Hopp til innhold

Tror på et ras av anmeldelser mot den katolske kirken

Over 25 år etter at den katolske kirken ble kjent med at det foregikk omfattende seksuelle overgrep, endret pave Frans kirkeloven slik at alle innen kirken må varsle.

Pave Frans

Pave Frans møtte katolske biskoper i Roma torsdag.

Foto: Alessandra Tarantino / AP

Lovendringen skjer gjennom et såkalt Motu Proprio, et juridisk dokument utstedt under pavens personlige autoritet.

I lovteksten erklæres det at enhver som har kjennskap til eller mistanke om overgrep, er «pliktig til å rapportere det raskt» til kirken.

Tidligere har det vært opp til hvert enkelt medlem om de vil rapportere om overgrep. Nå må alle kirkens én million biskoper, prester, munker og nonner rapportere om de vet noe.

Et av kravene i lovteksten er at alle verdens katolske bispedømmer også pålagt å ha et «enkelt tilgjengelig» system for rapportering om overgrep på plass innen 2020.

Den nye loven har fått navnet «Vos estis lux mundi» på latin. På norsk blir det «Dere er verdens lys».

Lovendringene trer i kraft allerede 1. juni i år og skal evalueres etter tre år, skriver New York Times.

Tre former for seksuelle overgrep

I lovteksten definerer paven også tre former for seksuelle overgrep som rammes av de nye bestemmelsene, skriver BBC.

  • Tvinge noen, ved vold, trusler eller misbruk av makt, til å utføre eller underkaste seg seksuelle handlinger.
  • Utføre seksuelle handlinger med en mindreårig eller sårbar person.
  • «Produksjon, fremvisning, besittelse og distribusjon av barneporno» og «rekruttering av eller lokke en mindreårig eller sårbar person til å delta i pornografi».
Pave Frans

En tankefull pave Frans under sin ukentlige audiens onsdag denne uken.

Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Krever ikke politianmeldelse

Den nye loven vil kun gjelde internt i kirken og pålegger ikke folk å anmelde overgrep politiet.

Erkebiskop Charles Scicluna, Vatikanets ledende overgrepsetterforsker, sier at et pålegg om å anmelde til politiet, kan være skadelig i land der den katolske kirken er truet.

– Det er så stor variasjon i lovene at vi ikke kan si til land hva deres innbyggere skal gjøre. sier Scicluna til Reuters.

Meldeplikten vil ikke gjelde hemmeligheter som røpes til prester under skriftemål.

Venter flest saker utenfor Vesten

Nyhetsbyrået AFP skriver at den nye kirkeloven kan føre til at Vatikanet blir oversvømmet av saker om overgrep eller forsøk på skjule overgrep.

Loven har også tilbakevirkende kraft, så prester og andre i kirken som kjenner til overgrep, plikter nå å melde seg.

– Effekten vil sannsynligvis bli sterkest utenfor Vesten, siden USA, Canada og deler av Vest-Europa, allerede har ganske sterke regler for å rapportere om overgrep, sier Vatikan-eksperten John Allen.

Et av landene som ikke har opplevd mange overgrepssaker er Italia. Nå kan det ifølge AFP komme mange saker i det som regnes som den katolske kirkens hjemland.

Tusener og atter tusener av ofre

Ingen har noen fullstendig oversikt over hvor mange som er blitt utsatt for overgrep i den katolske kirken.

Undersøkelser viser at det er snakk om mange tusen ofre, skriver BBC:

  • I Australia kom en undersøkelse i 2017 frem til at flere titusen barn var blitt utsatt for seksuelle overgrep.
  • I USA sa en rapport i 2004 at over 4000 katolske prester hadde blitt anklaget for overgrep i løpet av de siste 50 årene. Over 10.000 barn – de fleste gutter – var blant ofrene.
  • I Irland kom en rapport i 2009 frem til at seksuell og psykologisk mishandling var utbredt innen skoler og barnehjem drevet av kirken, gjennom det meste av det 20. århundret.
George Pell på vei inn i en rettsal i Melbourne, Australia, i februar i år.

George Pell på vei inn i en rettssal i Melbourne, Australia, i februar i år. Pell var den tredje høyeste på rangstigen i den katolske kirken før det ble kjent at han var anklaget for overgrep.

Foto: Andy Brownbill / AP

Ferske saker

Bare det siste året har det vært en rekke saker der høytstående medlemmer av den katolske kirken er blitt knyttet til overgrepssaker.

  • I februar i år ble det kjent at pavens øverste økonomiske rådgiver og den katolske kirkens leder i Australia, George Pell, var dømt for voldtekt og andre overgrep mot to korgutter i 1996.
  • I februar ble også den amerikanske kardinalen Theodore McCarrick er, som den første kardinalen noensinne, fratatt kjole og krage for seksuelle overgrep.
  • Den australske erkebiskopen Philip Wilson trakk seg i juli 2018 etter å ha blitt dømt for å ha skjult seksuelle overgrep mot barn som en annen prest hadde utført.
  • I juni 2018 ble Monsignore Carlo Alberto Capella, en diplomat i Vatikanet, dømt til fem års fengsel for besittelse av overgrepsbilder.

Mener paven ikke går langt nok

Flere grupper som organiserer overgrepsofre kritiserer paven for at den nye loven ikke går langt nok.

Det USA-baserte Nettverket for overlevende etter overgrep fra prester (SNAP) sier at «vi ville vært langt mer imponert om den nye loven krevde at ansatte i kirken hadde plikt til å rapportere til politi og påtalemyndighet».

Anne Barrett Doyle fra etterforskningsgruppen BishopAccountability.org kritiserer at loven ikke har noen straff for dem som lar være å rapportere om overgrep.

– En lov uten straff er ikke en lov. Det er et forslag, sier Doyle.

SISTE NYTT

Siste nytt