Tyskerne raser mot overvåkning

Denne uka gikk den prestisjetunge tyske varslerprisen til amerikaneren Edward Snowden.

Edward Snowden

Amerikaneren Edward Snowden har fått en tysk varslerpris.

Foto: The Guardian / Reuters

Arnt Stefansen, Tyskland
Foto: NRK

– Jeg tror ikke det er noen her i Tyskland som ikke nå tenker seg om før de sender en e-post. Hvem andre enn mottakeren kan komme til å lese den? Hvilke konsekvenser kan det få? spør professor Otto Jäckel.

Han representerer Den tyske advokatforening og er medlem av en jury som denne uken ga den prestisjetunge tyske «Varslerprisen» til Edward Snowden.

Et 50-talls journalister er til stede på en pressekonferanse i Berlin, blant dem medarbeidere fra landets ledende medier. Et slikt presseoppmøte midt i sommerferien er høyst uvanlig her i Tyskland, og det sier mye om hvilke reaksjoner USAs overvåkning av den tyske telefon- og internett-trafikken har utløst.

Pressekonferanse i Berlin

Sjeldent stort presseoppmøte på en pressekonferanse i Berlin midt i sommerferien.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Varslerprisen til Edward Snowden

Pressekonferansen gjelder tildelingen av den prestisjetunge «Varslerprisen», som tyske vitenskapsfolk, advokater og representanter for åpenhetsorganisasjonen Transparency International står bak.

Prisen deles ut annethvert år og den er tidligere gitt til blant andre den russiske sjøkapteinen Alexander Nikitin. Han avslørte alvorlige sikkerhetsmangler ved de russiske atomanleggene.

Prisen er også gitt til den amerikanske offiseren Bradley Manning, som nå står for retten i USA etter å ha gitt hemmelige dokumenter til Wikileaks.

Den fødte kandidat

– Varslerprisen går til en person som har gjort samfunnet en viktig tjeneste ved å avsløre hemmeligheter hun eller han har fått tilgang til gjennom sitt arbeid. Og årets vinner var lett å finne, sier Jäckel.

Han mener Edward Snowden er den fødte kandidat til prisen.

– Snowden har, uten å tenke på egen fordel, avslørt ekstremt kritikkverdige forhold. Han har gjort mennesker over hele verden en tjeneste, og vi i juryen for Varsler-prisen mener det er en skam at han blir forfulgt av USA som en storkriminell, og at ingen europeiske land ønsker å beskytte ham, sier advokaten.

Dramatiske følger

Den amerikanske overvåkningen har rystet Tyskland de siste ukene. Ifølge ukemagasinet Der Spiegel og andre tyske medier blir 500 millioner telefon og internettforbindelser avlyttet her i landet hver måned.

Tyskland skal være det landet i Europa som blir hyppigst overvåket av den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. Dette er trolig fordi noen av de viktigste knutepunktene for internasjonal internett-trafikk ligger i landet.

– Dette har dramatiske følger. Når man åpner en webside spør man seg: Hvem registrerer dette? Blir det laget en profil av meg ut fra hvilke politiske eller samfunnsmessige temaer jeg viser interesse for? Og for alle som driver næringsvirksomhet er det selvsagt naturlig å frykte for industrispionasje når det skjer en slik omfattende tapping og registrering av data, sier professoren.

Stasi friskt i minne

Det er ingen tilfeldighet at nettopp tyskerne reagerer så sterkt på USAs overvåkning. Mange har erfaringene med den østtyske sikkerhetstjenesten Stasi friskt i minne.

Noen tiår tilbake i historien ligger også nazidiktaturet og dets totale kontroll over menneskers handlinger og tanker. For dem som frigjorde seg fra DDR-diktaturet er det som skjer i dagens Tyskland et gigantisk paradoks.

– Da menneskene i Øst-Tyskland gikk ut i gatene for å fjerne kommunistdiktaturet var det ikke for å få en høyere levestandard, men for å kunne leve et liv i frihet og demokrati. At nettopp disse menneskene nå igjen opplever en storebror som ser og hører det de foretar seg, er noe av det mest tragiske med den amerikanske spionasjeskandalen her i Tyskland, sier Edda Müller i Transparency International.

Edda Müller, Transparency International

Tysklands historie forklarer hvorfor landet reagerer så sterkt på denne saken, mener Edda Müller i Transparency International.

Foto: Arnt Stefansen / NRK

Sure på Merkel

Overvåkningsskandalen er blitt en alvorlig belastning for den populære forbundskansleren Angela Merkel, mindre enn to måneder før forbundsdagsvalget i Tyskland.

Merkel har hele tiden hevdet at hun ikke kjenner til at amerikanerne driver en slik virksomhet på tysk jord, men bare de færreste tyskere tror helt på denne forklaringen. En ny meningsmåling viser nå at hele 70 prosent av velgerne er misfornøyd med regjeringens håndtering av saken.

Opposisjonspartiene har den siste tiden kommet med sterke anklager mot Angela Merkel. Sosialdemokratenes leder Sigmar Gabriel hevdet nylig at Merkel har «forbrutt seg mot sin ed som regjeringssjef ved å unnlate å beskytte det tyske folk mot en fremmed makt».


Forbundskansleren svarte slik i et TV-intervju nylig:
Holder amerikansk etterretning seg til tyske lover når de arbeider i Tyskland?

– Det er det vi krever, og det skal vi ha svar på. President Obama har gitt ordre om at dokumenter skal nedgraderes slik at dette spørsmålet kan besvares, sa Merkel.

Hun vil nå ha en europeisk avtale som hindrer omfattende overvåkning og avlytting av telefon- og internett-trafikken.

– Det hjelper ikke at vi i Tyskland har et godt lovverk for personvern når Facebook i Europa er registrert i Irland og forholder seg til irske lover, sier hun.

«Driver skuespill»

Et kjernepunkt i saken er om den tyske etterretningsorganisasjonen BND har hjulpet amerikanerne med det som etter alt å dømme er en omfattende overvåkning av tyske borgere. I så fall har BND brutt tysk lov, noe som er en svært alvorlig sak for Angela Merkels regjering.

Tyske medier har de siste ukene kommet med en rekke avsløringer av det tette samarbeidet mellom BND og den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA, noe som ytterligere har svekket Merkels troverdighet når hun sier hun ikke har visst hva som foregår. Ekspertene støtter i stor grad medienes fremstilling av saken.

– Den tyske regjeringen driver skuespill når den hevder den ikke visste, sier Erich Schmidt-Eenboom. Han er ekspert på de hemmelige tjenester.

Både etterretningen, BND, og andre tyske tjenester vet utmerket godt på hvilke områder og med hvilke midler USAs driver sin spionasje i Tyskland, sier han.

SISTE NYTT

Siste nytt