Normal

Svar på den danske statsborgerskapsprøven

Med minst 32 riktige har du bestått testen og kan trygt søke om dansk statsborgerskap.

1. a. Rigsfællesskabet
2. c. Retten til å ytre seg
3. c. 1973
4. a. Adgangen til å se dokumenter som offentlige myndigheter sitter inne med
5. b. Nei
6. c. I utgangspunktet alle
7. b. Højesteret
8. b. 1915
9. c. 179 medlemmer
10. a. I en lovgivende, en utøvende og en dømmende makt
11. c. Mellom 80 og 90 prosent av velgerne stemmer
12. c. Minst hvert fjerde år
13. a. Minst 18 år
14. a. …må den enkelte velger selv avgjøre om han eller hun ønsker å stemme
15. b. 2 prosent
16. b. Statsminister
17. b. Ja
18. c. 98 kommuner
19. b. Arbeidsgiverne
20. b. J.F. Struensee
21. c. Absalon
22. a. Danmark måtte avstå fra Slesvig, Holsten og Lauenburg
23. c. At en regjering ikke kan ha flertallet i Folketinget imot seg
24. b. 1788
25. b. USA
26. a. N.F.S. Grundtvig
27. a. 9. april 1940
28. a. Mindretallsregjeringer
29. b. 5. juni
30. a. Ludvig Holberg
31. c. Odense
32. b. Kunstmaler
33. b. I Sør-Jylland
34. c. Thorshavn
35. c. Århus
36. a. Tennis
37. a. Kenneth Plummer
38. c. Anders Samuelsen
39. b. Vindmøller
40. a. Claus Hjort Frederiksen

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt