Ukraina ser til Norge for energiløsninger

Avhengighet av russisk energi er en stor utfordring for Ukraina, og Russland truer nå igjen med å stanse gassleveransene. Nå ønsker ukrainerne nye energiløsninger og samarbeid med Norge.

Avhengigheten av russisk energi er et av Ukrainas største problem. 
Nå har landet bedt Norge om hjelp til å komme seg ut av det russiske jerngrepet. 
Denne uka er presidentens rådgiver på besøk i Oslo:

Avhengigheten av russisk energi er et av Ukrainas største problem. SE VIDEO: Nå har landet bedt Norge om hjelp til å komme seg ut av det russiske jerngrepet.

Se gassendingen fra URIX

– Fokuset i Ukraina nå dreier seg om fornybare og alternative energikilder. Norge er en av lederne i dette spørsmålet. Vi trenger ekspertise på dette området og vi trenger fremtidige, mulige partnere, sier Yana Bugrimova, koordinator for økonomiske reformer under Ukrainas president.

Hun er på studiebesøk i Oslo denne uken sammen med en delegasjon ukrainske miljøvernere og parlamentarikere. Torsdag deltok de på et seminar på Miljøhuset om energisituasjonen i Ukraina.

Yana Bugrimova

Yana Bugrimova, koordinator for økonomiske reformer under Ukrainas president.

Foto: NRK / NRK

Trenger nye løsninger

Ukraina står overfor en energikrise som kan få hele landet til å fryse i vinter. I tillegg til usikkerheten rundt gassleveranser fra Russland, er tilgang på kull som er Ukrainas andre store energikilde også usikker. Ukrainas kullforekomster ligger i områder kontrollert av russiskvennlige opprørere. Også brensel til Ukrainas atomkraftverk kommer fra Russland. Derfor ser Ukrainerne nå etter nye energiløsninger.

Bugrimova mener Ukraina har mye å lære av norske løsninger, og vil ta med flere råd til myndighetene i hjemlandet.

– Og forsøke å skape et forretningsmessig samarbeid, og be de se mot Norge for hvordan ressurser kan gjenvinnes. Ukraina har et enormt potensiale når det gjelder å ta vare på ressursene. Vi jobber med ulike fornybare løsninger og potensialet er enormt, sier Bugrimova.

Energieffektivisering nødvendig

Naturvernforbundet er en av initiativtagerne til arrangementet på Miljøhuset. Organisasjonen mener satsing på energieffektivisering i tillegg til gass samarbeid er nødvendig for å få Ukraina ut av energikrisen.

Store mengder energi kan spares ved å satse på etterisolering, ved å ha mulighet til å skru ned temperaturen innendørs når det er varmt ute. Mange hus har ikke mulighet til det dag og regulerer temperaturen ved å åpne og lukke igjen vinduene. Dette er et område som kan gi store miljøbesparelser, og gjør Ukraina mer uavhengig av import av gass og atomkraft fra andre land, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Haltbrekken mener som sine ukrainske miljøkollegaer at energieffektivisering er noe av det viktigste å satse på. Han mener norske myndigheter stiller seg positive til forslaget.

– Vi har inntrykk av at norske myndigheter også ser det store energieffektiviseringspotensialet. Men det er nok en del norske selskap som kanskje er mer interessert i å selge fossil energi enn å satse på energieffektivisering, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt