Trump til FN: Fremtiden tilhører patrioter som elsker landet sitt

Trump ber alle verdens land om å gjøre som ham. Sette sitt eget land og folk først. Erna Solberg mener det vil gjøre det vanskeligere å løse de globale problemene.

Donald Trump kom med et klart budskap i sin tale til FNs hovedforsamling. Han ber verdens land sette sitt eget land og folk først.

SE VIDEO: Donald Trump kom med et klart budskap i sin tale til FNs hovedforsamling. Han ber verdens land sette sitt eget land og folk først.

Den amerikanske presidenten gikk like etter 16 fram på podiet i det marmorkledde lokalet i FNs hovedforsamling.

Han åpnet med å beskrive den historiske atmosfæren i rommet.

– Sju tiår med historie har passert gjennom dette rommet. Her jeg står har verden hørt fra verdensledere, sett dannelsen av nye stater og dannelse av revolusjoner. Dette er verdens største scene, sa Trump.

– Elsk landet ditt

Trump oppsummerte ståa for den amerikanske økonomien, reduksjonen av arbeidsledigheten og opprustningen av militæret.

– USA er nå verdens mektigste nasjon. Jeg håper vi aldri blir nødt til å bruke denne makten, sier Trump.

Han trakk også fram sitt «Amerika først»-mantra som en inspirasjon for andre land.

– Når jeg ser rundt meg på denne store og fantastiske planeten, er sannheten åpenbar. Vil du ha frihet, vær stolt av landet ditt. Hvis du vil ha demokrati, hold fast ved suvereniteten din. Vil du ha fred, elsk landet ditt, sier Trump.

– Fremtiden tilhører patrioter, ikke globalister. Fremtiden tilhører suverene, uavhengige nasjoner med ledere som beskytter deres borgeres interesser og respekterer sine naboer.

Handelskrig

Trump tok også opp handelskrigen med Kina og sa at da landet ble med i Verdens handelsorganisasjon, ble det argumentert med at de ville fremme liberalisme og eiendomsrett.

– Denne teorien er blitt testet og har blitt bevist feil, sier Trump og sier Kinas økonomiske politikk blant annet består av tollbarrierer og sosial dumping.

Trump sier også han håper at Hongkong blir beskyttet, og han fastslo at alle har troen på president Xi Jinping.

– Vi søker ikke konflikt med noe land og ønsker fred og samarbeid med alle. Men jeg vil aldri feile i å beskytte USAs interesser, sier presidenten som legger til at han fortsatt har tro på en ny handelsavtale med kineserne.

– Viser en manglende oppfatning

Statsminister Erna Solberg sier Trumps tale om patriotisme innebærer utfordringer for verdenssamfunnet.

– En viktig del av å ivareta et lands interesser er å finne globale fellesløsninger, sier Solberg til NRK.

– Det er en utfordring å ha en amerikansk president som har en litt manglende oppfatning av at fellesløsningene er til gunst for alle land, også USA, hvis vi får det til, sier statsministeren.

- Hvis hvert land tenker på seg løser vi ikke klimautfordringene og havutfordringene, sier statsminister Erna Solberg.

SE VIDEO: - Hvis hvert land tenker på seg løser vi ikke klimautfordringene og havutfordringene, sier statsminister Erna Solberg.

Solberg sier Norge ikke vil bli skadelidende av Trumps patriotiske politikk, og at vi allerede har et godt bilateralt samarbeid med amerikanerne.

– Vår patriotisme begrenser seg ikke til at vi bare skal finne løsninger for Norge. Skal vi ivareta alle våre interesser, så må vi også sammen løse noen av de globale utfordringene som er, sier Solberg.

– Iran er en sikkerhetstrussel

Som under fjorårets tale, gikk også Trump i år til angrep på Iran.

– En av de største sikkerhetstruslene fredselskende nasjoner står overfor i dag, er det undertrykkende regimet i Iran. Ikke bare er de den største statsfinansiereren av terrorisme, men lederne deres føre tragiske kriger i Syria og Jemen, sier Trump.

– Vi må stanse Irans prosess med å skaffe seg atomvåpen. Jeg trakk USA ut av den forferdelige atomavtalen med Iran og innførte store økonomiske sanksjoner.

SISTE NYTT

Siste nytt