NRK Meny
Normal

Island kan få feminin topptrio

Island har allerede en kvinnelig statsminister og en kvinnelig biskop. Nå kan de også få sin andre kvinnelige president, selv om en mann leder på meningsmålingene.

Presidentkandidat på Island, Thora Arnórsdottir

Thora Arnórsdottir kan bli den andre kvinnelige eller den sjette presidenten på Island.

Foto: OMAR OSKARSSON / Afp

Kommentar: Geir Helljesen
Foto: NRK

Lørdag kan Island få sin sjette president, i så fall landets andre kvinnelige president, eller velgerne kan si ja til at den sittende presidenten, Olafur Ragnar Grimsson, skal få fortsette enda en periode.

16 år ved makten

Grimsson ble valgt første gang i 1996. Presidenten på sagaøya velges ved direkte valg for fire år. Grunnloven setter ingen grense for hvor lenge en president kan inneha embetet.

Den islandske presidenten har en egen flott bolig ved Bessastadir, like utenfor Reykjavik.

Olafur Ragnar Grimsson har allerede sittet fire perioder, altså seksten år. I sin nyttårstale sa presidenten at han ikke ønsket å stille til valg for en femte periode, men i vår ombestemte han seg, støttet av en underskriftskampanje.

Ved valget lørdag er det seks kandidater, tre av dem er kvinner.

I realiteten står valget mellom Olafur Ragnar Grimsson og Thora Arnorsdottir. Meningsmålingene fredag kveld gir Olafur Ragnar Grimsson en ledelse med 50,8 prosent mot 33,6 prosent, melder ruv.is.

De fire øvrige kandidatene har alle 10 prosent eller lavere. De langt fleste av velgerne har gitt uttrykk for at de nå har bestemt seg for hvem de vil gi sin stemme til. Rundt 12 prosent sier de ennå ikke har bestemt seg. Bare drøyt 4 prosent sier de ikke vil bruke stemmeretten sin.

Journalist og presidentkandidat

Thora Arnorsdottir er 37 år. Blant islendingene er hun mest kjent som journalist og TV-reporter.

Hun har utdannelse innen filosofi og internasjonal økonomi. Hun har nylig født sitt tredje barn, mens hennes mann har tre barn fra et tidligere forhold. Thora Arnorsdottir ser på seg selv om en samlende kandidat etter Islands økonomiske kriseår.

Video Thora Arnórsdottir - presidentkandidat med mage

Thora Arnórsdottir – presidentkandidat med mage


Hun mener presidenten bør være mindre politisk enn det hun mener tilfellet har vært de senere årene, og at presidenten bør være en samlende skikkelse hevet over partipolitikken.

Dersom hun skulle vinne valget, innebærer det at Island vil ha både en kvinnelig president, en kvinnelig statsminister, Johanna Sigurdardottir og en kvinnelig biskop, Agnes M. Sigurdardottir, som ble ordinert sist helg.

Også da Vigdís Finnbogadóttir stilte til valg i 1980, var det mange som var skeptiske til å få en kvinnelig president. Nå mener tilhengerne av Thora Arnorsdottir at det ikke er noen grunn til å være skeptisk til en ny kvinnelig president, og at det er viktig for Island med dette valget å markere en ny tid etter år med økonomisk krise.

Fire menn og en kvinne

Siden Island ble erklært republikk den 17. juni 1944, har landet hatt fem presidenter. Fire menn og en kvinne.

Sveinn Bjørnsson var Islands første president, valgt etter at Island var blitt helt uavhengig av Danmark i 1944.

Den formelle proklamasjonen skjedde på Thingvellir, der det første landstinget (Alltinget) var samlet i år 930. Svein Bjørnsson var født i Danmark i 1881, jurist, og var også Islands sendemann i Danmark i to perioder, fra 1920 til 1924 og fra 1926 til 1940.

Fra 1941 hadde han blitt valgt til Islands statsoverhode, riksforstander, av Alltinget tre ganger før Alltinget valgte ham til landets president i 1944. Han satt som president til han døde i 1952.

Den som da overtok var Asgeir Asgeirsson. Han var utdannet teolog, men etter en glimrende eksamen ble han betraktet som for ung til å bli ordinert til prest. I 1923 var han blitt valgt inn i Alltinget for det islandske Fremskrittspartiet, som ligger nærmest vårt Senterparti.

Han ble president i Alltinget, og senere også både finansminister og statsminister. Han skiftet etter hvert til det sosialdemokratiske partiet og var medlem av Alltinget til han ble valgt til Islands andre president i 1952. Han ble gjenvalgt uten motkandidat både i 1956, 1960 og i 1964 før han trakk seg foran valget i 1968. Da var han blitt syttifire år.

Vigdis, den første i verden

Islands tredje president var Kristjan Eldjarn, født i 1916. Han var bonde og lærer og arkeolog. Han underviste ved Universitetet i Reykjavik. Foran valget i 1968 lå han lenge etter motkandidaten, ambassadør Gunnar Thoroddsen, men ble valgt med 65.6 prosent av stemmene.

Ved de to neste valgene ble han gjenvalgt uten motkandidat. Han trakk seg foran valget i 1980.

Vigdís Finnbogadóttir ble i 1980 ikke bare Islands første kvinnelige president, hun ble også den første demokratisk valgte kvinnelige president i verden.

Ronald Reagan og Vigdis Finnbogadottir

Vigdís Finnbogadóttir var en pioner og møtte mange store statsledere. I 1986 var hun vertskap for toppmøtet mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens Mikhail Gorbatsjov. Her fra dagen før toppmøtet offisielt startet.

Foto: Morten Hvaal / Scanpix

Hun er født i 1930, var skilt da hun ble president og hadde en adoptivdatter, Astridur.

Islands første kvinnelige president må kunne betegnes som feminist, utdannet i Frankrike i fransk språk og historie, ledet et byteater i Reykjavik, underviste i fransk på det islandske TV, jobbet også som guide. Vigdís Finnbogadóttir hadde demonstrert mot det amerikanske militære nærværet på Island.

Som president, og i tiden etter, har hun arbeidet intenst for å fremme nasjonens identitetsfølelse og integritet, det islandske språket og for å hegne om landets kulturelle historie. Vigdís Finnbogadóttir ble en høyt respektert og populær president, som gjorde en stor innsats for landet. Under selve valget hadde jeg selv gleden av å være den første som valgnatten kunne fortelle henne at hun hadde vunnet over sine mannlige kandidater.

Hun fikk 33,8 prosent, mens den nærmeste motkandidaten fikk 32,2 prosent.

Vigdís Finnbogadóttir ble gjenvalgt i 1984. 1988 og i 1992. Bare ved ett av de tre siste valgene hadde hun en motkandidat, men fikk da selv over 95 prosent avstemmene. Hun trakk seg etter 16 år foran valget i 1996. I senere år har hun hatt eget språkinstitutt knyttet til Universitetet i Reykjavik. Hun er blitt utnevnt til æresdoktor ved en rekke universiteter.

Vil ha politisk makt

I 1996 kom så dagens president, Olafur Ragnar Grimsson. Han hadde da bak seg en politisk karriere, mesteparten av tiden for Folkealliansen, et parti til venstre for Sosialdemokratene. Han var partileder i åtte år, og var en tid også finansminister.

Islands president Olafur Ragnar Grimsson og kona Dorrit Moussaieff

Olafur Ragnar Grimsson har vært president siden 1996. Her er han sammen med kona Dorrit Moussaieff.

Foto: JASON SZENES / Afp

Han er utdannet økonom og statsviter, og ble professor i statsvitenskap ved Universitetet i Reykjavik. En vesentlig årsak til at han ble valgt til president var nok hans svært populære kone, Gudrun Katrin Thorbergsdottir. Det kom som et sjokk da hun døde av leukemi bare to år etter at hennes mann var blitt president. I år 2003, på hans 60-årsdag, giftet Olafur Ragnar Grimsson seg med israelskfødte Dorrit Moussaieff.

Hun er født i Jerusalem og har vært juveldesigner og forretningskvinne. I 2006 ble hun islandsk statsborger.

Olafur Ragnar Grimsson er den eneste av de islandske presidentene som har lagt ned veto mot et vedtak i Alltinget. Han gjentok en slik inngripen under den islandske finanskrisen. Et Alltingsvedtak ble lagt ut til folkeavstemning og nedstemt. Olafur Ragnar Grimsson ble gjenvalgt i år 2000, 2004 (da med bare 67,5 prosent av stemmene) og i 2008.

Som NRK-reporter besøkte jeg Olafur Ragnar Grimsson hjemme morgenen etter at han første gang ble valgt til president i 1996.

Når Olafur Ragnar Grimsson nå likevel stiller til gjenvalg for en femte periode, mener han blant annet at presidenten bør ha en reell politisk makt.

Lørdag avgjør de islandske velgerne om de fortsatt vil har Olafur Ragnar Grimsson, eller om de mener tiden er inne for et skifte.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt