Sveitserne stemte mot gull, men for innvandring

Sveitsiske borgere stemte i dag mot et forslag om at innvandringen til landet skal kuttes dramatisk. De sa også nei til økt gullbeholdning i landets sentralbank.

En kvinne passerer en plakat som oppfordrer til å stemme for å ta vare på landets gull

En kvinne går forbi en kampanjeplakat i favør av et initiativ for sveitsisk gull. Det står 'Beskytt folkets formue! Stem ja til initiativet'. Søndag stemmer den sveitsiske befolkningen om de vil tvinge landets sentralbank å øke sine gullreserver. Økonomer advarer om at en 'ja' stemme kan skape kaos i finansmarkedene. Initiativet 'Lagre Sveits 'gull', vil tvinge den sveitsiske nasjonalbanken (SNB) til å øke gullbeholdningen til minst 20 prosent av sin beholdning, nesten tre ganger mer enn det dagens nivå på sju prosent.

Foto: FABRICE COFFRINI / Afp

De fleste stemmeberettigede hadde forhåndsstemt, allerede før stemmefristen gikk ut klokken 16 i dag, viste resultatene at velgerne i Sveits sier nei både til en ny innvandringslov og økt gullbeholdning.

Hvis sveitserne skulle stemme ja, ville det betydd at den årlige innvandringen begrenses til 0,2 prosent av innbyggertallet, i praksis fra rundt 80.000 til 16.000 personer i året.

Støttespillere hevder at dette ville redusere presset på landets ressurser og at dagens tilstrømning av utlendinger fører til en befolkningsvekst som får alpelandets idylliske landskap og grøntarealer til å krympe.

De siste årene har det hvert år kommet nye 80.000 personer til alpelandet. 1,9 millioner av landets åtte millioner innbyggere er nå utlendinger, de fleste fra land i EU.

Mange sveitsere gir den omfattende EU-innvandringen skylden for at rentene har steget og kriminaliteten har økt.

Folk stemmer ved et stemmelokale i Spitalacker skole i Bern

Folk stemmer blant annet over å begrense innvandringen ved valglokalet i Spitalacker skole i Bern, 29. november 2014.

Foto: RUBEN SPRICH / Reuters

Tidligere stemt mot EU-innvandring

Sveits stemte i februar for å gjeninnføre utlendingskvoter. Landets regler er slik at om man sanker nok underskrifter må landet avholde en folkeavstemning om saken.

Sveitserne stemte i februar for en strengere innvandringspolitikk, og gikk da ut av en EU-avtale om fri bevegelse av arbeidskraft også i Sveits, som ikke er en del av EU.

Landet har ennå ikke implementert endringene som følge av det forrige valget, skriver BBC.

Forholdet mellom Sveits og EU bygger på rundt 125 avtaler, som hver tar for seg et saksområde. Dette er annerledes enn EØS-avtalen, som gir Norge, Island og Liechtenstein fri adgang til det indre markedet i EU.

Da tok franske ministre frem storslegga og advarte da mot mer fattigdom som resultat.

– De stemte for et kollektivt selvmord, sa industriminister Arnaud Montebourg til den franske radiokanalen Inter Radio da.

50,3 prosent av sveitserne som deltok i folkeavstemningen i februar, stemte ja til å stramme inn på innvandringen til landet.

Siden 2002 har Sveits hatt en avtale med unionen om fri bevegelse av arbeidskraft mellom Sveits og de 28 EU-landene. For et Europa i økonomisk krisetilstand siden 2008, har velstående Sveits blitt et attraktivt sted for mange yrkesgrupper.

Demonstranter mot forslaget om innvandringsbegrensing i Sveits

Menn holder plakater med teksten 'Nei til Ecopop-dead end' under en demonstrasjon i Bern mot et initiativ som ønsker å dempe innvandring og fremme prevensjon i utviklingsland. 30. november går sveitserne igjen til urnene for å avgjøre om de ønsker å dramatisk kutte innvandringen, – denne gangen årsaksforklart med at man ønsker å redde miljøet. Et forslag motstandere har merket fremmedfiendtlig.

Foto: FABRICE COFFRINI / Afp

Tre folkeavstemninger

Tre folkeavstemninger ble avholdt i direktedemokratiet søndag.

Foruten å ta stilling til innvandring, skulle sveitserne stemme over et om landets gullbeholdning. Spørsmålet var: Skal sentralbanken ha 20 prosent av sine totale reserver i gull, hente hjem alt gull lagret utenfor Sveits og slutte å selge til utlandet?

Både myndigheter og næringsliv advarte på forhånd folk mot å stemme ja, og meningsmålingene har også vært godt unna et flertall.

Sveitserne skal søndag også avgjøre om en lov som gir spesielle skattefordeler til rike utlendinger, skal oppheves.

SISTE NYTT

Siste nytt