Normal

Tyskland best på integrering i Europa, men mange vil ikke ha muslimer som nabo

Tyskland er best i klassen i Vest-Europa på integrering av muslimer i arbeidslivet. Samtidig er mange skeptiske til å ha muslimer som nærmeste nabo, viser en fersk studie.

GERMANY-RELIGION-ISLAM-MOSQUE

Muslimske kvinner og menn ber side om side i en moské i Tyskland.

Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Tyskland med sine 4,7 millioner muslimer, ligger noen hestehoder foran flere europeiske naboland når det gjelder å inkludere muslimer i arbeidslivet. Rundt 60 prosent har fulltidsjobb.

Dermed er denne gruppen på befolkningsgjennomsnittet når det gjelder sysselsetting. Heller ikke i arbeidsledighetsstatistikken skiller de seg vesentlig ut.

GERMANY-VOTE-CDU

Tyskland er på Europa-toppen når det gjelder inkludere muslimer i arbeidslivet.

Foto: OLIVER BERG / AFP

Bertelsmann-stiftelsen har sammenlignet integreringen av muslimske innvandrere som kom til henholdsvis Sveits, Østerrike, Frankrike, Storbritannia og Tyskland før 2010. Språkkunnskaper, utdanning, arbeid og sosiale kontakter har blitt vurdert, skriver Frankfurter Allgemeine.

Tyskland kommer best ut når det gjelder inkludering i arbeidslivet, men færre unge dropper ut av skolen i Frankrike enn i Tyskland.

73 prosent av barn med innvandrerforeldre, vokser ifølge studien opp med tysk som morsmål. Karakternivået ved fullført skoleløp stiger dessuten for denne gruppen, viser studien.

– Sammenlikningen mellom de ulike landene viser at det ikke er religionstilhørighet som er avgjørende for hvorvidt man lykkes med integreringen, men snarere tilrettelegging og rammebetingelser fra stat og næringsliv, sier Stephan Vopel fra Bertelsmann-stiftelsen.

Arbeid nøkkel til integrering

Deutsche Bahn er et av Tysklands største statlige selskaper. Siden 2014 har de hatt et eget program for å rekruttere både unge flyktninger uten utdanning så og flyktninger med arbeidserfaring fra landene de kommer fra.

GERMANY-EUROPE-MIGRANTS

Unge flyktninger deltar i utdanningsprogrammet til DB.

Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Både i München, Hamburg og Berlin får flyktninger tilbud om språk- og fagopplæring som skal gjøre dem bedre rustet til å delta i arbeidslivet.

Skepsis

Studien bærer tittelen «Muslimer i Europa -integrert, men ikke akseptert?». I tillegg til integreringsgrad i arbeidslivet undersøker den også hvor stor reservasjonen overfor muslimer er i de ulike landene.

I valget mellom muslimer, familier med mange barn, utlendinger/gjestearbeidere, homofile, jøder, mennesker med annen hudfarge, ateister eller kristne, kommer muslimene dårligst ut.

Fenomenet er ikke særtysk. Ifølge undersøkelsen er muslimer minst velkomne i Østerrike. Her svarer en av fire at de ikke ønsker muslimer som nabo. Også Storbritannia ligger relativt høyt med 21 prosent, etterfulgt av Tyskland med 19 prosent. Vennligst innstilt blant de spurte, er Frankrike med 14 prosent som svarer at de ikke ønsker muslimer som nabo.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt