Hopp til innhold

Tror svensk vindkraftsatsing vil gi større forskjeller på strømpriser i Norge

Svenskene bygger ut ti ganger så mye vindkraft nord i landet, som i sør. Samtidig sliter nettet allerede i dag med å frakte strøm fra nord til sør.

De flate viddene i Nord-Sverige, som her ved Kiruna, egner seg godt for utbygging av store vindparker.

De flate viddene i Nord-Sverige, som her ved Kiruna, egner seg godt for utbygging av store vindparker.

Foto: Hanna Franzén/TT / TT NYHETSBYRÅN

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Sverige er allerede et av landene i Europa som får mest av sin energi fra vindkraft.

Dagsoversikten fra Wind Europe viser at Sverige mandag 1. mars fikk 32 prosent av sin strøm fra vind.

Det var mest i Europa. Til sammenligning fikk Norge mandag 9,8 prosent fra vindkraft.

Samtidig har svenskene store planer om å bygge ut mer vindkraft i årene fremover.

Ved nyttår stengte kjernekraftverket Ringhals 1 etter 45 års drift. Også andre svenske kjernekraftverk begynner å trekke på årene og må erstattes av andre strømkilder.

SETIS' kart over vindkraftverk i Europa viser at det er klart flere sør enn nord i Sverige. Men kraftverkene i Nord-Sverige er større og produserer med strøm.

SETIS' kart over vindkraftverk i Europa viser at det er klart flere sør enn nord i Sverige. Men kraftverkene i Nord-Sverige er større og produserer med strøm.

Bygger i nord

Så langt har strømproduksjonen fra vind vært ganske jevnt fordelt mellom Sør- og Nord-Sverige, skriver SVT.

Sverige er delt inn i fire områder når det gjelder strøm. I dag er det 4,9 gigawatt vindkraft i de to nordligste og 4,6 i de to sørligste. Fremtiden ser helt annerledes ut.

Linda Burenius, styreleder i Svensk Vindenergi

– I sør trengs det mer havbaserte vindparker, sier Linda Burenius, styreleder i Svensk Vindenergi

Foto: Göran Lidén / SVT

De neste årene skal det bygges ut 4,1 gigawatt vindkraft i nord og bare 0,4 i sør. Sagt med andre tall bygger svenskene ut ti ganger mer vindkraft i nord enn sør.

Mye av grunnen til at det nå nesten bare bygges i nord er protester fra naboer i sør. De nye vindparkene er gjerne større og har høyere tårn enn de som ble bygget ut for noen år siden.

– For å være lønnsomme trengs ordentlig store parker. Så store ledige områder finnes ikke i det sørlige Sverige, sier styreleder i Svensk Vindenergi, Linda Burenius.

Både Norge og Sverige var blant de europeiske landene som satte i drift mest ny vindkraft i 2020.

Mangler kapasitet

Problemet er at det svenske strømnettet ikke har kapasitet til å frakte den nye strømmen fra nord til befolkningen og industrien i sør.

Allerede i dag er kapasiteten for liten. Når de nye vindkraftverkene dobler produksjonen nord blir det enda mer kritisk.

Det finnes planer for å bygge ut nettet, men ifølge Svenska kraftnät vil det ta minst ti år før det er nok kapasitet.

Får følger for Norge

Daniel Kulin

– Tre ting. Bygg, bygg, bygg, er oppfordringen fra Daniel Kulin til svenske myndigheter når det gjelder strømnett mellom Nord-. og Sør-Sverige.

Foto: Svensk Vindkraft

Daniel Kulin er strategisk analytiker i Svensk Vindenergi. Han sier til NRK at problemene med det svenske strømnettet vil få konsekvenser også for Norge.

Allerede i dag er det prisforskjeller mellom Nord- og Sør-Norge. Tall fra NordPool viser at tirsdag var prisen for en megawattime 424 kroner i Oslo, Kristiansand og Bergen, mens den var 271 kroner i Trondheim og Tromsø.

Nå mener Daniel Kulin at problemene med det svenske strømnettet vil føre til enda større prisforskjeller i Norge.

Grunnen er at det er kraftoverskudd i Nord-Norge. Tradisjonelt bruker Norge det svenske strømnettet for å sende strøm fra nord til sør.

– Kraft i Nord-Norge forventes å bli innestengt i større utstrekning og prisforskjellene mellom nord og sør kommer også til å øke, sier Kulin.

Også norske Statnett ser den klare sammenhengen mellom utbygging i Sverige og norske priser.

Det går kraftledninger på tvers mellom landene både i nord, midt og sør.

Nord og Midt-Norge har ofte felles pris med de to nordligste områdene i Sverige, mens prisområdene i Sør-Norge har felles pris med de to sørligste svenske områdene.

– Det vil si at når de to nordligste områdene i Sverige får lavere pris, vil det også kunne bidra til det samme i de nordlige delene av Norge, sier direktør for kraftsystemplanlegging i Statnett, Grete Westerberg, til NRK.

På sikt mener hun at prisene mellom nord og sør jevne seg ut.

– Økt forbruk i Nord-Norge og de svenske planene om nettforsterkning mellom nord og sør vil kunne jevne ut prisforskjellene, sier Westerberg.

Lillgrund Vindmøllepark utenfor kysten av Skåne var i 2007 den tll da største enkeltsatsingen på vindkraft i Sverige.

Lillgrund Vindmøllepark utenfor kysten av Skåne var i 2007 den til da største enkeltsatsingen på vindkraft i Sverige. Nå er det vanskelig å finne områder for å bygge ut vindkraft sør i Sverige.

Foto: Ty Stange / Ritzau Scanpix / NTB

Vil hjelpe Nord-Sverige

I Sverige tror Kulin at billigere kraft i nord og dyrere i sør vil hjelpe de nordlige delene av landet.

– Derfor ser vi etableringer av datasentre, grønn stålproduksjon, batterifabrikker og annet i det nordlige Sverige, sier Kulin.

Blant annet har selskapet H2 Green Steel fossilfri stålproduksjon.

Representanter for Norbotten skriver i Dagens Industri at det vil bli investert over 750 milliarder svenske kroner i fylket frem til år 2040.

SISTE NYTT

Siste nytt