Hopp til innhold

Trump tapte i retten om hemmelege dokument

Ein føderal dommar har avslått eit krav frå tidlegare president Donald Trump om å hemmelegstemple 700 sider med arkiverte dokument knytt til storminga av Kongressen i januar.

Trump, Michael Flynn, Steve Bannon

Striden om hemmeleghald av dokumenta frå Trumps tid som president blir avgjord i retten. Både Steve Bannon og Michael Flynn (på bildet) er kalla inn som vitne av kongresskomiteen.

Foto: Alex Brandon / AP

Det dreier seg om ei rekkje handskrivne notat, telefonloggar og besøkslister frå Det kvite huset, skrive av ei rekkje av Trumps nære medarbeidarar i dagane rundt angrepet på Kongressbygninga.

Komiteen som etterforskar storminga vil kartleggje kva rolle presidenten og hans næraste rådgjevarar spelte i planlegginga og gjennomføringa av angrepet 6. januar.

Trumps advokatar meiner at politikarane i kongresskomiteen ikkje skal få innsyn i dokument som dei meiner ikkje er relevante. Dei har varsla at han vil anke rettsavgjerda, melder CNN.

– Offentleg interesse

Men den føderale domstolen i Washington DC ser det annleis og meiner at allmenta har krav på innsyn:

– Domstolen meiner at det er i interessa til offentlegheita å tillate, ikkje forby, det kombinerte ønsket frå den lovgivande og utøvande makta om å studere hendingane som førte fram til og som fann stad 6. januar, og å vurdere lovgiving for å hindre slike hendingar frå nokosinne å skje igjen, argumenterer dommar Tanya Chutkan.

Dokumenta som Kongressen ønskjer å få sjå gjeld mellom anna telefonutskrifter, notat frå utsegner og taler, og handskrivne notat frå Trump sin dåverande stabssjef Mark Meadows.

Mark Meadows hilser på Trump-supportere under et valgkamparrangement i Pennsylvania 31. oktober

STØTTESPELAR: Mark Meadows helser på Trump-tilhengjarar under eit valmøte i Pennsylvania rett før presidentvalet i fjor.

Foto: Carlos Barria / Reuters

– Presidentar er ikkje kongar

– Dette er ein strid mellom den tidlegare og noverande presidenten. Og høgsteretten har allereie gjort det klart at det under slike omstende skal vere synet til den sittande presidenten som veg tyngst, uttaler dommer Chutkan.

– Trump anerkjenner ikkje Bidens vurderingar som noverande president. Men presidentar er ikkje kongar, og saksøkjaren er ikkje president, legg dommaren til.

Riksarkivet i USA har sagt at det vil overrekkje dokumenta til granskingskomiteen i Kongressen innan fredag, med mindre det skulle komme ein rettsleg ordre om ikkje å gjere det.

Få minutt etter Chutkans rettsavgjerd vart offentleg kjend, varsla Trump at han kjem til å anke avgjerda. Saka blir venta til slutt å gå heilt til høgsteretten.

10 nye Trump-allierte kalla inn som vitne

Ti nye medarbeidarar til den tidlegare presidenten vart tysdag kalla inn til kongresskomiteen der dei må vitne om det dei veit om det som skjedde rundt storminga. Blant dei som no er stemna er Trump si pressetalskvinne Kayleigh McEnany og rådgjevaren Stephen Miller.

Kayleigh McEnany

Kayleigh McEnany må møte i Kongressen og fortelle det ho veit.

Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Målet for komiteen er å finne ut kva for rolle Trump og medarbeidarane hans spelte i planlegginga og gjennomføringa av storminga.

Måndag denne veka vart seks av Ttrumps rådgjevarar stemna, mellom dei den tidlegare nasjonale tryggleiksrådgjevaren Michael Flynn.

Tidlegare Trump-strateg Steve Bannon har nekta å møte, og det er ikkje avgjort om han vil bli tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Den avgjerda er det Justisdepartementet som skal ta.

SISTE NYTT

Siste nytt