USA avfeier dødsstraff-kritikk

USA avviser oppfordringer fra FN om å avskaffe dødsstraff, som en måte å forbedre menneskerettighetene i landet.

California Executions

Et rom der dødsstraffen fullbyrdes i San Quentin-fengselet i California.

Foto: Eric Risberg / Ap

Innenriksdepartementets juridiske rådgiver, Harold Koh, sier at dødsstraff er tilatt ifølge folkeretten, og feier dermed til side kritikken fra mange europeiske og andre land om midlertidig å stoppe eller helt avskaffe dødstraff. Flere kritikere mener at USAs bruk av dødsstraff er en umenneskelig og urettferdig form for straff.

SWITZERLAND-UN-RIGHTS-US

Harold Koh, juridisk rådgiver i USAs innenriksdepartement, sammen med Michael Posner, utenriksmisterens assistent, FNs menneskerettighetsråds hovedkvarter i Geneve i Sveits.

Foto: FABRICE COFFRINI / Afp

LES: To av tre amerikanere støtter dødsstraff

Politiske forskjeller

– Selv om vi respekterer de som anbefaler oss å fjerne dødsstraffen, merker vi oss at de gjenspeiler politiske forskjeller mellom oss og dem. Ikke en ekte forskjell mellom oss og internasjonal lov, sier Koh til FNs menneskerettighetsråd i Geneve i følge Huffingston Post.

Oppfordringen om å avskaffe dødsstraff kommer i en liste fra FNs menneskerettighetsråd, og inneholder 228 anbefalinger til hvordan USA kan forbedre menneskerettighetssituasjonen og dermed komme à jour med internasjonale standarder.

Det er første gang USA deltar i en FN-gjennomgang av menneskerettighetenes posisjon i forskjellige lands lover og regler.

Flere land kommer også med andre oppfordringer til USA, blant annet om å redusere antallet insatte i fengsler, om å ratifisere internasjonale avtaler om kvinner og barns rettigheter, samt å ta flere grep mot rasisme.

USA vil vurdere rådene

Koh sier at USA har forpliktet seg til å minske urettferdighet og at de seriøst vil virdere enkelte av anbefalingene, blant annet en om å signere en FN-erklæring om urfolks rettigheter.

Som svar på anbefalinger fra land som Iran, Venezuela,. Cuba og Nord-Korea sier Koh at flere av forslagene tydelig bar preg av å være «politiske provokasjoner, og kan ikke tas på alvor».

LES: Frp stemte mot anti dødsstraff-markering

Roser USA

Flere uavhengige organisasjoner og menneskerettighetsgrupper roser USA for å involvere dem i evalueringsprosessen, som alle FNs medlemsland skal gjøre hvert fjerde år.

– Dette internasjonale engasjementet må følges opp med konkret nasjonal politikk og handlinger. Det er en forpliktelse til å ordne opp i alle brudd på menneskerettighetene, ikke bare de som er mest praktisk, sier direktør for American Civil Liberties Union menneskerettigheter program, Jamil Dakwar, i en uttalelse til Huffington Post.

Færre henrettelser

To av tre land i verden har avskaffet dødsstraff, mens 58 land, ifølge Amnesty International, fortsatt har dødsstraff i sitt lovverk. Mange av disse landene har imidlertid ikke praktisert dødsstraff på mange år.

I 2009 ble det ifølge menneskerettighetsorganisasjonen henrettet minst 714 fanger i 18 land, men Kina er da holdt utenfor.

Kina henrettet ifølge Amnesty trolig flere tusen dødsdømte i fjor, men myndighetene i Beijing oppgir ikke hvor mange det var snakk om.

Over 90 prosent av alle henrettelser finner sted i Kina, Iran, Irak, Saudi-Arabia og USA.

SISTE NYTT

Siste nytt