Nå har belgierne tre dronninger og to konger

En rørt kong Albert II takket i dag sin kone og dronning for den støtten hun har gitt ham gjennom 20 år. I dag overlot han tronen til sin eldste sønn, Philippe.

Belgium King Albert II, Queen Paola, Prince Philippe, Princess Mathilde

Dronning Paola og kong Albert II overlot i dag tronen til sin sønn Philippe og hans kone Mathilde, men de beholder sine titler. Belgia har med det fått tre dronninger og to konger, ettersom også enken etter kong Baudouin, dronning Fabiola, fremdeles lever.

Foto: Ap

Åse Marit Befring i Belgia

Kongen takket også sønnen sin og sa at han har alt han trenger for å kunne overta oppgaven. Takken ble fremført på landets tre offisielle språk, flamsk, fransk og tysk.

Søndag formiddag trer Albert II tilbake etter 20 år som Belgias konge. Kronprins Philippe tar over i et splittet land.

Følg troneskiftet direkte her

Statsminister Elio Di Rupo takket kong Albert for den innsatsen han har gjort for Belgia. Han sa at han gjennom intense og hyggelige samtaler har lært kongen å kjenne.

Tiphanie Bellefroid

Tiphanie Bellefroid feirer landets nye konge.

Foto: Åse Marit Befring / NRK

Kongen har valgt å abdisere på den belgiske nasjonaldagen. I sol og sommervarme har mange møtt fram for å takke ham av og for å ønske en ny monark velkommen.

NRK møtte Tiphanie Bellefroid som har skrevet navnet på den nye kongen på armen. Hun bor i den flamsktalende delen av landet der flere politiske partier har sagt at de vil redusere kongehusets makt.

– Dette er en dag vi vil feire, sier hun.

Belgias kong Albert II har underskrevet loven som innebærer at han har abdisert. I en tale til folket uttrykte han sin fulle tillit til etterfølgeren og sønnen kronprins Philippe.

Se video: Her signerer kongen

Brobygger

– Det eneste som er felles i Belgia er kongen og fotballandslaget, sies det, og det er på en måte sant, sier historiker Trond Norén Isaksen.

Kong Albert II overlot tronen til sin eldste sønn, Philippe, etter å ha løst to regjeringskriser og gjort utallige forsøk på å bygge bro mellom de fransktalende Vallonerne i sør og de nederlandsktalende Flamlenderne i nord. Det har vært en nærmest umulig oppgave.

Trond Norén Isaksen

– Prins Philippe er ofte utilpass og litt stiv, sier Trond Norén Isaksen. Han mener det kan ha vekket debatten om monarkiet i Belgia.

Foto: Privat

– I vår kultur trapper monarkene vanligvis ned når de blir eldre, slik som dronning Elizabeth av Storbritannia, som ikke reiser på så mange utenlandsreiser lenger. Eller kong Olav, som overlot regentskapet til kronprins Harald da han ble alvorlig syk. Men i Nederland og Luxemburg er det en tradisjon at monarken går av med pensjon.

– At det er vanlig i Belgias naboland gjorde valget lettere for kong Albert, mener Isaksen.

Har regjert i 20 år

Dronning Paola og kronprisesse Mathilde

En rørt dronning Paola tørker en tåre.

Foto: DIRK WAEM / Afp

Det er første gang en belgisk konge abdiserer frivillig. Kong Alberts far, kong Leopold III, abdiserte etter årelang strid om hans sympatier under den 2. verdenskrig.

I 1951 ble hans eldste sønn Baudouin innsatt som konge, 21 år gammel. Da han døde barnløs i 1993 ble broren Albert monark.

– Det var jo ikke meningen at han skulle bli konge egentlig, og han ble betraktet som en overgangsfigur. Men de siste årene har han hatt en viktig funksjon, sier Isaksen.

Styrte landet gjennom krisen

Dronning Fabiola

Dronning Fabiola, enken etter kong Baudouin, lever fortsatt. Belgia har derfor nå tre dronninger.

Foto: KEVIN COOMBS / Reuters

Ikke minst spilte han en avgjørende rolle etter valget for tre år siden, da landet ble kastet ut i politisk kaos. De belgiske partiene klarte da ikke å bli enige om hvem som skulle ta regjeringsmakten.

Kong Albert meklet mellom de politiske lederne. Det tok 541 dager før landet fikk en ny regjering, og kong Albert blir gitt mye av æren for at de tross dype motsetninger og strid fikk det til.

Neste år er det valg igjen, og det kan være grunn nok til å trekke seg nå, mener Isaksen:

– Kongens oppgave er å skaffe landet en regjering. De to siste gangene har det vist seg nærmest umulig. Skulle han gå av i nær fremtid måtte det bli nå i og med at det kan ta måneder å få løst regjeringsspørsmålet. Nå kan den nye kongen, Philippe, få bedre tid til å bli kjent med politikerne før valget, sier Isaksen.

Debatt om den formelle makt

Men abdikasjonen har også vekket politiske krefter som ønsker å ta fra den nye monarken all formell makt:

– Diskusjonen er i gang om man skal gå over til et rent seremonielt monarki der kongen kun har symbolske, representative oppgaver slik som i Sverige. I Belgia har jo kongen reell politisk innflytelse, sier Norén Isaksen.

De politiske partiene i Flandern ønsker å endre dette, og noen vil avskaffe monarkiet helt og innføre republikk.

Holder en knapp på dronning Mathilde

Debatten kan også ha blitt vekket til live fordi arvtakeren til tronen blir ansett som sky og mindre sosial.

– Philippe er litt stiv og utilpass ved offisielle arrangementer, og det virker som om han har litt vanskelig for å komme i kontakt med folk, mener Isaksen.

Den 53 år gamle regenten kan kanskje få drahjelp av sin langt yngre dronning Mathilde. Hun fylte 40 år i år, og er både godt likt og den første dronningen i Belgia som er født i landet.

Sammen har de fire barn mellom 5 og 12 år. Den eldste, Elisabeth, er tronarving.

Kronprins Philippe og Kronprinsesse Mathilde

Kronprins Philippe og kronprinsesse Mathilde på vei for å bli konge og dronning.

Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Ingen utenlandske monarker til stede

Ingen utenlandske monarker var invitert til feiringen i dag. Heller ikke vår egen kong Harald, som er fetteren til Albert II. Mødrene deres var begge prinsesser av Sverige. Dronning Astrid av Sverige giftet seg med den belgiske kongen og Droning Märtha med vår kong Olav.

Det var likevel et knippe dronninger og konger til stede. Både kong Albert og hans dronning Paula beholder titlene, og enken etter Baudouin, dronning Fabiola, lever fortsatt. Det betyr at Belgia fra i dag har tre dronninger og to konger.

SISTE NYTT

Siste nytt