Risberg / AP

Deretter må tre firedeler av delstatene vedta endringen.

President Trump vil aldri kunne få ønsket sitt gjennom på denne måten.

I stedet kommer altså pressemeldingen fra Det hvite hus om at alle utenlandsstasjoner må endre visumpraksis overfor gravide.

Det er heller ikke utenkelig at Trumpadministrasjonen vil forsøk å gå en ny runde i rettsvesenet når det gjelder tolkningen av det 14. tillegget i konstitusjonen. Det gjelder særlig hvordan en skal behandle barn av papirløse innvandrere.

SISTE NYTT

Siste nytt