Tar med asylsøkerne hjem

BERLIN (NRK): Mens politikere over hele Europa diskuterer om landene deres har plass til å ta imot flere mennesker på flukt, tar nå flere privatpersoner i Berlin tak i utfordringen på egen hånd.

Privatpersoner i Tyskland lar flyktninger bo hjemme hos seg.

Jonas Kakoschke, en av initiativtakerne bak organisasjonen 'Flyktninger velkommen' i Berlin sammen med Bakari fra Mali. Organisasjonen formidler kontakt mellom vertsfamilier og asylsøkere.

– Før pleide jeg å bo forskjellige steder. Mye hos Caritasstiftelsen, på gata og på T-banestasjoner. Nå føler jeg meg veldig heldig som får bo hjemme hos Jonas og Mareike, sier Bakari.

Asylsøkeren fra Mali har bodd hjemme hos Jonas Kakoschke og Mareike Geiling i Berlin siden desember i fjor. En måned tidligere hadde paret startet initiativet Flyktninger velkommen! som formidler kontakt mellom asylsøkere og vertsfamilier.

– Ideen er at asylsøkerne blir best integrert i landet de er i, dersom de bor hjemme hos folk og ikke blir sittende isolert på ulike asylmottak, sier Kakoschke.

Så langt har over 800 bokollektiv og vertsfamilier meldt sin interesse. Andre som ikke har et rom å tilby, ønsker å støtte med penger.

– Vi har fått søsterorganisasjoner flere steder. Nå er vi over hele Tyskland og i Østerrike har vi bosatt åtte asylsøkere i bofellesskap. Vi får stadig nye henvendelser fra folk som lurer på hvordan de kan bidra. På nettsidene våre har vi lansert ulike alternativer for det, sier Kakoschke.

Lager universitet for papirløse

Deler av gjengen bak nettuniversitetet Wings University i Berlin. Ideen er å tilby utdanning til asylsøkere som ikke får tilgang til vanlige universiteter fordi de ikke har papirene i orden. Initiativtaker Markus Kressler til høyre.

Foto: Guri Norstrøm / NRK

Universitet for papirløse

Et annet sted i Berlin jobber en gjeng med lignende problematikk. De er i ferd med å danne et nettuniversitet for asylsøkere.

Wings university vil tilby utdanning til dem som ikke får tilgang til vanlige universiteter fordi de ikke har papirene i orden.

Markus Kressler fikk ideen da han jobbet som frivillig på et asylmottak og så at de fleste asylsøkerne ikke hadde noe å gjøre.

– Et initiativ som Wings University er egentlig overmodent. Traumatiserte mennesker på flukt kommer til landet vårt og det er spesielt viktig at flyktninger blir integrert slik at de får et perspektiv i livet og slik at arbeidskraften deres kan brukes til noe fornuftig, sier Kressler.

Nå forhandler initiativtakerne med flere universiteter for å få det praktiske på plass.

Tar imot flest

Tyskland er det landet i Europa som bosetter flest asylsøkere. Bare i år anslår de at 400 000 mennesker vil søke asyl i landet. Dette er en dobling i forhold til fjoråret. Til sammenligning mottar Norge rundt 11 000 asylsøknader i året.

EU-kommisjonen har nylig lagt frem et forslag om et nytt kvotesystem for å fordele flyktningene i Europa.

EU-ledelsen mener noen grenseland er i en nødssituasjon som følge av den store flyktningstrømmen og ber hele unionen bidra.

Flere land har imidlertid gjort det klart at de ikke ønsker en ordning der flyktninger, asylsøkere og innvandrere sendes videre fra grenselandene.

Ungarns statsminister Viktor Orbán hadde på forhånd stemplet en kvoteordning som galskap. Storbritannia, Irland og Danmark har fra før sikret seg unntak fra EU-traktaten som gjør at de ikke trenger å være med i den nye innvandringsstrategien.

SISTE NYTT

Siste nytt