Sivile myndigheter i Sverige trenes for krig

I største hemmelighet skal flere hundre svenske offentlig ansatte ha blitt trent for krigsfare og krig. Truslene er en realitet, bekrefter det svenske forsvaret.

Den svenske forsvarshøyskolen

KRIGSSPILL: På kurset får deltakerne prøve seg på et krigsspill der Sverige blir angrepet av en fremmedmakt på flere områder samtidig, både sivilt og militært. Kurset er utformet av det svenske instituttet for høyere totalforsvarsutdanning, IHT, som er en del av Forsvarshøyskolen.

Foto: Försvarshögskolen

Ifølge den svenske avisen Dagens Nyheter skal ansatte ved 46 sivile etater ha gjennomgått slik krigstrening i dyp hemmelighet. Avisen skriver at hensikten er å bygge opp et nytt totalforsvar som kan møte nye trusler.

På kursene skal Russland bli beskrevet som truende selv i fredstid, og i et krigsspill som inngår i opplæringen, blir blant annet den svenske øya Gotland utsatt for et angrep.

Lars Hedström

BEKREFTER: Lars Hedström på den svenske Forsvarshøyskolens institutt for totalforsvar bekrefter at skolen gir krigsforberedende opplæring til sivile myndigheter.

Foto: Försvarshögskolan

Ukelangt kurs

Siden den nye opplæringen ble igangsatt i 2014, skal 400 nøkkelpersoner fra 46 ulike sivile myndigheter fra alle sektorer i samfunnet, ha blitt kalt inn. Representanter fra kommuner i landsdeler som anses å være utsatt, har også fått del i det hemmelige, ukelange kurset.

Et hovedtema er hvordan Russland har senket terskelen for bruk av militærmakt, det økte militære nærværet i Østersjø-området og områdets økte strategiske betydning. Gråsonen mellom krig og fred er et annet tema. Deltakerne får informasjon om hvordan en fremmed makt kan bruke falske nyheter, påvirkningskampanjer, økonomiske eller psykologiske midler for å underminere et lands myndigheter.

Flere av kursene er avholdt inne i militærleirer, på avsperret område. Deltakerne har måttet legge igjen mobiltelefoner utenfor, i frykt for avlytting.

– Dette er realitet i dag

Sjefen for det svenske instituttet for høyere totalforsvarsutdanning, IHT, som er en del av Forsvarshøyskolen, Lars Hedström, bekrefter overfor NRK at slik opplæring i kriseforståelse foregår.

– At vi bedriver kurs er ingen hemmelighet. Men deltagere og innhold, samt opplysninger om vår forsvarsevne og våre -planer, er hemmeligstemplet. Det er en del av krigsplanleggingen. Det finns jo en taushetsplikt rundt de sivile forsvarsspørsmålene akkurat som med de militære, det er en del av totalforsvaret. I en moderne krig er den sivile infrastrukturen og virksomheten også viktige mål for angripere, sier Hedström.

Han sier at gjennom utdanningen på kurset høyner man den grunnleggende kunnskapen om dagens trusselbilde og den sikkerhetspolitiske utviklingen. Denne opplæringen skaper forståelse for hvorfor et nytt totalforsvar behøves, og hvordan vi kan arbeide for å utvikle det, sier han.

– Det viktige er å få fram forståelse for at dette er alvor, dette er realiteter. Innhenting av informasjon og påvirkning som i ytterste fall kan bidra til destabilisering, forekommer allerede i Sverige i dag, sier Lars Hedström.

Sabotasje mot infrastruktur

I mai i fjor ble Sverige rystet av sabotasje som rammet svensk infrastruktur. Svensk politi pekte tidlig mot fremmede makter, og sikkerheten rundt en rekke telemaster ble skjerpet i samarbeid med det svenske politiets sikkerhetstjeneste, Säpo.

Ødelagt telemast ved Borås i Sverige

ØDELA INFRASTRUKTUR: Den 300 meter høye telemasten utenfor Borås ble utsatt for sabotasje i fjor, og tusenvis mistet radio- og tv-signaler.

Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Sabotasjen rammet en rekke kommuner, fikk en nødsentral til å kollapse og lammet flytrafikken da en radar falt ut. Den svenske terrorforskeren Hans Brun pekte på Russland i et intervju med Sveriges Radio.

Tidligere i dag advarte en ny studie fra Sveriges utenrikspolitiske institutt (UI) om russisk desinformasjon og spredning av falske nyheter i Sverige. Slik aktivitet er økende, og UI mener dette var ekstra tydelig da Riksdagen skulle stemme over Sveriges avtale med Nato i mai fjor.

Det er ingen hemmelighet at det er det spente forholdet til Russland som er bakgrunnen for svenskenes ønske om å knytte seg nærmere til den nordatlantiske forsvarsalliansen i en tid der Russland oppleves som stadig mer truende. Nato-samarbeidet innebærer i korthet at Sverige lettere skal kunne støtte og ta imot støtte fra Nato ved kriser.

Urix forklarer: Nato-toppmøte på trappene: – Svært stor mistillit mellom Russland og Nato

Militærparade i Moskva.

UTPLASSERTE RAKETTER: Russland har utplassert det avanserte rakettsystemet Iskander M i enklaven Kaliningrad ved Østersjøen. Her blir rakettsystemet vist fram under en militærparade i Moskva i 2015.

Foto: Alexander Zemlianichenko / Ap

SISTE NYTT

Siste nytt