NRK Meny
Normal

Trugar Noreg med boikott

Fronten for reform og heilag krig trugar Noreg med boikott, dersom Mulla Krekar vert sendt ut av landet.

Mulla Krekar
Foto: NRK

Fronten for reform og heilag krig seier i ei fråsegn til AFP, at dei vil arbeida for å få til ein internasjonal boikott av Noreg og norske varer om utvisingsvedtaket mot Krekar vert gjennomført.

Norsk Høgsterett stadfeste 8. november vedtaket om å utvisa krekar frå landet. Vedtaket vart opphavleg gjort i 2003, og grunngjevinga var at Krekar utgjer ein fare for tryggleiken til Noreg.

Norsk lov hindrar likevel at vedtaket vert i verk før situasjonen i Irak betrar seg.

Kan koma til å angra

«Dersom norske styremakter ikkje omgjer avgjerda, vil me be om ein brei boikott av varene deira og at ingen handlar med dei» heiter det i fråsegna.

Og fronten åtvarar vidare om at «[...]viss ikkje denne saka vert handtert varleg, vil ho enda opp med å verta verkeleg vond for norske styremakter og dei vil angra avgjerda»

Fronten for reform og heilag krig er den mektigaste opprørsgruppa i Irak. Gruppa vart skipa i april i fjor og samla med det dei store islamistiske grupperingane i landet, mellom desse er Ansar al-Islam.

Ser med uro på behandlinga av Krekar

Fronten seier at der fylgjer utviklinga nøye, og ser med djup uro på at dette vert gjort mot Krekar. Dei reagerer på at han lovleg har budd i Noreg i mange år og at han aldri har gjort noko kriminelt eller skadd nokon.

Krekar har budd som flyktning i Noreg sidan 1991 og har etter at norske media avslørte at han hadde grunnlagt Ansar al-Islam, vore truga av utvising. Ansar al-islam står på USA si liste over terrororganisasjonar.

Krekar innrømmer at han har grunnlagt organisasjonen, men seier at han ikkje har fronta han sidan mai 2002. No fryktar han at livet hans vil vera i fare om han reiser attende til Irak.

Han har tidlegare gått ut og støtta ”jihad”, heilag krig, i Irak og han har samanlikan den amerikanske okkupasjonen av landet med korleis nazistane invaderte europeiske land under andre verdskrigen og han insisterte til at Al qaida-leiaren Osama bin Laden er «ein bra mann».

Endrar ingenting

Utanriksminister Jonas Gahr Støre seier til NRK at dette ikkje endrar noko.

– Den einaste kommentaren eg har er at dette endrar ikkje det som er den norske avgjerder gjort av norske styremakter og norske domstolar, eller at det er eit utvisningsvedtak som er stadfest av Høgsterett.

Det er Per-Willy Amundsen i Framstegspartiet meiner at det er all grunn til å ta trugsmålet om økonomisk boikott frå opprørsrørsla alvorleg, og meiner at det er vanskeleg å ikkje sjå dette i samanheng med kva Krekar har sagt tidlegare, som han meiner kan tolkast som trugslar om terror mot Noreg.

Irak-ekspert Truls Tønnessen meiner at dette meir ein pr-framstøyt enn eit reelt trugsmål. Han seier at denne opprørsgruppa ikkje har særleg mykje å seia i den muslimske verda og meiner at dei gjer dette for å få merksemd.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt