Terrorforskerens ønskeliste i kampen mot voldelige jihadister

Syria-krigen har skapt en generasjon med radikale jihadister som vil prege Europa de neste 15 årene, mener forskere. Thomas Hegghammer ber om seks tiltak.

Thomas Hegghammer

FORSKER: Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Foto: Svein Olsson / NRK

Bølgen av terrorangrep i England fikk Storbritannias statsminister til å uttale at «nok er nok». Hun mener det er på tide at allierte myndigheter gir politiet ubegrenset tilgang til søkehistorikk på internett for å hindre fremtidige angrep,

Her i Norge mener Datatilsynet dette kan stride med menneskerettighetene.

Terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt er enig i at mer overvåkning av internett vil hjelpe, men at det ikke løser alt.

I artikkelen «Jihadismens fremtid i Europa: Et pessimistisk syn» peker han på fire årsaker til at voldelig islamisme vil prege de neste ti årene.

  1. Flere muslimske ungdommer med dårlig økonomi.
  2. Vekst i antall personer som bygger jihadist-nettverk (deriblant tidligere fremmedkrigere).
  3. Vedvarende konflikt i den muslimske verden.
  4. Fortsatt operativ frihet for hemmelige aktører på internett.

Seks tiltak

Så hva kan politikerne gjøre? Hegghammer kommer med følgende oppfordring:

  • En EU-ledet Marshallplan for bedre utdanning i innvandrertunge områder.
  • Mye mer penger til ungdomsarbeid.
  • Begrense jihadisters mulighet til å planlegge terror via internett.
  • Lengre dommer for terrorrelaterte forbrytelser, særlig rekruttering.
  • Lover mot fremmedkrigere, av alle ideologiske varianter.
  • Biometrisk kontroll (nøyere identitetskontroll) ved EUs yttergrenser.

– Alt dette vil bare redusere problemet. Problemet vil først forsvinne når/hvis det blir et bredt stemningsskifte i den muslimske verden, der militant islamisme blir forkastet. Når det blir sett på som ukult, slik som nynazisme er i Europa i dag. Hvis et slikt skifte noensinne kommer, kommer det uventet. Skifter i tidsånden kan ikke forutsies, sier Hegghammer, ifølge nettstedet Vice.com.

Neumann: – Begrenset effekt

Terrorforsker Peter Neumann på en pressekonferanse OSSE

TERRORFORSKER: Professor Peter Neumann på en pressekonferanse hos Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Foto: Ronald Zak / AP

Den tyske terrorforskeren Peter Neumann mener mer overvåkning av internett vil ha begrenset effekt.

Neumann er direktør for The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) ved King’s College i London, og er regnet som en av verdens fremste forskere med ekstremisme som fagfelt.

Han viser til studier han har gjort av IS-krigere fra Manchester og Portsmouth.

– Ansikt-til-ansikt-forhold er fortsatt det viktigste. Disse grupperinger eksisterer fordi folk har kjent hverandre i mange år; fra skolen; fotballen og lignende steder. Mobilisering til voldelig ekstremisme krever mye tillit, som vanligvis kommer fra nære personlige relasjoner, sier Neumann.

– Mer i vente

Men en ting er Neumann og Hegghammer enige om. Voldelig jihadisme er bare i startfasen.

– Vi har å gjøre med en generasjons mobilisering. Konsekvensene av det som har skjedd i Syria vil vare ut i 2020- og 2030-årene. Vi har fortsatt bare sett begynnelsen, sier Neumann.

SISTE NYTT

Siste nytt

Denne russiske vinen er det ingen grunn til å spytte ut

Nylig havnet to russiske vinprodusenter på en liste over de 50 beste i verden. Og russiske viner gjør det godt i internasjonale tester. Det skjer noe spennende i Russlands vinkjellere.