Hopp til innhold

The New York Times: – Hemmelig russisk enhet forsøker å destabilisere Europa

Kilder i Europeisk etterretning slår fast at en rekke operasjoner fra russisk hold er del av en koordinert og pågående kampanje, ifølge The New York Times. Målet skal være å destabilisere Europa.

Etterforsker giftangrep

Medlemmer av nødetatene etterforsket stedet der eksspionen Sergej Skripal og datteren Julia ble funnet forgiftet i 2018.

Foto: Ben Stansall / AFP

Et mislykket kuppforsøk i Montenegro, forgiftningen av en våpenhandler i Bulgaria, en destabiliseringskampanje i Moldova og drapsforsøket på eksspionen Sergej Skripal i Storbritannia.

Hendelsene har tidligere blitt vurdert som uavhengige, til tross for mistanke om at russisk etterretning har stått bak.

Nå skal imidlertid vestlige sikkerhetsansatte ha konkludert med at operasjonene er utført av en hemmelig, koordinert enhet i Russlands etterretningstjeneste: Enhet 29155.

Det er den amerikanske avisen The New York Times som tirsdag skriver dette.

Artikkelen er blant annet basert på informasjon fra personer som jobber med sikkerhet og etterretning i Europa. De har konkludert med at operasjonene beskrevet over, og potensielt mange andre, er en del av en pågående kampanje for å destabilisere kontinentet, skriver avisen.

Enhet 29155 skal ifølge avisens kilder være en eliteenhet i den russiske militære etterretningstjenesten, GRU. Gruppen skal ha vært aktiv i Europa gjennom minst et tiår, og består av personer som spesialiserer seg i undergraving, sabotasje og attentat.

Russland-ekspert: – Ikke overraskende

Russland-ekspert og seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Jakub Godzimirski, sier avsløringen ikke er overraskende. Han viser til at landet siden sovjettiden har drevet med undergravende aktivitet.

– Undergraving av vestlige samfunn var en viktig målsetting som skulle åpne veien for en kommunistisk maktovertakelse. Ideologien forsvant etter Sovjet-kollapset, men ‘teknologien’ og målsettingen er der fortsatt, sier Godzimirski.

Jakub M. Godzimirski Jakub M. Godzimirski. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

Jakub Godzimirski har arbeidet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk på NUPI i over 20 år. Han er ikke overrasket over avsløringene i The New York Times.

Foto: Christopher Olssøn

Han mener at Russland vil bli betraktet som en viktig stormakt, men at landet mangler økonomiske muskler. Derimot kan de skilte med en sofistikert etterretningsorganisasjon.

– Å svekke motstandere gjennom forskjellige typer undergravende virksomhet blir en måte å gjøre Russland «great again» – for å sitere en amerikansk klassiker, sier Godzimirski.

NUPI-forskeren understreker at Vladimir Putin og mange i hans nærmeste krets kommer fra «siloviki»-miljøer bestående av menn med bakgrunn fra forsvar og etterretning.

– Disse miljøene har en stor innflytelse på politiske beslutninger i dagens Russland, sier han.

– Må regne med at den type operasjoner godkjennes på det høyeste plan

Russlands militære etterretningstjeneste, GRU, har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Amerikanske myndigheter mistenker at to av organets cyber-enheter stod bak angrepet på Demokratenes e-postservere før det amerikanske presidentvalget i 2016, noe Russlands utenriksminister Sergei Lavrov og president Vladimir Putin gjentatte ganger har avvist.

Etterretningstjenesten var igjen i søkelyset etter at dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren hans Julia ble forgiftet med nervegiften Novitsjok i Storbritannia i 2018.

I kjølvannet at attentatforsøket nøstet britisk etterretning i samarbeid med allierte opp GRUs nett av agenter som har operert i Europa. Denne hendelsen er nå en av flere som ses i sammenheng med Enhet 29155.

– Tatt i betraktning den høy graden av sentralisering i Russland, må vi regne med at den type operasjoner godkjennes på det høyeste plan, og at de også er koordinerte, sier Godzimirski om operasjonene som nå antas å være utført av enheten.

Godzimirski sier det allerede er kjent at Russland samarbeider tett med Kina for å undergrave vestlig samhold. Et samhold som han mener Norge er tjent med.

– Norge har sterke politiske, sikkerhetspolitiske og økonomiske bånd til både EU og Nato, og svekkelse av disse organisasjonenes samhold og evne til å takle utfordringer vil ha negative konsekvenser. Norge kan oppleve problemer med å stå mot et mulig russisk press i nordområder hvor Russland har sterke sikkerhetspolitiske interesser, sier han.

Alle operasjonene utført av Enhet 29155 skal ifølge The New York Times ha vært hemmelige, og det er trolig hemmelig også innad i etterretningstjenesten at enheten i det hele tatt eksisterer.

Spørsmål om Enhet 29155 skal ha blitt rettet fra Putins talsmann Dmitri S. Peskov til det russiske forsvarsdepartementet. Ifølge The New York Times har departementet ikke svart på forespørsler om å kommentere saken.

SISTE NYTT

Siste nytt