Hopp til innhold

Rumensk politi merker at tiggerstrømmen går nordover

BUCURESTI (NRK): Rumensk politi merker at stadig flere tiggere finner veien nordover i Europa, til land som Norge. Én av ti tiggere kan være utnyttet av bakmenn i menneskehandel.

Rumensk politi merker at stadig flere tiggere finner veien nordover i Europa, til land som Norge. Én av ti tiggere kan være utnyttet av bakmenn i menneskehandel.

– Både menneskehandlere og uavhengige tiggere prøver å finne land hvor den økonomiske krisen ikke har slått til, og der det økonomiske nivået er høyere. De er på jakt etter land der lovverket er mildere mot småkriminalitet og der tigging ikke er forbudt, forklarer den rumenske politimannen. Bildet er pikselert fordi han ønsker å være anonym.

En politimann fra en spesialenhet for menneskehandel i det nasjonale rumenske politiet forteller om bakmennene, som lurer romfolk inn i menneskehandel og tigging i andre land:

– Måten de gjør det på er å først finne personer som er sårbare, som er fattige her i Romania. I tillegg kan det være personer som har helseproblemer og sykdommer, sier politimannen, som jobber på gataplan i Romania og ønsker å være anonym, til NRK.

– De blir lovt at de kan tjene bedre i andre land i Europa, eller at de kan få behandling for å bli friske. De blir da transportert til et bestemt land, der de blir utnyttet, forteller han.

Fremme i land som Norge blir rumenerne forpliktet til å tigge, forklarer han.

Flyttet seg nordover

Politimannen anslår at kriminelle grupper ved menneskehandel står bak i underkant av ti prosent av tiggingen i andre europeiske land.

Det er altså langt fra alle som har en slik bakgrunn, og flere rumenere NRK har møtt i Romania avviser at de har hatt noe med menneskehandel å gjøre.

Men politimannen peker på at den vanskelige økonomiske situasjonen i flere land i Sør-Europa har ført til at tiggerne har forflyttet seg til land lenger nord.

– Både menneskehandlere og uavhengige tiggere prøver å finne land hvor den økonomiske krisen ikke har slått til, og der det økonomiske nivået er høyere. De er på jakt etter land der lovverket er mildere mot småkriminalitet og der tigging ikke er forbudt, forklarer han.

Land som Spania og Italia er ikke like attraktive for tiggere. Det er derimot land som Norge, som ikke har hatt en økonomisk nedtur på mange år og har gode velferdsordninger.

Flere saker i Norge

For tiden etterforsker han tre saker med rumenske romfolk som er tiggere, med mistanke om at de utnyttes i menneskehandel.

9. januar i år gikk rumensk politi til aksjon i Gorj. Fem menn ble arrestert for å ha utnyttet ti kvinner til tigging og prostitusjon i Norge, fra 2008. Blant det som ble beslaglagt var fire dyre biler, et sverd, og en plakat med en tekst på norsk av typen rumenske tiggere kan sitte med på gaten i Norge.

I en kommentar til en rumensk TV-journalist avviste den siktede å ha bragt jenter til Norge for å prostituere seg. Fem menn er nå titalt av rumensk påtalemyndighet.

Disse sakene pågår og er nær ved å avsluttes, forteller politimannen.

(Saken fortsetter under bildet)

Lapp som ble beslaglagt i rumensk politiaksjon mot påståtte bakmenn i menenskehandel-sak

BESLAG: Rumensk politi beslagla denne lappen i en politiaksjon i januar i år, mot påståtte bakmenn i en menenskehandelsak.

Foto: Rumens politi

Holdninger

Menneskehandlerne som organiserer andre tiggere har vist seg å være romfolk selv, forteller politimannen.

– Generelt sett kommer de som står bak traffickingen fra samme lokalsamfunn som ofrene, sier han.

Rumensk politi til aksjon mot påståtte bakmenn i menneskehandlersak med tilknytning til Norge

AKSJON: Rumensk politi gikk til aksjon mot fem menn i Gorj i januar. De ble arrestert for å ha utnyttet ti kvinner til tigging og prostitusjon i Norge, fra 2008.

Foto: Rumensk politi

Om tiggingen er lønnsom for bakmennene, kommer an på holdningen til tigging i landet tiggerne kommer til, ifølge politimannen.

– Det kan være lønnsomt, men det kommer mye an på holdningen til myndighetene i landet har til tigging. Hvis de er tillater det og lar folk holde på, kan det være profitabelt, og dermed kan få flere folk dit, tror han.

Ikke alt er menneskehandel

Politimannen mener norsk politi bør etterforske alle saker hvor de mistenker menneskehandel. Han understreker likevel at ikke all organisert tigging er et resultat av menneskehandel.

– I de fleste tilfellene er tiggingen organisert som en familiegeskjeft, påpeker han.

– I Norge er tigging lovlig. Er det en klok politikk?

– Alle land har sin egen kriminalpolitikk, og jeg kan ikke si om det er klokt eller ikke å si at tigging er lovlig eller ulovlig, svarer han diplomatisk.

– Men fra et politietterforskers synspunkt, er det lettere å ta menneskehandlerne når tigging er lovlig eller ikke?

– Du kan sammenligne dette med situasjonen for prostitusjonen, som er ulovlig noen steder men tillatt andre. Hovedpoenget er at politiet som jobber med disse sakene er flinke eller ikke, og om dette er hovedfeltet deres eller ikke.

Intervju med rumensk politimann

SPESIALENHET: Den rumenske politimannen NRK møtte jobber for en spesialenhet i det nasjonale rumenske politiet som tar for seg menneskehandel.

Foto: NRK

SISTE NYTT

Siste nytt