Urix forklarer

Ingen løsning i sikte på problemet Nord-Korea

BEIJING (NRK): Toppmøter handler vanligvis om å gi og ta. Skal man dømme etter Donald Trumps twitterfeed før dagens toppmøte, vil han ha i pose og sekk.

Artilleri i Nord-Korea

Prisen for å angripe Nord-Korea har vært for høy til at noen amerikansk administrasjon har vært villig til å tenke tanken ut. Regimet i Pyongyang har et enormt artilleri, som kan legge både Seoul og Tokyo i aske i løpet av minutter.

Foto: KCNA / Reuters

USAs president vil at Kina skal gjøre mer for å legge press på Nord-Korea. Med den andre hånden vil han ha kinesiske innrømmelser i handelspolitikken.

De to spørsmålene henger nøye sammen. Hvorfor skal Kina hjelpe USA med atomprogrammet – en langt større hodepine i Washington enn i Beijing – uten å få noe igjen?

Sanksjoner eller samtaler

Donald Trump ønsker nå å stramme sanksjonene ytterligere rundt Nord-Korea, helt til landet tvinges til å innstille eller oppgi atomambisjonene, eller til regimet rett og slett kollapser.

Xi har en helt annen tilnærming. Han kommer til å foreslå å gjenoppta de såkalte seksnasjonerssamtalene med Kina, USA, Russland, Sør-Korea og Japan, som Nord-Korea forlot i 2009.

Nylig foreslo Kina et kompromiss: en midlertidig frys i Pyongyangs atomprogram i bytte mot at USA innstiller sine årlige militærøvelser med Sør-Korea.

Det vil neppe skje.

Stø kurs mot atommakt

At Nord-Korea nå er Trump-administrasjonens førsteprioritet er ingen tilfeldighet.

Amerikansk etterretning anslår at regimet i Pyongyang vil ha langtrekkende atomraketter innen 18 til 24 måneder, og i alle tilfeller innenfor Trumps første periode. Den dagen det er et faktum, kan Kim Jong-un true USA med atomangrep mot Los Angeles, eller mot USAs baser i Stillehavet og på Hawaii.

Nøyaktig der går den røde linjen for Trumps Hvite hus.

Kinas røde linje går et helt annet sted:

Kineserne føler seg ikke fundamentalt truet av Nord-Koreas raketter, eller av Kim Jong-uns regime. Under folkekongressen her i Beijing i mars trakk utenriksminister Wang Yi et gammelt Mao-sitat opp av hatten, og sa at Kina og Nord-Korea er «nære som lepper og tenner».

Kina foretrekker at det politiske skrekkabinettet i Pyongyang halter videre, rett og slett fordi alternativet – for Kina – er verre:

Et regimekollaps kan lede til en ukontrollert flyktningstrøm over den kinesiske grensen, og i neste omgang kan er et forent Korea bety en USA-alliert nabo med 30.000 amerikanske soldater og en lang felles grense med Kina.

TV i Kina rapporterer om møte mellom Trump og Xi

En TV-kanal rapporterer om det forestående toppmøtet mellom USAs president Donald Trump og Kinas president Xi Jinping.

Foto: Lee Jin-man / AP

Kina har likevel det siste året støttet stadig strengere FN-sanksjoner mot Nord-Korea, og varslet tidligere i år at de fryser all nordkoreansk kull-import. Pyongyangs eksport av kull til Kina er en av regimets viktigste kilder til utenlandsk kapital.

Om importstansen virkelig finner sted, er et annet spørsmål. Det er mange rapporter om mistenkelige skip som fortsatt losser kull i kinesiske havner.

Militært angrep vil gi enorme tap

Donald Trump har varmet opp til dagens toppmøte på Twitter. Han har truet med å fikse problemet med Nord-Korea alene om Kina ikke gjør mer for å hjelpe.

Laster Twitter-innhold

Det er først og fremst forhandlingstaktikk.

Bill Clinton vurderte preventive militære angrep mot Nord-Korea allerede i 1994.

Det er over 20 år siden. Men planene ble raskt lagt bort, av en enkel grunn:

Prisen for å angripe Nord-Korea har vært for høy til at noen amerikansk administrasjon har vært villig til å tenke tanken ut.

Kim Jong-un inspiserer den nordkoreanske hæren

Amerikansk etterretning anslår at regimet i Nord-Korea kommer til å ha langtrekkende atomraketter innen 18–24 måneder. Her inspiserer Nord-Koreas leder Kim Jong-un hæren.

Foto: STR / AFP

Regimet i Pyongyang har både artilleri- og rakettanlegg gjemt i fjellene i den demilitariserte sonen. Nordkoreanerne hevder de kan true både Seoul og Tokyo i løpet av minutter. Seoul er bare 40 kilometer i luftlinje fra grensen, og ikke noe rakettskjold kan gi beskyttelse mot det artilleriregnet Kim Jong-un påstår han er kapabel til å utføre. De sivile tapene kan telles i millioner av mennesker, ifølge det statlige nordkoreanske nyhetsbyrået KCNA.

Den eneste muligheten for å angripe militært er derfor et ekstremt målrettet og raskt angrep som setter hele den nordkoreanske ledelsen ute av spill før de rekker å svare. Men alle innser at dette er høyt spill uten et sikkert resultat.

Kombinert med at Nord-Korea har en vilje til å akseptere sivile tap som fullstendig overgår nabolandene, er en militær løsning på Nord-Korea-spørsmålet en lite fristende tanke. I verste fall kan det også føre til en direkte militær konflikt mellom USA og Kina.

Sekundærsanksjoner

De siste månedene har flere tjenestemenn i Trump-administrasjonen også snakket høyt om såkalte sekundærsanksjoner.

Bak det lange ordet ligger muligheten til å sette banker som handler med Nord-Korea, på USAs sanksjonslister og dermed stenge dem ute fra deler av det internasjonale finanssystemet.

Slike sanksjoner vil kunne ramme flere av Kinas aller største banker. Men samtidig vil også handelen med amerikanske bedrifter rammes, og den politiske prisen vil være et skarpt forverret forhold mellom Kina og USA, som også er gjensidig økonomisk avhengig av hverandre.

Det er derfor ikke lett å få øye på enkle løsninger på problemet Nord-Korea, som nå er løftet til topps på den internasjonale dagsorden.

I hvert fall ikke løsninger som får plass på 140 tegn.

SISTE NYTT

Siste nytt