NRK Meny
Normal

Taliban-dokumentar støttet av NRK

Pål Refsdals arbeid med dokumentarfilmen om Taliban «På den andre siden» er støttet av Norsk Filminstitutt og NRK.

Afghanistan, Pål Refsdal
Foto: David Guttenfelder/AFP/Morten Holm/Scanpix

Refsdal var i Kunar-provinsen sammen med sin afghanske tolk, da han ble kidnappet av en ukjent lokal afgansk islamistgruppe forrige torsdag. Det er usikkert hvilken offisiell tilknytning gruppen har til Taliban.

Filmen, som er i det som kan kalles forprosjektfasen, er tenkt å handle om dagens Afghanistan, med konflikten mellom Taliban og Vesten som bakteppe.
Beskrivelsen av filmen hos Norsk Filminstitutt er følgende:

«Den andre siden skal følge tre afghanere fra et perspektiv som ikke er vist i vestlig media tidligere. Filmen har til hensikt å vise et bedre og mer nyansert bilde av det afghanske samfunn. Indirekte er denne filmen viktig også på grunn av Norges rolle i Afghanistan».

Novemberfilm, som er produksjonsselskapet for filmen, har fått 700.000 kroner i produksjonstøtte fra Norsk Filminstitutt. I tillegg har NRK gått inn med 40.000 kroner.

NRK har ikke inngått noen fullproduksjonsavtale eller avtale om kjøp. Det opplyser prosjektleder Morten Møller Warmedal i NRKS dokumentar- og samfunnsavdeling, som har hatt kontakten med Novemberfilm vedrørende «Den andre siden.»

- For dokumentarflatene vår på NRK1 eller NRK2, syntes vi opplegget virket interessant. Filmen er ment å kartlegge holdninger vi ikke så lett får innblikk i, hva Taliban-tilhengere tenker og gjør. Med tanke på Norges bidrag i Afghanistan og NATOs tilstedeværelse, er dette av interesse, sier Møller Warmedal.

Tett kontakt

Det er Novemberfilm som står som Refsdals arbeidsgiver i prosjektet.

Per Arne Kalbakk

NRKs programdirektør Per Arne Kalbakk.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

- Men i situasjonen som har vært siden fredag, da vi fikk beskjed om kidnappingen, har vi selvsagt vært i tett kontakt med Novemberfilm, sier programdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk.

NRK ble varslet av Utenriksdepartementet sent fredag ettermiddag om kidnappingen av Refsdal og hans afghanske tolk. Det var kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas som først ble informert.

- Vi ble da sterkt oppmodet av Utenriksdepartementet, og siden av Novemberfilm, om ikke å gå ut med nyheten om kidnappingen av hensyn til gislenes sikkerhet, forteller Kalbakk.

- Det er selvsagt en vanskelig avveining for en mediebedrift å ta, det å holde tilbake noe som er en nyhet av stor offentlig interesse, men etter grundige diskusjoner valgte vi å følge henstillingen fra UD. Beslutningen ble løpende vurdert gjennom hele helgen, og nå videre gjennom uken, sier programdirektøren.

- Spilte NRKs interesser i filmprosjektet noen rolle i avveiningen?

- Nei. Det har ikke vært med i vurderingen overhodet. Vi er kun knyttet til forprosjektet og finansieringen av dette. Uansett, det hadde vært et stort ansvar å ha hvis vi hadde gått ut med nyheten og noe hadde skjedd med gislene, sier Kalbakk.

Han begrunner NRKs linje med hva andre vestlige medier har gjort i tilsvarende situasjoner. Holder man nyheten nede, bedrer det mulighetene for at gislene raskere blir løslatt, har praksis viset.

- Men her spiller tidsaspektet inn, jo lengre tid det går, jo vanskeligere blir det å holde igjen nyheter, sier programdirektøren.

Faren diskutert

Før Pål Refsdal reiste til Afghanistan, var det flere møter mellom han, NRK og novemberfilm, hvor blant annet sikkerheten i Afghanistan og mulige aktuelle reiseområder ble diskutert.

- Alle parter, både NRK, Novemberfilm og Refsdal selv, har vært klar over den betydelige risikoen og faren som er forbundet med et slikt prosjekt, og vi gikk gjennom sider av dette. Blant annet ble NRKs reiseinstrukser i farlige områder presentert, og det ble oppmodet fra vår side om å ikke ta unødige sjanser.

Amerikanske soldater på oppdrag i Kunar-provinsen i November.

Kunar-provinsen regnes som ett av Afghanistans mest utrygge områder.

Foto: Scanpix/AP

- Alle NRK-reportere som er på oppdrag i urolige eller farlige områder, er forpliktet til å følge et sett med regler hvordan man skal opptre og hvordan man skal vurdere fare. Når det gjelder produksjonsselskaper vi samarbeider med, er det opp til dem selv å bestemme. Men de får vår sikkerhetsinstruks nøye presentert, sier Kalbakk.

Det er på det rene at Refsdal, før han dro nordover til Kunar-provinsen, ble advart av norske diplomater om å reise dit på grunn av den utrygge sikkerhetssituasjonen. Refsdal reiste på tross av disse advarslene.

- Jeg kan ikke svare for Novemberfilm. Det var de som hadde den løpende kontakten og vurderingene underveis med Refsdal. NRK var ikke involvert på dette nivået, og vi kjenner ikke til detaljene om hva som er sagt eller gjort eller hva som var reiseplanene, sier Per Arne Kalbakk.

- Når det gjelder NRKs egne reportere som skal inn i områder med betydelig sikkerhetsfare, så innhenter vi råd fra flere instanser, men det er vi selv som tar den endelige beslutingen, sier Kalbakk.

Mange prosjekter

Prosjektleder Morten Møller Warmedal er den som har fulgt opp prosjektet mot Novemberfilm, siden det startet.

- Det som gjør dette prosjektet spesielt, er at dette var et farlig oppdrag. Det har vi vært bevisst på hele veien, sier han.

«På den andre siden» har vært et prosjekt uten bestemt tidsavgrensning.
Hva som nå skjer, er uvisst.

- Vi inngår stadig avtaler om forprosjekter. I mange tilfeller munner det ut i en avtale om produksjon av et ferdige produktet, like mange ganger gjør det ikke det. Hva det ville endt med her eller hva det ender med nå, er for tidlig å si, sier Møller Warmedal.

- Den siste uken har det bare vært Refsdals situasjon som har opptatt oss. Nå som saken er løst, er det naturlig at vi tar et møte og vurderer hvor vi går videre, sier Møller Warmedal.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt