Hopp til innhold

Tobakksindustrien dømt for løgn

Flere amerikanske tobakksselskaper ble torsdag dømt for å ha løyet i flere tiår om tobakkens helseskadelige virkninger.

Anti-tobakk demonstranter
Foto: Mike Derer / Scanpix/AP

Til tross for intern erkjennelse av dette faktum, har de tiltalte offentlig benektet, fordreid og redusert farene ved røyking i flere årtier, het det i kjennelsen, som er på 1.683 sider.

Selskapene ble dømt til å fjerne merkelapper som light, lavt tjæreinnhold og mild fra sigarettpakkene fra januar 2007. De må også rykke inn annonser i de store avisene og i nasjonale TV-kanaler for å rette opp den manglende informasjonen.

Gammelt nytt i Norge

 

Det er imidlertid ikke aktuelt å forby tobakksreklame i forbindelse med motorsport, besluttet den føderale dommeren Gladys Kessler.

Mens tobakksindustrien i USA først nå må fjerne merkene som gir inntrykk av at noen sigaretter er mindre skadelige enn andre, har dette vært gjeldene i Norge siden 2003.

- Vi ligger ganske langt foran USA på dette området. Norge følger EUs regler og siden 2003 har det ikke vært lov å bruke disse begrepene om sigaretter. Grunnen er at man vet at såkalte light-sigaretter er like skadelige som andre sigaretter, sier fungerende avdelingsleder i Sosial- og helsedirektoratet, Hege Wang, til NRK.no.

Anker dommen

Men det gjenstår å se om loven blir rettskraftig. Grunnen er at ett av selskapene, Altria Group, som blant annet står bak sigarettmerket Philip Morris, vil anke dommen. Selskapet mener at den er uten grunnlag i lovverket.

De andre selskapene som ble dømt, er American Tobacco, British American Tobacco, Brown and Williamson Tobacco, Lorillard Tobacco og RJ Reynolds Tobacco.

Det er den amerikanske regjeringen som har saksøkt selskapene. Justisdepartementet er fornøyd med dommen i forhold til at selskapene har fått fastslått sitt ansvar, men uttrykker også skuffelse over at domstolen ikke har besluttet å følge opp tiltakene som regjeringen ønsket.

Blant annet håpet den at selskapene skulle finansiere en tiårig antirøykekampanje som skulle kostet 14 milliarder dollar.

- Uansett håper vi at tiltakene som ble besluttet av domstolen, kan ha en viktig og positiv betydning for helsen til det amerikanske folket, heter det i en kunngjøring fra departementet.

- Nikotin gir mindre spedbarn

Regjeringen anmeldte tobakksindustrien for bevisst å ha ført folk bak lyset allerede i 1999. Før torsdagens kjennelse hadde rettssaken pågått i to år.

I domspapirene blir det påpekt at tobakksindustrien helt opp til 1970-tallet sa seg villig til å fjerne skadelige stoffer i sigarettene hvis og når de ble funnet.

Samtidig var toppsjefene fullt klar over at nikotin var svært vanedannende. I kjennelsen er det blant annet tatt med et sitat fra den tidligere presidenten i Philip Morris, Joseph Cullman, som i 1971 avviste at røyking var skadelig for gravide kvinner og fostre.

- Det er sant at spedbarn som blir født av røykende kvinner, er mindre, men de er like sunne som spedbarn til kvinner som ikke røyker. Enkelte kvinner foretrekker å få mindre barn, sa Cullman i et TV-intervju.

SISTE NYTT

Siste nytt