NRK Meny
Normal

Tysklands sosiale skyggeside

«Sosialstatens sammenbrudd» heter en bok som er kommet på det europeiske markedet denne uken. Da er det naturlig å tenke på de kriserammede landene i Sør-Europa. Men boken handler om Tyskland, og den er skrevet av en av landets mest kjente eksperter på sosialpolitikk.

Gudrun Regel med barnebarn

Læreren Gudrun Regel fra småbyen Finsterwalde i det tidligere DDR sammen med sine to barnebarn.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Arnt Stefansen, Tyskland
Foto: NRK

Det er hyggelig sensommerstemning på den berømte Alexanderplass i det østlige Berlin.

For tilreisende fra ulike europeiske land fortoner Tyskland seg som en øy av økonomisk velstand i et kriserammet Europa. Og det går bra for den tyske økonomien.

Men velstanden her i Tyskland når på langt nær alle. Stadig flere tyskere opplever at de blir tapere i den økonomiske og sosiale utviklingen.

– Det sosiale Tyskland går i gal retning, sier læreren Gudrun Regel fra småbyen Finsterwalde i det tidligere DDR:

– Skillet mellom fattig og rik blir stadig større. Vi får stadig flere super-rike, mens de som har minst å rutte med faller stedig mer tilbake i velstandsutviklingen. Det er vanskelig å fatte at mange mennesker i et rikt land som Tyskland jobber dagen lang og likevel ikke tjener nok til å leve et anstendig liv. Den tyske velferdsstaten – tidligere et forbilde for mange i Europa – er i dag svært lite å være stolt av, sier læreren fra det østlige Tyskland.

På 1984-nivå

Et av de mest fremtredende trekk ved det tyske samfunnet de siste årene er utviklingen av et todelt arbeidsmarked.

De som ikke når opp i konkurransen om den beste utdanningen og de attraktive jobbene, blir ofte henvist til usikre og kortvarige jobber.

Betegnelser som «Mini-Jobs» og «1 Euro-Jobs» preger i økende grad denne delen av arbeidsmarkedet.

Og for dem som havner her er livet ofte en evig runddans fra den ene arbeidsgiveren til den andre – for svært dårlig betaling.

I tillegg er hele yrkesgrupper, som lærere, hotell- og restaurant-ansatte, helsepersonell og butikkansatte, blitt koblet av fra den generelle velstandsutviklingen.

Det siste tiåret har derfor inntekten til de lavtlønnede her i Tyskland falt kraftig, og er nå nede på 1984-nivå. Samtidig har lønna til de høytlønnede økt voldsomt.

– Det er en frustrerende og dypt urettferdig utvikling, sier læreren Gudrun Regel. Vi føler at vi gjør en svært viktig jobb for samfunnet, men vår innsats blir overhodet ikke satt pris på, sier hun.

Artikkelen fortsetter under bildet.

SPD-møte

Sosialdemokratene (SPD) holdt et stort valgmøte i Berlin forrige helg.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Sosial undergang

Jurgen Borcher

Forfatteren Jürgen Borcher på presentasjonen av boken sin.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Et 50-tall journalister er til stede på en bokpresentasjon her i Berlin denne uken. Det er boken «Sozialstaats-Dämmerung», «Sosialstatens undergang», som blir presentert.

Den er skrevet av professor Jürgen Borchert, en av Tysklands fremste eksperter på sosialpolitikk. Og det er ikke noe dannet akademisk verk professoren har avlevert, men et engasjert angrep på den tyske velferdsstaten slik den fungerer i dag:

– Hvis Tyskland fortsetter i samme retning som i de siste ti årene så betyr det slutten for vår velferdsstat, sier forfatteren til NRK.

Dermed er også demokratiet i fare. De sosiale ordningene her i landet er i dag dypt urettferdige, og enkelte grupper rammes urimelig hardt, sier han, og nevner barnefamiliene som et særlig grelt eksempel:

– I 1965 ble det født 1,3 millioner barn i Tyskland. I dag er tallet halvert, men likevel er det 16 ganger så mange barn som trenger sosialhjelp som den gang. Hvert femte barn som nå fødes i Tyskland må ha sosialhjelp, sier forfatteren.

Fattig hele livet

Boken Sosialstatens undergang

Boken «Sozialstaats-Dämmerung», «Sosialstatens undergang»

Foto: Arnt Stefansen / NRK

En av de mest interessante, og skremmende, tendensene som er omtalt i Jürgen Borcherts bok handler om sosial mobilitet.

Drømmen om et bedre liv er en av de viktigste drivkreftene i alle samfunn, og muligheten for alle til å «komme seg opp og frem» har vært et grunnleggende trekk ved etterkrigstidens tyske samfunn.

«Das Wirtschaftswunder» – Tysklands økonomiske under – etter den annen verdenskrig var sterkt preget av dette, og økonomiminister Ludwig Erhard, «det økonomiske underets far», lanserte slagordet «Velstand for alle».

Men i dagens Tyskland er ikke dette lenger en selvfølge, sier forfatteren Jürgen Borchert:

– Den sosiale mobiliteten har sunket dramatisk de siste 10–15 årene. I årene 1996–99 greide 70 prosent av befolkningen å øke sin levestandard og bedre sin livssituasjon. I perioden 2006–2009 var det bare 52 prosent som oppnådde en slik bedring, sier professoren.

– En slik utvikling kan få ytterst dramatiske følger for landet. Dersom mange mennesker slutter å tro på at de kan bedre sine kår gjennom utdanning og arbeidsinnsats, uteblir hele motivasjonen for en slik innsats. Det vil undergrave tilliten til markedsøkonomien og også til demokratiet, og dette kan få store sosiale konsekvenser, sier Jürgen Bochert, forfatter av boken «Sosialstatens undergang.»

Artikkelen fortsetter under bildet.

Peter Steinbruck

Sosialdemokratenes kanslerkandidat Peer Steinbrück på et stort valgmøte i Berlin forrige helg.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Apati og protestvalg

– Vi sosialdemokrater går til valg med det ærgjerrige mål å rette opp de grove skjevhetene som i dag kjennetegner det sosiale Tyskland. Vi trenger et rettferdig samfunn med like muligheter for alle, sier Sosialdemokratenes kanslerkandidat Peer Steinbrück på et stort valgmøte her i Berlin forrige helg.

Debatten om velferdsstaten preger i høy grad valgkampen foran Forbundsdagsvalget her i Tyskland om en knapp måned.

Og i partienes valgprogrammer er knapt noe uttrykk oftere brukt enn «sosial rettferdighet». Men velgerne lar seg i liten grad imponere, og særlig skuffet er de over Sosialdemokratene som hadde ansvaret for det omstridte Agenda 2010, et prosjekt som har bidratt til en kraftig slanking av de tyske velferdsordningene.

– Når Peer Steinbrück tar til orde for en mer rettferdig sosialpolitikk så må jeg nesten smile, sier Jørg Netzer, som er til stede på valgmøtet i Berlin.

– Nettopp han var jo en av arkitektene bak Agenda 2010 – et av de hardeste angrep på våre sosiale ordninger til dags dato, sier han. Dette prosjektet har fått svært mange arbeidere og lavtlønnede til å vende ryggen til sosialdemokratene, noe som har ført til at partiet bare ligger på knapt 25 prosent på meningsmålingene og er dømt til å tape valget, sier han.

– I øyeblikket er det små forskjeller i sosialpolitikken mellom høyre og venstresiden, og for mange betyr det at de sitter hjemme på valgdagen eller blir protestvelgere, som gir sin stemme til det venstreradikale Linkspartei eller til småpartier som Piratene, sier velgeren Jørg Netzner her i Berlin.

Velferdsstaten er et viktig tema her i Tyskland, men for dem som er tapere i utviklingen er det i stor grad likegyldig hvem som vinner valget i neste måned.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt